Nova naro ila v industriji analiza podatkov in sprememba uredbe eu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU. Anja Šulin Košar Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti Ljubljana, februar 2012. Kronološki pregled.

Download Presentation

Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nova naročila v industriji – analiza podatkov in sprememba Uredbe EU

Anja Šulin Košar

Oddelek za statistiko proizvodnih dejavnosti

Ljubljana, februar 2012


Kronološki pregled

 • Julij 2010: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike  ustanovitev TF za analizo in izboljšanje kazalnika nova naročila (NN) v industriji

 • November 2010: 1. sestanek TF

 • Maj 2011: 2. sestanek TF

 • Junij 2011: Delovna skupina za kratkoročne poslovne statistike


Delovna skupina za kratkoročne statistike, julij 2010

 • Kazalnik indeks NN v industriji je bil uveden z namenom zgodnjega pokazatelja bodoče proizvodnje in prihodka v industriji.

 • Kazalnik je primerne kakovosti le v nekaterih državah, drugod pa je analiza pokazala, da NN ne kažejo nobene skladnosti ne z gibanjem prihodka, ne proizvodnje.

 • Nekatere države so celo predlagale uvrstitev na negativno prioritetno listo in s tem posledično ukinitev tega kazalnika ter njegovo nadomestitev z rezultati ankete o poslovnih tendencah, vendar pa se ECB in Eurostat s tem nista strinjala.


Ekspertna delovna skupina (task force)

 • Ustanovljena, da razišče vzroke za odstopanja in pripravi priporočila za izboljšanje kazalnika.

 • V okviru analize se naj bi podrobno pregledalo gibanje NN po posameznih dejavnostih in morda bi se na podlagi rezultatov nekatere tudi izločilo iz opazovanja.


Analiza podatkov najmanjših držav članic

 • Države z manj kot 1% dodane vrednosti EU.

 • Primerjava IIP/NN, PP/NN.

 • Korelacije.

 • Vprašalnik  metodologija.


IIP-NN

ČASOVNI ZAMIK

KORELACIJSKI KOEFICIENT


PP-NN

ČASOVNI ZAMIK

KORELACIJSKI KOEFICIENT


Vir: Eurostat.


Vprašalnik-rezultati

 • Neodgovor.

 • Definicija novih naročil.

 • Ocenjevanje podatkov.

 • Dolgoročne pogodbe, splošni dogovori.

 • NN=PP.

 • Razlike v izračunavanju IIP.

 • Vzorec/cenzus.


Glavne pomanjkljivosti kazalnika

 • Ne napoveduje bodoče industrijske proizvodnje in prihodka (oz. v zelo omejenem obsegu – posamezne države in panoge, mig: proizvodi za investicije).

 • V omejenem obsegu lahko napove bodoči prihodek za t+1.

 • Metodološke razlike.


Predlagane rešitve

 • Poenotenje metodologije zbiranja in izračunavanja indeksov.

 • Sprememba nabora dejavnosti.

 • Boljše sodelovanje z enotami.

 • Podatke prilagoditi številu delovnih dni in revidirati podatke z izločenim vplivom sezone in koledarja.


Lista negativnih prioritet

 • Odbor za evropski statistični sistem (ESSC).

 • Direktorji poslovnih statistik (BSDG).

 • Delovna skupina za kratkoročne statistike (STS WG).


Uredba EU

 • 1165/98  Aneks A.

 • Spremembe predvidoma sredi leta 2012.

 • Osnutek nove uredbe potrjen na zadnjem Odboru za evropski statistični sistem (ESSC), februar 2012.

 • Proti spremembi uredbe le Slovaška, Češka, Avstrija.


Posledice za SURS

 • Nismo več obvezani poročati podatke Eurostatu.

 • Nadaljnje spremljanje NN odvisno tudi od potreb uporabnikov.

  Kakovost kazalnika bi bilo potrebno izboljšati.


Pomanjkljivosti obstoječega kazalnika oz. potrebne izboljšave

 • Določiti dejavnosti, ki delujejo na podlagi naročil.

 • Podrobneje definirati nova naročila.

 • Težave enot pri izpolnjevanju.

 • Boljše sodelovanje z enotami.


[email protected]


 • Login