dagens program
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dagens program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Dagens program - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Dagens program. Vi bygger vidare utifrån de tankar ni hade sist och de erfarenheter ni gjort sen dess. Erfarenheter - Teorier – Praktiska övningar. Hålltider. Fika 9.30 Lunch 12.00 Fika 14.30 16.00 Slut. Åke Malmeling. Bohusläning ”Mellanstadielärare”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dagens program' - ulric-stone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program

Vi bygger vidare utifrån de tankar ni hade sist och de erfarenheter ni gjort sen dess.

Erfarenheter - Teorier –

Praktiska övningar

h lltider
Hålltider

Fika 9.30

Lunch 12.00

Fika 14.30

16.00 Slut

ke malmeling
Åke Malmeling

Bohusläning

”Mellanstadielärare”

Speciallärare år 7-9

Utvecklingsledare i Hjo kommun

Handledare i skolutveckling vid Karlstad Universitet

vad har varit mina drivkrafter
Vad har varit mina drivkrafter?

Sökandet efter det inre drivet,

den inre motorn

Det seriösa mötet

Gränslandet mellan kunskap och okunskap

Den inre viljan att vilja veta mer

slide5
”Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker.”

Herakleitos

slide6
Motivation – movere – att röra sig

Motivationsforskningens huvudfråga:

Vad är det som får människor att vilja röra sig?

forskningsfr ga
Forskningsfråga

Vad är det som får dig att vidareutveckla ditt arbete i vardagen?

Mötet med barn och ungdomar

Samtalen med kollegor om dessa erfarenheter

Engagerande, stödjande och utmanande rektor

slide9
PBS är ett förhållningssätt i syfte att vidareutveckla vardagsverksamheten

genom goda lärande möten.

h kan jenner v xj universitet motivation och motivationsarbete i skola och behandling
Håkan Jenner Växjö UniversitetMotivation och motivationsarbete i skola och behandling

Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man fått. Motivation och motivationsarbete är i första hand en fråga om bemötande.

Mötet är därför centralt för motivationen.

de kollegiala samtalen
De kollegiala samtalen

Lärande samtal- ett förhållningssätt och en struktur för fördjupade pedagogiska reflektioner.

Lärande möten

tv fr gest llningar
Två frågeställningar

Vad har jag tagit till mig?

Vad snurrar i mitt huvud?

slide16
Självklarheter som inte är självklart

Syftet är viktigt

Måste känna att man tjänar på det

slide17
PBS är ett förhållningssätt där vi, genom att fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

www.pbs.kau.se

tv delar som h nger ihop
Två delar som hänger ihop

De kollegiala samtalen

Lärgruppsarbetet

slide19
Bra metod att komma vidare i våra samtal.

Det finns nu möjlighet till utveckling i arbetslaget

Det gäller att öva och ha samtal på direkten

erfarehetsl rande

-

!

+

?

Erfarehetslärande

Utifrånperspektiv

Styrdokument

Kollegors

erfarenheter

Forskning

Studiebesök

Utm. rektor

Förståelsefördjupande lärprocess

Tillämpningsinriktad lärprocess

Fördjupad förståelse av arbetet i vardagen

Inifrånperspektiv

ordningen
Ordningen

Effektiva strukturerade möten

Ramarna

Behovet av strukturerade disciplinerade samtal

Fokus på ämnet

Fokus på ”tänket” och lärandet

rollen som samtalsledare
Rollen som samtalsledare
 • Aktualisera spelreglerna
 • Alla skall få komma till tals
 • Gruppen håller sig till ämnet
 • Tankerespekten , lyssnarkulturen, det öppna lyssnandet, det nyfikna motståndet
 • Fokus på fler perspektiv ( figuren i lådan)
 • Reflektera över mönster, sammanfatta, vad sticker ut?
 • Hålla i processen föra den framåt och se till att den dokumenteras
lyssnandet
Lyssnandet

Vikten av tystnaden - tid att tänka

Respekt människor emellan

Att verkligen möta och inte prata förbi

Lyssnandet – aktivt lyssnande

Att lyssna på riktigt utan att värdera

Att öka förståelsen vad som ligger bakom och på det sättet lära sig samarbeta utifrån nya perspektiv

Vill kunna lyssna och verkligen förstå

Hjärnan får tid att reflektera en gång till

Man får kunskap om sig själv – en spegel att se sig själv och verksamheten

Härlig känsla att bli lyssnad på – man känner sig viktig

Att lyssna utan att alltid behöva ha en kommentar

Alla kommer till tals – de röstsvaga kan nu höras

Alla har något att säga

Utifrån mitt sätt att se…

f rh llningss tt
Förhållningssätt

Öppet lyssnande Slutet lyssnande

Konsten att ställa den egna kunskapen lite grand åt sidan

Att vara öppen för den andres tankar

Gun Mollberger Hedqvist;

Samtal för förståelse

fr gorna
Frågorna

Viktigt hur man formulerar frågor

Våga ställa öppna frågor

Fråga om det man verkligen vill veta

Undvika ledande frågor

verktygen
Verktygen

Bra verktyg i arbetet med såväl kollegor som med barn/elever

ex. elevvården

slide28
Förståelsekarta

Gemensam förståelsekarta

slide30

Ygh fhgfjkd

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt

Nyckelfraser på post it-lappar

slide31

Utgångspunkten för det fortsatta samtalet är att den som leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

bfhsmr

Xbfgn

dfh

Hhjcbn c

Dghfgj

dggm

yfjfh

Ygh fhgfjkd

Fgjfthj

fgnmfhj

Dd

sfgd

Gkggry

gemensam f rst elsekarta
Gemensam förståelsekarta

Ygh fhgfjkd

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt

Nyckelfraser på post it-lappar

gemensam syn
Gemensam syn

I förlängningen kan det leda till en gemensam syn på uppdraget

Synliggöra tankegångarna för att få en samsyn.

