Nova naro ila v industriji analiza podatkov in sprememba uredbe eu
Download
1 / 17

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU. Anja Šulin Košar Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti Ljubljana, februar 2012. Kronološki pregled.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nova naro ila v industriji analiza podatkov in sprememba uredbe eu

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU

Anja Šulin Košar

Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti

Ljubljana, februar 2012


Kronolo ki pregled

Kronološki pregled

 • Julij 2010: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike  ustanovitev TF za analizo in izboljšanje kazalnika nova naročila (NN) v industriji

 • November 2010: 1. sestanek TF

 • Maj 2011: 2. sestanek TF

 • Junij 2011: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike


Delovna skupina za kratkoro ne statistike julij 2010

Delovna skupina za kratkoročne statistike, julij 2010

 • Kazalnik indeks NN v industriji je bil uveden z namenom zgodnjega pokazatelja bodoče proizvodnje in prihodka v industriji.

 • Kazalnik je primerne kakovosti le v nekaterih državah, drugod pa je analiza pokazala, da NN ne kažejo nobene skladnosti ne z gibanjem prihodka, ne proizvodnje.

 • Nekatere države so celo predlagale uvrstitev na negativno prioritetno listo in s tem posledično ukinitev tega kazalnika ter njegovo nadomestitev z rezultati ankete o poslovnih tendencah, vendar pa se ECB in Eurostat s tem nista strinjala.


Ekspertna delovna skupina task force

Ekspertna delovna skupina (task force)

 • Ustanovljena, da razišče vzroke za odstopanja in pripravi priporočila za izboljšanje kazalnika.

 • V okviru analize se naj bi podrobno pregledalo gibanje NN po posameznih dejavnostih in morda bi se na podlagi rezultatov nekatere tudi izločilo iz opazovanja.


Analiza podatkov najmanj ih dr av lanic

Analiza podatkov najmanjših držav članic

 • Države z manj kot 1% dodane vrednosti EU.

 • Primerjava IIP/NN, PP/NN.

 • Korelacije.

 • Vprašalnik  metodologija.


Iip nn

IIP-NN

ČASOVNI ZAMIK

KORELACIJSKI KOEFICIENT


Pp nn

PP-NN

ČASOVNI ZAMIK

KORELACIJSKI KOEFICIENT


Nova naro ila v industriji analiza podatkov in sprememba uredbe eu

Vir: Eurostat.


Vpra alnik rezultati

Vprašalnik-rezultati

 • Neodgovor.

 • Definicija novih naročil.

 • Ocenjevanje podatkov.

 • Dolgoročne pogodbe, splošni dogovori.

 • NN=PP.

 • Razlike v izračunavanju IIP.

 • Vzorec/cenzus.


Glavne pomanjkljivosti kazalnika

Glavne pomanjkljivosti kazalnika

 • Ne napoveduje bodoče industrijske proizvodnje in prihodka (oz. v zelo omejenem obsegu – posamezne države in panoge, mig: proizvodi za investicije).

 • V omejenem obsegu lahko napove bodoči prihodek za t+1.

 • Metodološke razlike.


Predlagane re itve

Predlagane rešitve

 • Poenotenje metodologije zbiranja in izračunavanja indeksov.

 • Sprememba nabora dejavnosti.

 • Boljše sodelovanje z enotami.

 • Podatke prilagoditi številu delovnih dni in revidirati podatke z izločenim vplivom sezone in koledarja.


Lista negativnih prioritet

Lista negativnih prioritet

 • Odbor za evropski statistični sistem (ESSC).

 • Direktorji poslovnih statistik (BSDG).

 • Delovna skupina za kratkoročne statistike (STS WG).


Uredba eu

Uredba EU

 • 1165/98  Aneks A.

 • Spremembe predvidoma sredi leta 2012.

 • Osnutek nove uredbe potrjen na zadnjem Odboru za evropski statistični sistem (ESSC), februar 2012.

 • Proti spremembi uredbe le Slovaška, Češka, Avstrija.


Posledice za surs

Posledice za SURS

 • Nismo več obvezani poročati podatke Eurostatu.

 • Nadaljnje spremljanje NN odvisno tudi od potreb uporabnikov.

  Kakovost kazalnika bi bilo potrebno izboljšati.


Pomanjkljivosti obstoje ega kazalnika oz potrebne izbolj ave

Pomanjkljivosti obstoječega kazalnika oz. potrebne izboljšave

 • Določiti dejavnosti, ki delujejo na podlagi naročil.

 • Podrobneje definirati nova naročila.

 • Težave enot pri izpolnjevanju.

 • Boljše sodelovanje z enotami.


Nova naro ila v industriji analiza podatkov in sprememba uredbe eu

sosveti.surs@gov.si


ad
 • Login