RADYOTERAPI MERKEZLERI ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD ILE ABSORBLANAN DOZ KARSILASTIRMA PROGRAMININ DEGERLENDIRMESI - PowerPoint PPT Presentation

RADYOTERAP MERKEZLER ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD LE ABSORBLANAN DOZ KARILATIRMA PROGRAM...
Download
1 / 16

 • 232 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TLD Doz Karsilastirma. XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya. 1976 da WHO sekreteryaligini IAEA ise teknik ve bilimsel gelisim sorumlulugunu ?stlenerek IAEA/WHO SSDL Agi olusturuldu, 2006 yili itibariyle 61 ?lkeye ait 78 SSDL IAEA/WHO SSDL agi ?yesi bulunmaktadir. IAEA/WHO SSDL aginin amaci, doz

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RADYOTERAPI MERKEZLERI ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD ILE ABSORBLANAN DOZ KARSILASTIRMA PROGRAMININ DEGERLENDIRMESI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

RADYOTERAP MERKEZLER ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD LE ABSORBLANAN DOZ KARILATIRMA PROGRAMININ DEERLENDRMES

Doan Yaar, PhD

ekmece Nkleer Aratrma ve Eitim Merkezi

Sekonder Standard Dozimetri Laboratuvar

dogan.yasar@taek.gov.tr

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

1976 da WHO sekreteryaln IAEA ise teknik ve bilimsel geliim sorumluluunu stlenerek IAEA/WHO SSDL A oluturuldu,2006 yl itibariyle 61 lkeye ait 78 SSDL IAEA/WHO SSDL a yesi bulunmaktadr. IAEA/WHO SSDL ann amac, dozimetre lm doruluunu artrmaktr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

 • IAEA/WHO TLD ile absorblanan doz karlatrma yntemi her yl yesi bulunan SSDLler arasnda uygulanmaktr.

 • Bu almann amac SSDLin lmleme hassasiyetini TLD iin % 3.5 hata ile yapmasn salayarak, almalarn denetim altna almak ve alma kalitesini ykseltmektir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Ssdl g revleri

SSDL Grevleri

 • Radyasyon korunmasnda ve radyoterapide kullanlan dozimetrelerin kalibrasyonlarn salamak,

 • Personel dozimetri servislerine (Film ve TLD) kalibrasyon hizmeti vermek,

 • Ulusal standartlarn uluslararas standartlarla uyumlu olmasn temin etmek,

 • Radyasyon dozimetrisi konusunda ulusal ve blgesel eitim dzenlemektir

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Ssdl g revleri1

SSDL Grevleri

 • SSDL olarak 1985 ylndan itibaren gama enerjisinde (Co-60), 1992 ylndan itibaren de hem gama hemde yksek enerjili X-nnda (LNAC) TLD doz karlatrma programna katlmaktadr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

 • Dnyada olduu gibi lkemizde de kanser vakasna paralel olarak yeni radyoterapi merkezleri faaliyete gemektedir.

  Radyoterapide kanser tedavisindeki baar, hesaplanan radyasyonun % 95 dorulukla ilgili tmre uygulanmasyla salanmaktadr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

 • 1989 ylnda, IAEA/WHO posta ile TLD absorblanm doz karlatrma programnn radyoterapi merkezleri arasnda uygulanmas planland.

  lkemizde 1989 ylnda faal durumda 14 radyoterapi merkezi bulunmakta,

  2007 ylnda 55 radyoterapi merkezine ulamtr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot

Materyal ve Metot

 • Bu yntem radyoterapi merkezlerindeki Co-60 terapi cihazlarnda uygulanmaktadr.

  IAEA/WHO posta ile TLD absorblanm doz karlatrma ynteminde toz TLD-100 (LF) kullanlmaktadr.

  TLD-100, 80 200 mesh tane boyutundadr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot1

Materyal ve Metot

 • Toz TLD-100 400 C de 1 saat bekletilerek yapsndaki datalar (sinyaller) sfrlanmakta (annihilation),

  Datalar sfrlanan TLD-100, su geirmez3 mm apnda 20 mm uzunluunda plastikkapsllere doldurulmaktadr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot2

Materyal ve Metot

 • Kod numaras verilmi her radyoterapi merkezi iin 1 tanesi beyaz iaretli olmak zere 4 adet toz TLD ile doldurulmu plastikkapsller hazrlanmakta,

  Beyaz iaretli tp background TLDyi temsil etmekte olup dier 3 TLD kapsln 2 Gy lik dozda nlamalar istenmektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot3

Materyal ve Metot

 • Hazrlanan TLD kapslleri ile birlikte TLD nlama artlarn aklayc Bilgi Formu ve Inlama artlar ile nlama hesaplarn ve nlama dozlarn doldurup tarafmza gnderilmek zere Veri Formu gnderilmektedir

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot4

Kalibrasyon almasnda TLDlerin nlanmas 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu iinde yaplmaktadr.

Materyal ve Metot

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot5

Materyal ve Metot

 • Radyoterapi merkezlerinde 2 haftalk nlama sresi ierisinde 2 Gy lik dozda nlanan TLD ler posta ile SSDLe gnderilmekte,

  Ayn sre ierisinde SSDL de nlanan kalibrasyon amal TLD ler ile birlikte 100 C de 10 dakika bekletilerek grlt pikleri yok edilmektedir.

  Btn kapsller Harshaw 4500 ve Harshaw 2000 A-B model TLD okuyucusunda okunmaktadr.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot6

Materyal ve Metot

 • Radyoterapi merkezlerinde nlanan kapsllerden elde edilen verilerle her kapsl iin absorblanan doz hesaplanmaktadr.

 • 1989-2007 yllar arasnda yaplan doz karlatrma programna katlan merkezlerin doz deerleri incelendiinde artan merkez saysna bal olarak % 5 dnda kalan merkez saysnda azalma grlmektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

Sonu

 • TAEK tarafndan radyopterapi merkezlerine mevcut radyasyon kaynaklarnn doz hzlarn lebilecek yetenekte dozimetreleri bulundurmas ve bu dozimetrelerin her yl SSDLde kalibrasyonlarnn yaplmas zorunluluunu getirilmitir. Bu sayede dozimetreden kaynaklanabilecek lm hatalarnn minimum seviyeye indirilmesi salanmakta ve tedavi kalitesini pozitif ynde etkilemektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Radyoterapi merkezleri arasinda uygulanmakta olan tld ile absorblanan doz karsilastirma programinin degerlendirmesi

Sonu

 • Grld zere her geen yl, radyoterapi merkezleri says giderek artmakta, bunun karlnda gerek geometrik hata ve gerekse dozimetriden kaynaklanan hata orannda nemli bir azalma olduu grlmektedir.

 • Bu programn uygulanmasyla lkemizde faaliyet gsteren radyoterapi merkezlerinin kanser tedavisindeki kalitesine katk salad sylenebilir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


 • Login