Ruch wiat o ycie
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 16

Ruch Światło-Życie PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ruch Światło-Życie. (z gr. Fos – Zoe) Światło padające na życie. Cztery Prawa Życia Duchowego. Prawo I. Bóg Cię Kocha. i ma dla Ciebie wspaniały plan.

Download Presentation

Ruch Światło-Życie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ruch wiat o ycie

RuchŚwiatło-Życie


Ruch wiat o ycie

(z gr. Fos – Zoe) Światło padające na życie.


Cztery prawa ycia duchowego

Cztery Prawa Życia Duchowego


Prawo i

Prawo I


Ruch wiat o ycie

Bóg Cię Kocha

i ma dla Ciebie wspaniały plan


Ruch wiat o ycie

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Jan 3,16).


Prawo ii

Prawo II


Ruch wiat o ycie

Jesteśmy grzeszni


Ruch wiat o ycie

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej"

(Rz 3,23).


Prawo iii

Prawo III


B g nas zbawia

Bóg nas zbawia


Ruch wiat o ycie

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”

(Rz 5,8).


Prawo iv

Prawo IV


Ruch wiat o ycie

Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela


Ruch wiat o ycie

„A wszystkim, którzy Go przyjęli, tym, którzy wierzą w imię Jego, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi”

(J 1,12).


Ruch wiat o ycie

Dziękujemy


  • Login