ÇEK
Download
1 / 10

EK - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Updated On :

ÇEK. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER. [email protected] KAVRAM. Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir. Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EK' - ulf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ÇEK

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

[email protected]


Kavram l.jpg
KAVRAM

 • Kambiyo senetleri içinde en yaygın olarak kullanılan senet, çektir.

 • Türk hukukunda çek, ancak bir banka üzerine düzenlenebilir.

 • Çekte üçlü bir ilişki vardır. Çeki çeken (keşideci) muhataba (banka) senette yazılı bedelin ismen gösterilmesi zorunlu bulunmayan bir kişiye ödenmesini emreder. Lehtar gösterilmesi zorunlu değildir, hamiline de düzenlenebilir.

 • Çek bir ödeme aracıdır, vade içermez.
Unsurlari l.jpg
UNSURLARI

 • Zorunlu Unsurlar

  • Çek kelimesi

  • Kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme emri

  • Muhatap bankanın ticaret unvanı

  • Keşide tarihi

  • Keşidecinin imzası

  • Hesap sahibinin kimlik numarası

  • Hesabın bulunduğu şube adı

  • Hesap numarası

 • Alternatifli Unsurlar

  • Keşide yeri

  • Ödeme yeri


Eke yazilab lecek kayitlar l.jpg
ÇEKE YAZILABİLECEK KAYITLAR

 • GEÇERLİ KAYITLAR

  • Olumsuz emre kaydı

  • Ciro edilemez kaydı

  • Lehtar/hamil kaydı

 • YASAK KAYITLAR

  • Gününde muteberdir kaydı

  • Vade kaydı

  • Kabul kaydı

  • Faiz kaydı

  • Ceza kaydı

  • Sorumsuzluk kaydı


Ekte braz l.jpg
ÇEKTE İBRAZ

 • Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına “ibraz” adı verilir.

 • Çek üç ayrı yere ibraz edilebilir:

  • Hesabın bulunduğu şubeye ibraz

  • Muhatap bankanın başka bir şubesine ibraz

  • Takas Odasına ibraz


Ekte vade l.jpg
ÇEKTE VADE

 • TTK.m.707’ye göre, çek görüldüğünde ödenir; buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış sayılır.

 • Bu bakımdan, çek üzerine vade yazılması, hatta “gününde muteberdir” vb. bir kayıt düşülmesi hâlinde bile, çek muhatap bankaya ibraz edildiğinde ödenmek zorundadır.

 • Hâmilin çeki ibrazı ve ödenmesini talep edebilmesi için belirli bir süre beklemesini öngören kayıtlar hiçbir hukukî sonuç doğurmazlar.

 • Matbu çek formları üzerinde vade yazılmasına olanak verecek bir alan bulunmadığından, uygulamada, keşide tarihi yerine ileri bir tarih yazılmak suretiyle “vadeli çek” düzenlenir.

 • Ancak, gerek TTK.m.707/II gerekse ÇekK.m.16’da açık bir şekilde, bu uygulamanın geçersiz olduğu vurgulanmıştır.


Braz s reler l.jpg
İBRAZ SÜRELERİ

 • Çek keşide edildiği yerde ödenecekse “10 gün”

 • Çek keşide edildiği yerden başka bir yerde fakat aynı kıtada ödenecekse ibraz süresi “1 ay”

 •  Ayrı kıtalarda çekilip ödenecek olan çeklerde ibraz süresi “3 aydır”. 


Ekte braz10 l.jpg
ÇEKTE İBRAZ

 • Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır.

 • İbraz süresi geçtikten sonra;

  • Keşidecinin çekten cayma hakkı doğar.

  • Hamil, çeke dayalı olarak keşideci, ciranta ve avaliste başvuru hakkını kaybeder.

  • Banka, keşideci caymamışsa ilk 6 ay içinde (isterse) ödeme yapabilir. 

  • Keşideciye karşılıksız çek hükümleri uygulanmaz.

  • İbraz süresi geçtikten sonra yapılan ciro işlemleri, alacağın temliki niteliği taşır. Hamil, çeki kişisel def’ileriyle birlikte devralmış olur.


ad