slide35
”Att för att komma vidare, få en djupare förståelse i ett samtal måste alla få komma till tals, få tid att uttrycka sina tankar utan att bli avbruten. Att man behöver ställa sina egna åsikter lite åt sidan ett tag och verkligen lyssna på vad andra har att säga. Låta bli att värdera. Först då kan man diskutera kring frågan i ett vidare perspektiv och få en ökad förståelse. Förhoppningsviss leder detta till utveckling.”
dokumentationen
Dokumentationen

Sammanfatta

Vad sticker ut?

chefen r viktig
Chefen är viktig

Chefen är viktig – måste vara insatt och offensiv

”Koppel på hunden och kallvatten i duschen”

”Inte starta nya resor utan att ha landat från den gamla och tankat”

forskningsfr ga1
Forskningsfråga

Vad är det som får dig att vidareutveckla ditt arbete i vardagen?

Mötet med barn och ungdomar

Samtalen med kollegor om dessa erfarenheter

Engagerande, stödjande och utmanande rektor

vad s ger l rledare om skolledarrollen
Vad säger lärledare om skolledarrollen?
 • Starta upp utvecklingsarbetet på ett seriöst sätt.
 • Varför lärgrupper?
 • Ge stöd till lärledarna så att de slipper vara ordningsmän.
 • Känna till de olika lärområdena
 • Vara engagerade och intresserade, pådrivande och utmanande.
 • Visa intresse, stöd utvecklingsarbetet.
 • Prioritera och pusha för lärsamtalen. De är en del av vardagen.
 • Vara delaktig
 • Ge resurser
 • Se till att hålla sig uppdaterade.
 • Läsa dokumentationen och ge respons.
 • Efterfråga vad man gör.
 • Ge tid – se till att det ges tid till samtal, töj inte på den ramen, stjäl inte tiden.
vad snurrade i huvudet
Vad snurrade i huvudet?

Hur undvika att sväva iväg?

Hur undvika att föra över mina lösningar-åsikter på en gång?

Hur blir man bättre på att lyssna och verkligen förstå?

Hur sätter man sina egna tankar åt sidan?

Hur undvika att associera utan att lyssna först?

Hur gör man för att gå på djupet?

Hur kommer man från åsikt till insikt?

Hur man kan tycka lika fast man tänker olika.

Kan man lyssna och tänka samtidigt?

slide41

yta

Förståelsefördjupning

åsikt

Vardagsprat

Diskussion

Erfarenhetsutbyte

Lärande samtal

reflektion kring görandet

insikt

djup

För att lärandet i samtalet ska synliggöras, krävs det att någon bjuder motstånd.”

Frågekompetens, genuint nyfiken, öppna frågor,

slide42
Att vara schyst besvärlig.

Att ställa frågor som vidareutvecklar.

fr gesf rer
Frågesfärer:

Erfarenheter: HUR

Hur gör du?

Vad leder det till för eleverna?

Resultatet

Principer /Pedagogiska ställningstagande

VAD - VARFÖR

Hur kommer det sig att du gör som du gör? Kunskapssyn – Värdegrund –Insikter - Principer

vningstillf lle
Övningstillfälle

Syfte:

Träna på att lyssna med öppenhet, intresse och schyst motstånd.

slide45
Utifrån ditt eget ”mästerkockande”…

Hur får man till det så att barnen, ungdomarna verkligen lär sig det dom skall lära sig?

slide49
Lärande samtal – görande samtal?

Hämmas man inte i tanken om man är lösningsinriktad? ex Ludvig

mina medarbetare
Mina medarbetare

Hur implementerar man?

Om alla bara visste!

Vad skall jag göra på min enhet?

Hur blir man säker i rollen?

Bra ämne för lärande samtal?

slide51
PBS är ett förhållningssätt där vi, genom att fördjupa vår förståelse, vidareutvecklar ”mästerkockandet” och tar vara på de erfarenheter och kunskaper som finns på enheten.

www.pbs.kau.se

slide52
Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?
f rst elsekarta
Förståelsekarta

Två och två (helst med någon ni inte känner så väl)

slide54
Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?

Ygh fhgfjkd

bfhsmr

gjgkglktt

rhkrör

gjgjklt

slide55

Utgångspunkten för det fortsatta samtalet är att den som leder samtalet ska begripa sig på den förståelse som lapparna representerar.

bfhsmr

Xbfgn

dfh

Hhjcbn c

Dghfgj

dggm

yfjfh

Ygh fhgfjkd

Fgjfthj

fgnmfhj

Dd

sfgd

Gkggry

slide56
Frågesfärer?

HUR?

Hur gör ni nu?

Hur skulle ni kunna göra framöver?

VAD? VARFÖR?

Vilka tankar ligger bakom?

slide57
När beskrivningen är klar betraktar man tillsammans det som har växt fram och försöker sammanfatta bilden.

Vad sticker ut? (samtalet om samtalet)

Vad tar jag med mig av det här?

Nya insikter?

slide58
Lärsamtal utifrån samma rubrik:

Hur får vi till det så att det verkligen blir ett gemensamt lärande, en utveckling på skolan, som kommer eleverna till del?

samtalsrubriker
Samtalsrubriker

Vi pratade om..

Reflektioner i gruppen…

olika sätt att se…

slide60
För egen del…

Det här tar jag till mig:

slide61
Samling enhetsvis:

Vilka tankar har dykt upp under dagen?

Vad har var och en tagit till sig och hur kan vi gå vidare?

ad