Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde. Het gaat niet zozeer over wat jij gelooft over de leeftijd van de aarde. maar meer over waarom je dat denkt. Schijnbare indicaties dat de aard OUD is Geologische formaties Technieken om te dateren Fossiele brandstoffen

Download Presentation

Geloof , wetenschap en de leeftijd van de aarde

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

Geloof, wetenschap en de leeftijd van de aarde

Het gaatnietzozeer over

watjijgelooft over de leeftijd van de aarde

maarmeer over

waarom je datdenkt


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

 • Schijnbareindicatiesdat de aardOUD is

 • Geologischeformaties

 • Techniekenomtedateren

 • Fossielebrandstoffen

 • Licht van de sterren


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

VERONDERSTELLINGEN

BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz.

CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

CONSTANTE VERHOUDING: natuurlijke processen hebben altijd vooruitgang gekend zoals we ze vandaag zien vooruitgaan


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

CONSTANTE VERHOUDING???

(Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?)

6 kilometer

60

km/u


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

CONSTANTE VERHOUDING???

(Hebben alle dingen dezelfde vooruitgang gekend zoals ze waren vanaf het begin van de schepping?)

 • . Plotselinge geologische veranderingen

 • . De mens wordt carnivoor

 • . Dieren worden bevreesd voor de mens

 • . Veranderingen in de atmosfeer?

 • . Plotselinge verandering in de levensduur


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

Levensduur gedurende de eerste 23 generaties

Leeftijd bij sterven

VLOED


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

2 Petrus 3:5-7a

“Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard …”


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

VERONDERSTELLINGEN

BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG": stollingsgesteente moet afkomstig zijn van lava, petroleum moet afkomstig zijn van rottend organisch materiaal, enz.


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

BEGONNEN “VANAF DE OORSPRONG”???

6 kilometer

60

km/u


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

1,26 biljoen jaren later …


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

De leeftijd (t) van eengesteentebepaald door de ‘potassium-argon radiometrisch’ dateringsmethodewaar t1/2 de helft van het leven van potassium40 is.

t = t1/2ln [1 + (argon40)/(0.112)(potassium40)]/ [ ln (2)]


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

DAG 1—Licht

DAG 2—Uitspansel, maaktescheidingtussen de waterenerboven en eronder

DAG 3—Land & Planten

DAG 4—Zon, Maan, Sterren

DAG 5—Vogels in de lucht, vissen in de zee________________

DAG 6—Landdieren, Mens


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

 • Volwassen rots? (hebbenallestollingsgesteentenhunoorsprongmoetenvinden in lava?)

 • Hebbenalle “fossiele” brandstoffenhunoorsprongmoetenvinden in het verderven van organischmateriaal?

 • Heeft het sterrenlichtzijnoorsprongmoetenvinden in de sterren?


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

ongeveer 400,000 kilometer

< 1.5 seconden


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

150 miljoen kilometer tot de zon

Tegen de snelheid van het licht (300,000 kilometer/seconden)...

…Tijd tot de zon is 8.5 minuten


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

100,000 jaren


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

Andromeda Galaxy

2.5 miljoen licht jaren


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

1ste Dag

LICHT

2de Dag

LUCHT, WATEREN

3de Dag

LAND, PLANTEN

4de Dag

ZON, MAAN, STERREN

5de Dag

VOGELS, VISSEN

6de Dag

DIEREN, MENS


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

1ste Dag

LICHT

2de Dag

LUCHT, WATEREN

3de Dag

LAND, PLANTEN

4de Dag

ZON, MAAN, STERREN

5de Dag

VOGELS, VISSEN

6de Dag

DIEREN, MENS


Geloof wetenschap en de leeftijd van de aarde

Dr. Roger C. Wiens

Division of Geological & Planetary Sciences

California Institute of Technology

“Het zounietonconsequentzijn met de wetenschappelijkebewijzenomteconcluderendat God allesvrij recent heeftgemaakt, maar met het uiterlijk van eenhogeleeftijd, net zoals Genesis 1 and 2 onsvertellendat God Adam schiepalseenvolwassen man (watimpliceertdat het eroplijktdathij al leefdevoordathijwerdgeschapen). Dat is eenfilosofisch en theologischonderwerpwaar we nu niet op zulleningaan …”


 • Login