Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde
Download
1 / 27

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde. Het gaat niet zozeer over wat jij gelooft over de leeftijd van de aarde. maar meer over waarom je dat denkt. Schijnbare indicaties dat de aard OUD is Geologische formaties Technieken om te dateren Fossiele brandstoffen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde

Het gaatnietzozeer over

watjijgelooft over de leeftijd van de aarde

maarmeer over

waarom je datdenkt


 • Schijnbareindicatiesdat de aardOUD is

 • Geologischeformaties

 • Techniekenomtedateren

 • Fossielebrandstoffen

 • Licht van de sterren


VERONDERSTELLINGEN

BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz.

CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan


CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan


CONSTANTE VERHOUDING???

(Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?)

6 kilometer

60

km/u


CONSTANTE VERHOUDING???

(Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?)

 • . Plotselinge geologische veranderingen

 • . De mens wordt carnivoor

 • . Dieren worden bevreesd voor de mens

 • . Veranderingen in de atmosfeer?

 • . Plotselinge verandering in de levensduur


Levensduur gedurende de eerste 23 generaties

Leeftijd bij sterven

VLOED


2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


VERONDERSTELLINGEN

BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz.


BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG”???

6 kilometer

60

km/u


1,26 biljoen jaren later …


De leeftijd (t) van eengesteentebepaald door de ‘potassium-argon radiometrisch’ dateringsmethodewaar t1/2 de helft van het leven van potassium40 is.

t = t1/2ln [1 + (argon40)/(0.112)(potassium40)]/ [ ln (2)]


DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


 • Volwassen rots? (hebbenallestollingsgesteentenhunoorsprongmoetenvinden in lava?)

 • Hebbenalle “fossiele” brandstoffenhunoorsprongmoetenvinden in het verderven van organischmateriaal?

 • Heeft het sterrenlichtzijnoorsprongmoetenvinden in de sterren?


ongeveer 400,000 kilometer

< 1.5 seconden


150 miljoen kilometer tot de zon

Tegen de snelheid van het licht (300,000 kilometer/seconden)...

…Tijd tot de zon is 8.5 minuten


100,000 jaren


Andromeda Galaxy

2.5 miljoen licht jaren


1ste Dag

LICHT

2de Dag

LUCHT, WATEREN

3de Dag

LAND, PLANTEN

4de Dag

ZON, MAAN, STERREN

5de Dag

VOGELS, VISSEN

6de Dag

DIEREN, MENS


1ste Dag

LICHT

2de Dag

LUCHT, WATEREN

3de Dag

LAND, PLANTEN

4de Dag

ZON, MAAN, STERREN

5de Dag

VOGELS, VISSEN

6de Dag

DIEREN, MENS


Dr. Roger C. Wiens

Division of Geological & Planetary Sciences

California Institute of Technology

“Het zounietonconsequentzijn met de wetenschappelijkebewijzenomteconcluderendat God allesvrij recent heeftgemaakt, maar met het uiterlijk van eenhogeleeftijd, net zoals Genesis 1 and 2 onsvertellendat God Adam schiepalseenvolwassen man (watimpliceertdat het eroplijktdathij al leefdevoordathijwerdgeschapen). Dat is eenfilosofisch en theologischonderwerpwaar we nu niet op zulleningaan …”


ad
 • Login