ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl - PowerPoint PPT Presentation

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu
Download
1 / 23

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej Dyrektor. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl. Podstawy działania. Działamy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu

Tomasz Michalak

Departament Polityki Celnej

Dyrektor

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 55 55

www.mf.gov.pl


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Podstawy działania

Działamy i zmieniamy się

- planowo,

- przewidywalnie

- konsekwentnie

w oparciu o publicznie znane dokumenty:

 • Przepisy prawa

 • Strategia Działania na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+

 • Modernizacja SC na lata 2008-2011

 • Program Antykorupcyjny

 • Program e-CŁO

 • Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Rewizja strategii działania Służby Celnej

Priorytety rozwojowe 3i

 • INTERNET wykorzystanie narzędzi elektronicznych i obecność w środowisku cyfrowym

 • INTELLIGENCE inteligentne wykorzystanie wiedzy

 • INNOVATION dążenie do wdrożenia nowych rozwiązań


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

New public management (NPM)

Zwiększenie efektywności administracji celnej poprzez:

 • Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników – strategiczne myślenie

 • Wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych, budowanie odpowiedzialności administracji za świadczone usługi – sprawność

 • Wprowadzanie rozwiązań nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – zaangażowanie

 • Otwartość na sygnały płynące z otoczenia i z wnętrza organizacji

 • Automatyzacja procesów na rzecz zredukowania biurokracji


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

PODSUMOWANIE

KIERUNEK ROZWOJU

Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę

do świadczenia lepszych usług

w erze cyfrowego stylu życia


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Zmiany przepisów:

 • Ustawa o Służbie Celnej

  • m.in. uproszczenie audytu

 • Prawo celne i Rozporządzenia

  • Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia

 • Podatki: akcyza, VAT

  • Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnień. VAT: prace nad zmianą ustawy

 • Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Funkcjonowanie Służby Celnej:

 • Analiza ryzyka na rzecz ułatwień

  • Segmenty ryzyka

 • Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych

  • Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka

 • Ułatwienia na granicy

  • e-Booking BUS, e-Booking TRUCK, Zielony Pas AEO

 • Realizacja Programu e-CŁO

  • AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in, oraz COPD w Radomiu

 • Realizacja Strategii Działania

  • Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np. SINGLE WINDOW


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Deregulacja

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 • Zmiana przepisów dotyczących zawodu agenta celnego

Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 • Obszar cła

 • Obszar akcyzy


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Deregulacja – obszar cła

Ustawa Prawo celne – miejsca uznane dedykowane

(propozycja przekazana Ministrowi Gospodarki)

 • rozszerzenie delegacji dot. wydania rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • dodanie kryteriów podmiotowych kwalifikujących do uznania miejsca


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Deregulacja – obszar akcyzy

 • Składanie deklaracji przez Internet

 • Stosowanie procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych

 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot zapłaconego od wyrobów akcyzowych podatku akcyzowego w związku z ich wywozem z terytorium kraju

 • Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Organizacja procesu wydawania pozwoleń

Zmiana zarządzenia MF w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

(od 1 stycznia 2013)

 • Stworzenie komórki obsługi przedsiębiorców w izbie celnej

 • Postępowania w zakresie wszystkich pozwoleń, jak również zarządzania nimi tj. monitoring, ponowna ocena, nadzór będą realizowane przez jedną komórkę ic

 • Wiedza o przedsiębiorcy i jego pozwoleniach w jednym miejscu, czego rezultatem będzie:

  • Przyspieszenie postępowania

  • Wzrost efektywności monitoringu

  • Zmniejszenie biurokracji

  • Uniknięcie dublowania czynności

 • Jeden punkt kontaktu z SC w zakresie pozwoleń


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Zielone pasy dla AEO


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

INFRA

MCA

PKI

Help Desk

TEST REG

Warstwa infrastrukturalna

AEO/EORI/

SZPROT

(Obsługa podmiotów)

ISZTAR 4

(Taryfa Celna)

HERMES 2

(Kadry, Szkolenia)

Warstwa referencyjna

i informacyjna

ARIADNA

(Hurtownia danych)

ECIP/SEAP

(System Informacji

i Komunikacji)

PDR

(Dane ref.)

ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych)

EMCS

(Obsługa Akcyzy)

ICS/AIS

(Obsługa importu)

ECS/AES(Obsługa Eksportu)

NCTS 2(Obsługa tranzytu)

Warstwa operacyjna

OSOZ 2

(Obsługa zabezpieczeń)

ZISAR

(Analiza ryzyka)

ARIADNA 2

(Hurtownia danych)

Warstwa

analityczna

HERMES 2

SZPADA

(Zarz. procesowe)

Warstwa

zarządcza

13

Program „e-Cło” – architektura logiczna

Kolor zielony = systemy dla biznesu


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Stan realizacji Programu e-Cło

 • Ogłoszone przetargi dla części projektów

 • Do 31.12.2012r. Planowane podpisanie wszystkich umów z wykonawcami zewnętrznymi

 • Do 31.12.2013r. Planowane zakończenie Projektu „Programu e-Cło” i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu

 • 31.12.2014r. Oczekiwany/pożądany termin zakończenia Programu – osiągniecie rezultatów, stabilizacja


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Zgłoszenia elektroniczne Import *

Marzec 2011 – 13%, Październik 2012 – 75%

* Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Model architektury SINGLE WINDOW ePUAP

System/

Rejestr 1

System/

Rejestr 2

System/

Rejestr 3

System/

Rejestr N

pozwolenie

Resortowa Szyna Usług (RSU)

SŁUŻBA CELNA

Portfolio usług Służby Celnej

pozwolenie

Front end ePUAP

Ogólnopolski KUP / KAP

Krajowa Szyna Usług (KSU)

Internet

pozwolenie

Internet/ STAP (OST)

Urząd 1

Urząd 2

Urząd N

pozwolenie

pozwolenie

pozwolenie

LDB

LDB

LDB


Nasi klienci

Nasi klienci

 • Przedsiębiorcy są różni

 • Różne kryteria

  • Duzi – Średni - Mali

  • Nowi - z pewną praktyką –doświadczeni

  • Przestrzegający przepisów – nie zawsze poprawni – przestępcy

  • AEO – procedury uproszczone – zwykłe odprawy

  • dużo odpraw – przeciętna liczba odpraw – odprawy okazjonalne

  • Duże – średnie – małe należności do budżetu

   Potrzebne jest:

   równe traktowanie, ale różne podejście


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

.

Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli.

poprzez:

wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja.

wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Cele wprowadzenia segmentacji

 • Wsparcie legalnej działalności

  2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka

Założeniasegmentacji

 • Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów

  2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – wiarygodni przedsiębiorcy.


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Segmentacja

Ułatwienia

Zakres ułatwień i kontroli

AEO/PU/SASP

?

do 10%

Kontrola

Poziom ryzyka


Segmentacja przedsi biorc w

Segmentacja przedsiębiorców:

 • Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

 • Podmioty niskiego ryzyka

 • Podmioty średniego ryzyka

 • Podmioty wysokiego ryzyka

- PROPOZYCJA -


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

PROCEDURA UPROSZCZONAUdział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE


Ul wi tokrzyska 12 00 916 warszawa tel 48 22 694 55 55 mf pl

Zamiast dziękuję...ZAPRASZAMY !!!


 • Login