RADYOTERAPİ MERKEZLERİ ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD İLE ABSORBLANAN DOZ KARŞILAŞTIRMA PROGRAM...
Download
1 / 16

RADYOTERAPI MERKEZLERI ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD ILE ABSORBLANAN DOZ KARSILASTIRMA PROGRAMININ DEGERLENDIRMESI - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

RADYOTERAPİ MERKEZLERİ ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD İLE ABSORBLANAN DOZ KARŞILAŞTIRMA PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ. Doğan Yaşar, PhD Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Sekonder Standard Dozimetri Laboratuvarı [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RADYOTERAPI MERKEZLERI ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD ILE ABSORBLANAN DOZ KARSILASTIRMA PROGRAMININ DEGERLENDIRMESI' - ulysses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

RADYOTERAPİ MERKEZLERİ ARASINDA UYGULANMAKTA OLAN TLD İLE ABSORBLANAN DOZ KARŞILAŞTIRMA PROGRAMININ DEĞERLENDİRMESİ

Doğan Yaşar, PhD

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

Sekonder Standard Dozimetri Laboratuvarı

[email protected]

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


1976 da WHO sekreteryalığını IAEA ise teknik ve bilimsel gelişim sorumluluğunu üstlenerek IAEA/WHO SSDL Ağı oluşturuldu,2006 yılı itibariyle 61 ülkeye ait 78 SSDL IAEA/WHO SSDL ağı üyesi bulunmaktadır. IAEA/WHO SSDL ağının amacı, dozimetre ölçüm doğruluğunu artırmaktır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


 • IAEA/WHO TLD ile absorblanan doz karşılaştırma yöntemi her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Bu çalışmanın amacı SSDL’in ölçümleme hassasiyetini TLD için %  3.5 hata ile yapmasını sağlayarak, çalışmalarını denetim altına almak ve çalışma kalitesini yükseltmektir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Ssdl g revleri
SSDL Görevleri her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Radyasyon korunmasında ve radyoterapide kullanılan dozimetrelerin kalibrasyonlarını sağlamak,

 • Personel dozimetri servislerine (Film ve TLD) kalibrasyon hizmeti vermek,

 • Ulusal standartların uluslararası standartlarla uyumlu olmasını temin etmek,

 • Radyasyon dozimetrisi konusunda ulusal ve bölgesel eğitim düzenlemektir

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Ssdl g revleri1
SSDL Görevleri her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • SSDL olarak 1985 yılından itibaren gama enerjisinde (Co-60), 1992 yılından itibaren de hem gama hemde yüksek enerjili X-ışınında (LİNAC) TLD doz karşılaştırma programına katılmaktadır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


 • Dünyada oldu her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.ğu gibi ülkemizde de kanser vakasına paralel olarak yeni radyoterapi merkezleri faaliyete geçmektedir.

  Radyoterapide kanser tedavisindeki başarı, hesaplanan radyasyonun % 95 doğrulukla ilgili tümöre uygulanmasıyla sağlanmaktadır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


 • 1989 yılında, I her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.AEA/WHO posta ile TLD absorblanmış doz karşılaştırma programının radyoterapi merkezleri arasında uygulanması planlandı.

  Ülkemizde 1989 yılında faal durumda 14 radyoterapi merkezi bulunmakta,

  2007 yılında 55 radyoterapi merkezine ulaşmıştır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot
Materyal ve Metot her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Bu yöntem radyoterapi merkezlerindeki Co-60 terapi cihazlarında uygulanmaktadır.

  IAEA/WHO posta ile TLD absorblanmış doz karşılaştırma yönteminde toz TLD-100 (LİF) kullanılmaktadır.

  TLD-100, 80 – 200 mesh tane boyutundadır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot1
Materyal ve Metot her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Toz TLD-100 400 °C de 1 saat bekletilerek yapısındaki datalar (sinyaller) sıfırlanmakta (annihilation),

  Dataları sıfırlanan TLD-100, su geçirmez3 mm çapında 20 mm uzunluğunda plastikkapsüllere doldurulmaktadır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot2
Materyal ve Metot her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Kod numarası verilmiş her radyoterapi merkezi için 1 tanesi beyaz işaretli olmak üzere 4 adet toz TLD ile doldurulmuş plastikkapsüller hazırlanmakta,

  Beyaz işaretli tüp background TLD’yi temsil etmekte olup diğer 3 TLD kapsülün 2 Gy lik dozda ışınlamaları istenmektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot3
Materyal ve Metot her yıl üyesi bulunan SSDL’ler arasında uygulanmaktır.

 • Hazırlanan TLD kapsülleri ile birlikte TLD ışınlama şartlarını açıklayıcı Bilgi Formu ve Işınlama şartları ile ışınlama hesaplarını ve ışınlama dozlarını doldurup tarafımıza gönderilmek üzere Veri Formu gönderilmektedir

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot4

Kalibrasyon çalışmasında TLD’lerin ışınlanması 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu içinde yapılmaktadır.

Materyal ve Metot

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot5
Materyal ve Metot 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu içinde yapılmaktadır

 • Radyoterapi merkezlerinde 2 haftalık ışınlama süresi içerisinde 2 Gy lik dozda ışınlanan TLD ler posta ile SSDL’e gönderilmekte,

  Aynı süre içerisinde SSDL de ışınlanan kalibrasyon amaçlı TLD ler ile birlikte 100 C de 10 dakika bekletilerek gürültü pikleri yok edilmektedir.

  Bütün kapsüller Harshaw 4500 ve Harshaw 2000 A-B model TLD okuyucusunda okunmaktadır.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Materyal ve metot6
Materyal ve Metot 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu içinde yapılmaktadır

 • Radyoterapi merkezlerinde ışınlanan kapsüllerden elde edilen verilerle her kapsül için absorblanan doz hesaplanmaktadır.

 • 1989-2007 yılları arasında yapılan doz karşılaştırma programına katılan merkezlerin doz değerleri incelendiğinde artan merkez sayısına bağlı olarak % 5 dışında kalan merkez sayısında azalma görülmektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Sonuç 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu içinde yapılmaktadır

 • TAEK tarafından radyopterapi merkezlerine mevcut radyasyon kaynaklarının doz hızlarını ölçebilecek yetenekte dozimetreleri bulundurması ve bu dozimetrelerin her yıl SSDL’de kalibrasyonlarının yapılması zorunluluğunu getirilmiştir. Bu sayede dozimetreden kaynaklanabilecek ölçüm hatalarının minimum seviyeye indirilmesi sağlanmakta ve tedavi kalitesini pozitif yönde etkilemektedir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


Sonuç 30x30x30 boyutuna sahip IAEA su fantomu içinde yapılmaktadır

 • Görüldüğü üzere her geçen yıl, radyoterapi merkezleri sayısı giderek artmakta, bunun karşılığında gerek geometrik hata ve gerekse dozimetriden kaynaklanan hata oranında önemli bir azalma olduğu görülmektedir.

 • Bu programın uygulanmasıyla ülkemizde faaliyet gösteren radyoterapi merkezlerinin kanser tedavisindeki kalitesine katkı sağladığı söylenebilir.

XI. Medikal Fizik Kongresi -Antalya


ad