foreldrem te 9 trinn 09 mars 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011. VELKOMMEN http://www.dig3.no/Lillehammerkommune/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/. PROGRAM. Informasjon fra FAU Utdanningsvalg. Besøksdager videregående skole PRYO Informasjon fra skolen Standpunktkarakter og klagefrister. Entreprenørskap Leirskole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011' - ulla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foreldrem te 9 trinn 09 mars 2011

FORELDREMØTE 9. TRINN09. mars 2011

VELKOMMEN

http://www.dig3.no/Lillehammerkommune/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/

program
PROGRAM
 • Informasjon fra FAU
 • Utdanningsvalg.

Besøksdager videregående skole

PRYO

 • Informasjon fra skolen

Standpunktkarakter og klagefrister.

Entreprenørskap

Leirskole

Sidemål

 • Informasjon fra fremmedspråkslærerne.
 • Klassemøter. (9c annet tidspunkt.)
info fra fau
Info fra FAU
 • http://www.dig3.no/Lillehammerkommune/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/FAU/
informasjon om videreg ende oppl ring
Informasjon om videregående opplæring
 • Presentasjon av de 13 utdanningsprogrammene
bes ksdager videreg ende skole
BESØKSDAGER VIDEREGÅENDE SKOLE
 • Mandag 14. mars: Gausdal videregående skole og Lillehammer videregående skole
 • Tirsdag 15.mars: Vargstad videregående skole og Mesna videregående skole
slide7
PRYO
 • Uke 15: 4 arbeidsdager, 1 etterarbeidsdag
standpunktkarakter klagefrister
Standpunktkarakter/ klagefrister.
 • Standpunktkarakter i musikk, mat og helse
 • 10 dagers klagefrist fra karakteren er gjort kjent.
 • Før eventuell skriftlig klage sendes til skolen, skal eleven kreve en forklaring av faglærer.
 • Resultatet av en eventuell klage kan bli bedre, det samme eller dårligere. Denne karakteren kan det ikke klages på.
sidem lsoppl ring
Sidemålsopplæring
 • Elevene starter smått med nynorsk opplæring nå.
 • Elever med særskilt norskopplæring kan søke om fritak for opplæring i nynorsk. Dette medfører automatisk fritak for vurdering i faget.
 • Elever med individuell opplæringsplan i norsk, kan søke om fritak for vurdering med karakter i nynorsk, men ikke fritak for opplæring i faget.
 • Alle som mener at de har et barn som kommer inn under ett av disse to punktene, må sende en skriftlig søknad til skolen snarest. (Må være søkt i god tid før sommerferien.)
 • http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html
leirskole
Leirskole
 • Knattholmen. Ved Sandefjord.
 • Uke 43. 24. oktober – 28. oktober
 • http://www.knattholmen.no/template.asp?id=338
 • http://www.knattholmen.no/filarkivet/Knattholmen-kystleirskole.pdf
 • Mer info til høsten
entrepren rskap elevbedrift
Entreprenørskap/ Elevbedrift

MÅL:

 • Knytte næringslivet og skoler sammen.
 • Fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet.
 • Gir ungdom lyst til selv å etablere egen bedrift.
 • Gir ungdom kunnskap om arbeidslivet.
 • Fremmer nyskaping for et mangfoldig næringsliv.
 • Gir innsikt i hvorfor verdiskapning er viktig.
elevbedriftsuke 6 juni 10 juni
Elevbedriftsuke. 6. juni – 10. juni
 • Mandag – Onsdag.

Praktisk arbeid.

 • Torsdag

Planlegge og gjennomføre presentasjon av egen bedrift. For 8. trinnet tre siste timene og for foresatte og andre klokken 1830.

 • Fredag.

Avvikle bedriftene.

slide15
Spansk blir sittende
 • Tysk 8a sitt rom
 • Fransk 8c sitt rom
 • Engelsk fordypning Biblioteket
 • Klokken ____ Klassevise møter på klasserom i 9. gangen
ad