Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu
Download
1 / 23

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej Dyrektor. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl. Podstawy działania. Działamy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl' - ulfah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu

Tomasz Michalak

Departament Polityki Celnej

Dyrektor

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 55 55

www.mf.gov.pl


Podstawy działania

Działamy i zmieniamy się

- planowo,

- przewidywalnie

- konsekwentnie

w oparciu o publicznie znane dokumenty:

 • Przepisy prawa

 • Strategia Działania na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+

 • Modernizacja SC na lata 2008-2011

 • Program Antykorupcyjny

 • Program e-CŁO

 • Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION


Rewizja strategii działania Służby Celnej

Priorytety rozwojowe 3i

 • INTERNET wykorzystanie narzędzi elektronicznych i obecność w środowisku cyfrowym

 • INTELLIGENCE inteligentne wykorzystanie wiedzy

 • INNOVATION dążenie do wdrożenia nowych rozwiązań


New public management (NPM)

Zwiększenie efektywności administracji celnej poprzez:

 • Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników – strategiczne myślenie

 • Wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych, budowanie odpowiedzialności administracji za świadczone usługi – sprawność

 • Wprowadzanie rozwiązań nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – zaangażowanie

 • Otwartość na sygnały płynące z otoczenia i z wnętrza organizacji

 • Automatyzacja procesów na rzecz zredukowania biurokracji


PODSUMOWANIE

KIERUNEK ROZWOJU

Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę

do świadczenia lepszych usług

w erze cyfrowego stylu życia


Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Zmiany przepisów:

 • Ustawa o Służbie Celnej

  • m.in. uproszczenie audytu

 • Prawo celne i Rozporządzenia

  • Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia

 • Podatki: akcyza, VAT

  • Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnień. VAT: prace nad zmianą ustawy

 • Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości


Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Funkcjonowanie Służby Celnej:

 • Analiza ryzyka na rzecz ułatwień

  • Segmenty ryzyka

 • Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych

  • Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka

 • Ułatwienia na granicy

  • e-Booking BUS, e-Booking TRUCK, Zielony Pas AEO

 • Realizacja Programu e-CŁO

  • AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in, oraz COPD w Radomiu

 • Realizacja Strategii Działania

  • Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np. SINGLE WINDOW


Deregulacja

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 • Zmiana przepisów dotyczących zawodu agenta celnego

Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 • Obszar cła

 • Obszar akcyzy


Deregulacja – obszar cła

Ustawa Prawo celne – miejsca uznane dedykowane

(propozycja przekazana Ministrowi Gospodarki)

 • rozszerzenie delegacji dot. wydania rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • dodanie kryteriów podmiotowych kwalifikujących do uznania miejsca


Deregulacja – obszar akcyzy

 • Składanie deklaracji przez Internet

 • Stosowanie procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych

 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot zapłaconego od wyrobów akcyzowych podatku akcyzowego w związku z ich wywozem z terytorium kraju

 • Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji


Organizacja procesu wydawania pozwoleń

Zmiana zarządzenia MF w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

(od 1 stycznia 2013)

 • Stworzenie komórki obsługi przedsiębiorców w izbie celnej

 • Postępowania w zakresie wszystkich pozwoleń, jak również zarządzania nimi tj. monitoring, ponowna ocena, nadzór będą realizowane przez jedną komórkę ic

 • Wiedza o przedsiębiorcy i jego pozwoleniach w jednym miejscu, czego rezultatem będzie:

  • Przyspieszenie postępowania

  • Wzrost efektywności monitoringu

  • Zmniejszenie biurokracji

  • Uniknięcie dublowania czynności

 • Jeden punkt kontaktu z SC w zakresie pozwoleńINFRA

MCA

PKI

Help Desk

TEST REG

Warstwa infrastrukturalna

AEO/EORI/

SZPROT

(Obsługa podmiotów)

ISZTAR 4

(Taryfa Celna)

HERMES 2

(Kadry, Szkolenia)

Warstwa referencyjna

i informacyjna

ARIADNA

(Hurtownia danych)

ECIP/SEAP

(System Informacji

i Komunikacji)

PDR

(Dane ref.)

ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych)

EMCS

(Obsługa Akcyzy)

ICS/AIS

(Obsługa importu)

ECS/AES(Obsługa Eksportu)

NCTS 2(Obsługa tranzytu)

Warstwa operacyjna

OSOZ 2

(Obsługa zabezpieczeń)

ZISAR

(Analiza ryzyka)

ARIADNA 2

(Hurtownia danych)

Warstwa

analityczna

HERMES 2

SZPADA

(Zarz. procesowe)

Warstwa

zarządcza

13

Program „e-Cło” – architektura logiczna

Kolor zielony = systemy dla biznesu


Stan realizacji Programu e-Cło

 • Ogłoszone przetargi dla części projektów

 • Do 31.12.2012r. Planowane podpisanie wszystkich umów z wykonawcami zewnętrznymi

 • Do 31.12.2013r. Planowane zakończenie Projektu „Programu e-Cło” i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu

 • 31.12.2014r. Oczekiwany/pożądany termin zakończenia Programu – osiągniecie rezultatów, stabilizacja


Zgłoszenia elektroniczne Import *

Marzec 2011 – 13%, Październik 2012 – 75%

* Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych


Model architektury SINGLE WINDOW ePUAP

System/

Rejestr 1

System/

Rejestr 2

System/

Rejestr 3

System/

Rejestr N

pozwolenie

Resortowa Szyna Usług (RSU)

SŁUŻBA CELNA

Portfolio usług Służby Celnej

pozwolenie

Front end ePUAP

Ogólnopolski KUP / KAP

Krajowa Szyna Usług (KSU)

Internet

pozwolenie

Internet/ STAP (OST)

Urząd 1

Urząd 2

Urząd N

pozwolenie

pozwolenie

pozwolenie

LDB

LDB

LDB


Nasi klienci
Nasi klienci

 • Przedsiębiorcy są różni

 • Różne kryteria

  • Duzi – Średni - Mali

  • Nowi - z pewną praktyką –doświadczeni

  • Przestrzegający przepisów – nie zawsze poprawni – przestępcy

  • AEO – procedury uproszczone – zwykłe odprawy

  • dużo odpraw – przeciętna liczba odpraw – odprawy okazjonalne

  • Duże – średnie – małe należności do budżetu

   Potrzebne jest:

   równe traktowanie, ale różne podejście


.

Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli.

poprzez:

wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja.

wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE


Cele wprowadzenia segmentacji

 • Wsparcie legalnej działalności

  2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka

Założeniasegmentacji

 • Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów

  2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – wiarygodni przedsiębiorcy.


Segmentacja

Ułatwienia

Zakres ułatwień i kontroli

AEO/PU/SASP

?

do 10%

Kontrola

Poziom ryzyka


Segmentacja przedsi biorc w
Segmentacja przedsiębiorców:

 • Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

 • Podmioty niskiego ryzyka

 • Podmioty średniego ryzyka

 • Podmioty wysokiego ryzyka

- PROPOZYCJA -


PROCEDURA UPROSZCZONAUdział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE


Zamiast dziękuję...ZAPRASZAMY !!!


ad