Kommunehelsestjenesten i oslo
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Kommunehelsestjenesten i Oslo PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kommunehelsestjenesten i Oslo. Om Oslo. Parlamentarisme Den overordnede faglige oppfølgingen av hjemmetjenestene hører inn under Byrådsavdeling for Eldre- og sosiale tjenester Leder av byrådsavdelingen er Aud Kvalbein fra KrF. 15 bydeler Alle har en hjemmetjeneste Praktisk Bistand

Download Presentation

Kommunehelsestjenesten i Oslo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunehelsestjenesten i Oslo


Om Oslo

 • Parlamentarisme

 • Den overordnede faglige oppfølgingen av hjemmetjenestene hører inn under Byrådsavdeling for Eldre- og sosiale tjenester

 • Leder av byrådsavdelingen er Aud Kvalbein fra KrF.


 • 15 bydeler

 • Alle har en hjemmetjeneste

 • Praktisk Bistand

 • Hjemmesykepleie

 • Fysio/ergo/psykiatri er ofte i egne enheter


Bestiller/Utfører

 • Søknadskontor – bestillerkontor

 • Utførerenhet


Brukervalg

 • Ble innført i alle bydeler 1. april 2011

 • Vi har hatt dette i praktisk bistand i mange år.

 • I hjemmesykepleien har det vært prøvd i Vestre Aker siden 2006


Kvalitetsfokus

 • Behovsstyrt Bemanning – BOB

 • Skal innføres i hele Oslo

 • Også kjent som KOMPASS eller IKOS


BOB

 • Tjenesteansvarlig

 • Primærkontakt


Hvem har rett til hjemmesykepleie?

 • Alle som oppholder seg i bydelen

 • Alle aldersgrupper

 • Alle diagnoser


Hvem er pasient/bruker?

 • Det store flertall er eldre over 67, men det er også mange unge.

 • Alle som ikke kan ivareta egen helse, men som heller ikke trenger hjelp på høyere nivåer i omsorgstrappen kan få hjelp.


Hva trenger pasientene hjelp til?

 • Hygiene

 • Mat

 • Medisiner

 • Sårstell

 • Oppfølging av ulike prosedyrer

 • Mestring av dagliglivet


Hva forventes ?

 • Selvstendighet

 • Oversikt

 • …..men viktigst. Sykepleiere i hjemmetjenesten må ha breddekompetanse for å kunne håndtere mange ulike aldersgrupper, diagnoser og personligheter.


Boliger i hjemmetjenesten

 • Omsorgsboliger med og uten bemanning

 • Omsorg +


Hvordan arbeider vi?

 • Stort sett todelt turnus med egen nattjeneste

 • Hver 3. eller 4. helg


Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål om hjemmetjenesten

[email protected]


 • Login