Status meldingsutbredelse
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Status Meldingsutbredelse PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Status Meldingsutbredelse. Samordnet utbredelse 28. mai, 2013 Sverre Fossen. Status meldingsutbredelse. Antall kommuner tilknyttet Helsenettet. Antall kommuner ikke tilknyttet. Status meldingsutbredelse. Status meldingsutbredelse. Status meldingsutbredelse.

Download Presentation

Status Meldingsutbredelse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Status meldingsutbredelse

Status Meldingsutbredelse

Samordnet utbredelse 28. mai, 2013

Sverre Fossen


Status meldingsutbredelse1

Status meldingsutbredelse

Antall kommuner tilknyttet Helsenettet

Antall kommuner ikke tilknyttet

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse

Status meldingsutbredelse

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse2

Status meldingsutbredelse

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse3

Status meldingsutbredelse

Dette er meldinger mot legekontor.

Vi måler også mot sykehus – men her er ikke fremdriften like høy. I tillegg til at det ofte blir for komplisert å differensiere.

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse

Status meldingsutbredelse

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse4

Status meldingsutbredelse

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse5

Status meldingsutbredelse

Kompetanse InformasjonsSikkerhet (KompIS)

 • 162 kommuner har deltatt på kurs

 • 102 kommuner har tatt programmet i bruk i egen kommune

 • KompIS videreføres ut programperioden, med målsetting om å nå alle landets kommuner – målet er 200 nye kommuner på kurs i løpet av 2013

 • Vi har planlagt Questback undersøkelse i mai/juni for kommuner som nå har tatt programmet i bruk

 • Flere kommuner melder om at arbeidet går fint, flere arbeider men en totalplan for Normen arbeid generelt i sin kommune og har Kompis med der.  De melder om engasjement og  at det er et enkelt program å ta i bruk

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse6

Status meldingsutbredelse

Implementering av OSEAN-funksjonalitet

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse7

Status meldingsutbredelse

Implementering av Pleie- og Omsorgsmeldinger

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Status meldingsutbredelse8

Status meldingsutbredelse

Brukerstøtte

 • 24/7

  CPP/CPA

 • Skal ferdigstilles i løpet av 2013

 • Piloteres 1. halvår 2014

Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


 • Login