a megv ltozott munkak pess g szem lyek foglalkoztat s nak lehet s gei
Download
Skip this Video
Download Presentation
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei. Előadó: Boros Attila osztályvezető Foglalkozási Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály. Általános tudnivalók a bér- és költségtámogatásról. Bér- és költségtámogatás Pályázati úton nyújtott

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei' - umed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a megv ltozott munkak pess g szem lyek foglalkoztat s nak lehet s gei

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának lehetőségei

Előadó: Boros Attila

osztályvezető

Foglalkozási Rehabilitációs

és Akkreditációs Főosztály

ltal nos tudnival k a b r s k lts gt mogat sr l
Általános tudnivalók a bér- és költségtámogatásról
 • Bér- és költségtámogatás
  • Pályázati úton nyújtott
  • Akkreditált foglalkoztatók részére
  • 2013. január 1-től
 • Rehabilitációs kártya
  • Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül.
  • A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.
az akkredit ci strukt r ja
Az akkreditáció struktúrája
 • Három szint (2012):

• alap – 5 év

• rehabilitációs – 3 év

• kiemelt – 2 év

(feltételes)

 • Egy szint (2013): rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül!
alapvet k vetelm nyek egys ges rendszer
Alapvető követelmények (egységes rendszer)
 • Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés
 • Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül)
 • Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri
 • Köztartozás-mentesség
 • Nem áll csőd-, felszámolási eljárás végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt
 • Rendezett munkaügyi kapcsolatok
 • Szolgáltatói kapcsolatrendszer
 • Akadálymentesített környezet
 • Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér
 • Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás)
a munk ltat ltal biztos tand szem lyi h tt r
A munkáltató által biztosítandó személyi háttér
 • Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése
 • Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal
 • Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony)
ellen rz s
Ellenőrzés
 • Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata.
 • Típusai:

• tervezett eseti ellenőrzések

• rendkívüli ellenőrzés

• komplexellenőrzés (pályázat kiírása előtt)

az ellen rz s szankci i
Az ellenőrzés szankciói
 • Negatív értékelőpontok

↓ jogsértő magatartás megszüntetésére

irányuló felszólítás (végzés)

↓ támogatási szerződés megkötésének mérlegelése

 • Tanúsítvány részleges visszavonása
 • Tanúsítvány visszavonása
negat v rt kel pontok kiszabhat s g nak esetei
Negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei
 • Akkreditációs követelmények be nem tartása
 • Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása
 • A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása
 • Munkabér késedelmes megfizetése
 • Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki
 • Nem minősül köztartozásmentes adózónak (60 napon túl folyamatosan fennálló)
 • Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással vagy kényszertörlési eljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget
akkredit ci s tan s tv ny visszavon sa
Akkreditációs tanúsítvány visszavonása
 • Kérelemre
 • Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti
 • Jogerősen felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll
 • Munkabér meg nem fizetése (30 napon túli késedelem)
 • Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett)
 • Három éven belül 12 negatív értékelőpontot gyűjtött össze
 • Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás
a t mogat s sor n megv ltozott munkak pess g szem ly
A támogatás során megváltozott munkaképességű személy

Tranzit foglalkoztatott:

 • aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1, C1 kategória),

Tartós foglalkoztatott:

 • akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján nem javasolt (B2, C2, D kategória),
 • akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján javasolt de a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri.
a t mogat s sor n m egv ltozott munkak pess g szem ly
A támogatás során megváltozott munkaképességű személy

Tartós foglalkoztatott:

Akinek foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012. decemberében költségvetési támogatásban részesült és

 • 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva éri el, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig,
 • a fenti csoportba nem tartozó megváltozott munkaképességű személy (pl. ellátásban nem részesül, 2011. december 31-én II. csoportos rokkantsági nyugdíjas volt), az Mmtv 26.§ alapján kiállítható hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig,de legkésőbb 2013. december 31-ig megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni.
tranzit foglalkoztat s
Tranzit foglalkoztatás
 • A komplex minősítés során rehabilitálhatónak minősített (B1 és C1 kategória) MMK-s munkavállalók esetében
 • Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés
 • Cél: Legalább 6 hónapos nyílt piaci foglalkoztatás, ezen idő alatt a munkáltató mentori szolgáltatás biztosít.
 • Maximum három évre állapítható meg (szerződés 2013-ban egy évre köthető)
munkapr ba
Munkapróba
 • RSZSZ hozzájárulásával megállapodás keretében MMK-s munkavállaló nyílt piaci foglalkoztatása munkatapasztalat és munkagyakorlat szerzése céljából.
 • Maximum 4 hónap (akár több munkahelyen, több munkakörben).
tart s foglalkoztat s
Tartós foglalkoztatás
 • 3 évre állapítható meg, de korlátozás nélkül meghosszabbítható
 • Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között
p ly zati eredm nyek
Pályázati eredmények
 • Regisztrált pályázó 408 db
 • Benyújtott pályázat 346 db
 • Nyertes pályázat 334 db, 30.521 főre
 • Szerződést kötött munkáltatók száma: 324 db, 30.410 főre
  • Tartós foglalkoztatásra 28.000 fő Tranzit foglalkoztatásra 2.410 fő
slide16

Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013

42

8

31

9

23

48

12

23

21

9

59

13

10

28

8

19

13

12

15

33

Összesen: 324

slide17

2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása

2248

4058

475

466

765

2628

1546

2585

1854

1341

2686

734

414

1390

568

1179

574

1124

1527

Összesen: 30410 fő

2248

t mogathat k lts gek
Támogatható költségek
 • a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
 • b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei
 • Az egy főre jutó támogatás 2013-ban 1.120.000 Ft
megv ltozott munkak pess g munkav llal ut n fizetend b rk lts g
Megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség
 • Egyéni támogatási keretösszegen belül
  • Bérköltségek maximum 75%-a,
  • Maximum 100%-a, amennyiben közhasznú jogállású egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság és nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében.
 • A Rehabilitációs kártya nyújtotta kedvezmény a támogatás mellett igénybe vehető!
t bbletk lts gek
Többletköltségek
 • Kizárólag a fogyatékkal élő munkavállalók segítésével foglalkozó személyek alkalmazásához kapcsolódó költségek,
 • a megváltozott munkaképességű személyek részére juttatott munkaruha, és egyéni védőeszköz költségei,
 • munkába járással kapcsolatos utazási költségek közül a munkavállaló munkaképességének megváltozásából adódó utazási többletköltségek,
 • foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkásszállítás költsége,
 • a munkavégzéséhez használt munkaeszközök költségei,
 • munka-alkalmassági vizsgálatának költsége,
 • a telephelyek közötti szállítás költségei,
 • logisztikai tevékenység közül a szállítással összefüggő információ feldolgozás költsége
 • az irányítási, munkaszervezési, ügyviteli tevékenységet végzők munkabére és szociális hozzájárulási adó költségei
 • az irányítási és ügyviteli tevékenységgel közvetlenül összefüggő költségek,
 • a helyiségek átalakításának költségei,
 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges létesítmények létrehozásának, üzembe helyezésének, vagy kibővítésének költségei.
egy b fontos inform ci k
Egyéb fontos információk
 • A szerződés szerinti létszámot éves szinten kell teljesíteni.
 • Bejelentési kötelezettség: napi munkaidő, munkakör változása, telephelyek közötti létszámmozgás. Az NRSZH jóváhagyása, szerződésmódosítás szükséges!
 • A napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie!
a t mogat s foly s t sa ellen rz se
A támogatás folyósítása, ellenőrzése
 • A támogatás pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár, szakmai ellenőrzését az NRSZH látja el.
 • Folyósítás minden hónap 8. napjáig történik meg.
 • Első alkalommal egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ed része.
 • Ezt követően az előző havi elszámolással (minden hónap 20-a) módosított összeg.
 • Beszámolási határidők
  • Részbeszámoló I. félév: 2013. szeptember 1.
  • Záróbeszámoló 2013. év: 2014. március 1.
rehabilit ci s k rtya
Rehabilitációs kártya

Jogosultak köre:

 • a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1),
 • b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.
 • aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült.

A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet,a minimálbér kétszeresének 27%-áig.

Foglalkoztatottak száma: 16 000 fő

Munkáltatók száma: 4 400

rehabilit ci s hozz j rul s
Rehabilitációs hozzájárulás
 • A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekébenrehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles,ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát.
 • A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 forint Ft/év/fő.
t mop 1 1 1 12 1 ltal nos jellemz k
TÁMOP 1.1.1-12/1 - általános jellemzők

A projekt teljes forrása:

 • 11 700 000 000 Forint

Projektidőszak:

 • 2012. november 1.
 • 2015. június 30. (32 hónap)

Fő kedvezményezett, megvalósító:

 • Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Célcsoport:

 • rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek
 • rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek
t mop 1 1 1 12 1 indik torok
TÁMOP 1.1.1-12/1 - indikátorok
 • Előkészítő szakaszba bevont ügyfelek: 13.000 fő
 • Programba bevont személyek száma: 10.000 fő
 • Programot sikeresen befejezők száma: 6.000 fő
 • A programmegvalósítás időszakában
  • legalább 3 hónapig foglalkoztatott

ügyfelek száma: 5.000 fő

  • A támogatott képzést sikeresen

befejezettek száma: 2.500 fő

t mop 1 1 1 12 1 programelemek
TÁMOP 1.1.1-12/1 programelemek

Humánszolgáltatások

Bérköltség-támogatás

bér és járulékai 100%-a

5 hónap időtartam

maximum 150.000 Forint/hó

foglalkozás-egészségügyi vizsgálat

Képzési támogatás

képzés költségének 100%-a

képzési-alkalmassági vizsgálat

Utazási költségek

szolgáltatáshoz

munkába járáshoz

képzéshez

ad