Adopsjon til barnets beste
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Adopsjon til barnets beste ? PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Adopsjon til barnets beste ?. Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes. Grunnprinsipper for det norske barnevernet. Det mildeste inngrepsprinsipp. Det biologiske prinsipp. Barnets beste. S tabilitet i omsorgen. . Stabilitet og kontinuitet i omsorgen. ADOPSJON.

Download Presentation

Adopsjon til barnets beste ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Adopsjontilbarnetsbeste?

Foredrag

OPPVEKSTKONFERANSEN 2012

Dr. Marit Skivenes


Grunnprinsipper for detnorskebarnevernet

 • Det mildeste inngrepsprinsipp.

 • Det biologiske prinsipp.

 • Barnets beste.

 • Stabilitet i omsorgen.


Stabilitetogkontinuitet i omsorgen

 • ADOPSJON


PROBLEM I:

 • FLYTTINGER


PROBLEM I:

 • FLYTTINGER

 • 26% av plasserte barn i alderen 0-2 r ble omplassert minst en gang i 2009.


Engelskfostergutt.

Kilde: Dance & Rushton 2005, s. 22.

Is it like all the other places theyll get rid of me and Ill move on again?


PROBLEM II:

 • VOKSENLIVET

 • DET GR IKKE S BRA MED BARNEVERNSBARNA NR DE BLIR VOKSNE


Forskningen viser at barnevernsbarn:

 • De har drligere helse som voksne

 • De har ustabile relasjoner

 • De har mer familieopplsning

 • Det er flere som blir tenringsforeldre

 • Det er flere aborter

 • Flere opplever skalt voldelig dd

 • Flere tar selvmord

 • De har laver utdanning

 • Drlig tilknytning til arbeidslivet

 • Flere som er arbeidsledige

 • De er oftere avhengig av velferdstjenester (sos.stnad, arb.led.trygd)

  Kilder: Bohmann& Sigvardsson, 1979 & 1985; Christoffersen, 1996 & 1999; Heino & Johnsson, 2010; Kristofersen, 2005; Clausen & Kristofersen 2008a, 2008b; Clausen, 2005; Soothill, Christoffersen, Hussain & Francis, 2010.


KUN en avtrehardetnoenlundegreitsomvoksne

KILDE: CLAUSEN OG KRISTOFERSEN 2008, S. 82


Viktigepremisser for adopsjon

 • Kun fosterforeldre til et barnevernsbarn som kan adoptere.

 • Det er kun barn som det ikke er sannsynlig kan tilbakefres til foreldrene som kan adopteres.

 • Adopsjon skal vre til barnets beste.

 • pen adopsjon er mulig, det betyr at biologiske forelder vil ha retttil kontakt med barnet etter adopsjonen.


SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE


SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE

 • Vedutgangenav 2011 var status at:

 • 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG


SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE

 • Vedutgangenav 2011 var status at:

 • 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG

 • 17 AV DISSE BLE ADOPTERT


STUDIER AV ADOPSJON VERSUS FOSTERHJEM (INSTITUSJON / BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJR DET BEDRE


STUDIE I: Dansk metastudie

 • All forskning om tema i 11 land i perioden 1977-2006

 • Entydig funn.

 • Nr man mler adopterte barn opp mot fosterhjem/institusjon ift til:

  • barns fysiske og kognitive utvikling,

  • barnets oppfatninger om egenverd, og

  • oppfrsels- og flelsesmesige problemer,

 • s scorer adopterte barn bedre p samtlige av disse variablene

 • Kilde: Christoffersen, et al, 2007, p. 155.


STUDIE II: Engelskstudie

 • Adopterte barn ift barn i langvarigefosterhjemplasseringer

 • Adopsjon gir:

 • Hyere grad av emosjonell trygghet

 • En sterkere opplevelse av tilhrighet

 • En mer permanent psykososial base

  Kilde: Triseliotis2002, s. 31.


STUDIE II: Engelskstudie

 • Adopterte barn ift barn i langvarigefosterhjemplasseringer

The mainlimitationof long-term fostering is itsupredictability and theuncertain and ambiguousposition in whichthechildrenfindthemselves.

Kilde: Triseliotis2002, s. 31.


STUDIE III: Svenskstudie

 • 3951 barnevernsbarnerfulgt

 • barna som ble adoptert gjorde det bedre p alle mlet variabler:

 • ift grunnskolen,

 • p kognitive tester,

 • utdanningslengde og

 • bruk av velferdstjenester.


STUDIE III: Svenskstudie

 • 3951 barnevernsbarnerfulgt

The results from ourstudyindicatethatadoptiondoes have strongercompensatorytraits over time compared to long term foster care

KILDE: Vinnerljungand Hjern s. 1908.


Hvorforbruker vi ikkeadopsjon i Norge?

 • Erdetfagmiljet?

 • Barnevernarbeiderne?

 • Domstolene?

 • Politisktilbakeholdenhet?

 • Annet?


Adopsjonellerfosterhjem?

Norge

England

U.S.


Adopsjonellerfosterhjem?

Norge


DE SOM IKKE FORESLR ADOPSJON

 • 40% avnorskesaksbehandlereforeslrikkeadopsjon

Begrunnelsen de gir er at:

 • Vil ikke beslutte adopsjon mot mors vilje

 • I Norge er det ikke vanlig med adopsjon

 • Spiller ingen rolle for gutten om han er adoptert eller ikke

 • Kilde: Skivenes & Tefre 2012.


Hyesterett

 • Adopsjonsdom i 2007 om 9 riggutt

Dommen avsluttes med flgende ord fra frstevoterende:

Som det har gtt frem, er mitt syn at fylkesnemndas vedtak om frata foreldrene foreldreansvaret og gi samtykke til adopsjon m opprettholdes. Jeg vil gjengi den sakkyndiges avslutningsord om hva samfunnet kan formidle til C (gutten) gjennom dommen i Hyesterett;

et samtykke til adopsjon innebrer anerkjenne hans fulle rett til vre barn av sine foreldre .

 • Kilde: Rt2007, p. 9.


Den EuropeiskeMenneskerettighetsdomstolen

 • Adopsjonsdommenfra 2007 ankettil Strasbourg

 • Adopsjonsbeslutningenblirstende.

 • StrasbourgdomstolenharikkenoeutsettepHyestedommenav 2007.

 • Tvertimot, detsles fast at avgjrelsener:

  supported by relevant and sufficient reasons and proportionate to the legitimate aim of protecting A`s (guttenp 9 r) best interests

  Kilde: Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010


Deterikke den norskevelferdsstatenverdig at kun en avtrebarnevernsbarnhardetgreitsomvoksen


KONTAKTINFORMASJON:

MARIT.SKIVENES@UIB.NO

Meromforskningsprosjektene her:

http://www.hib.no/avd_ahs/fou/childwelfare.asp


 • Login