Babyl nsk e
Download
1 / 12

BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE. Starobabylónská říše. Starobabylónská říše (19.-6.století př.n.l.) Středobabylónská říše (1500-1000 př.n.l.) Novobabylónská říše (625-539 př.n.l.). Amorité (semitský národ) první centralizovaný stát s centrální mocí panovníka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE' - ulf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Babyl nsk e
BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE

Starobabylónská říše

 • Starobabylónská říše (19.-6.století př.n.l.)

 • Středobabylónská říše (1500-1000 př.n.l.)

 • Novobabylónská říše (625-539 př.n.l.)

 • Amorité (semitský národ)

 • první centralizovaný stát s centrální mocí panovníka

 • nejvýzn.panovník Chammurapi (6.) – největší rozmach, vydání zakoníku, rozdělení státu na jednotlivá území

 • 1594 př.n.l-vpád Chetitů


Babyl nsk e1
BABYLÓNSKÁ ŘÍŠE

Středobabylónská říše

 • Kassité

 • velká armáda- okolní země platily

 • 1235 př.n.l.-vpád Asyřanů-ovládnutí

 • odboj-v čele chaldejský král Nabopalesar

Novobabylónská říše

 • Asyřané-pokus o znovuovládnutí

 • spojení s Médy- 612 př.n.l. zničení Asyrské říše

 • v čelé armády- babylónský král Nabukadnezar II. – dobyl Palestinu a Sýrii

 • po smrti N. II. – úpadek---> 539 př.n.l.- Peršané(Kýros Veliký)


Babyl n

Babylón

BRÁNA BOŽÍ(Bab-ilu)


BABYLÓN

 • Robert Koldewey(1855-1925) -německý architekt

 • -objevitel ,1899-1917

 • přibližně 90km na jih od Bagdádu

 • založen v 2.pol.3.tisíciletí př.n.l.

 • význam až za Chammurapiho

 • za Nabukadnezara II.-největší rozsah(okolo10km2)

 • -metropole mezinárodního obchodu

 • -středisko intelektuálního života

 • výsadní postavení, i když nebyl sídelním městem dynastie- kultovním centrem boha Marduka


BABYLÓN

OPEVĚNÍ

Hradby- celková délka 18km

-7m široká hradba z nepálených cihel, 12m před ní

hradba silná téměř 8m souběžně s ní další přibližně

3m široká hradba

-každých 50m strážní věž

Vodní příkop- obklopuje základy venkovní zdi,napájen z Eufratu

Most-jeden z 1. pevných mostů na světě

-spojuje pravý a levý břeh Eufratu a město

-7 kamenných pilířů(21*9m)

-část mostu každou noc zdvižena


BABYLÓN

TVÁŘ MĚSTA

Ulice-2 široké bulváry, 24 velkých ulic-protínají se v pravých úhlech, dělí město do spousty obdélníků

-další ulice úzké, lemované vysokými slepými zdmi

Domy-dosahují výšky 4 poschodí

-dům nemá základy, v obvodových zdech nejsou okna

-více místností okolo hl.dvora

-zastřešení-palmové větve,rákosové a palmové listí,hlína

-odpadová voda stéká potrubím do podz.žumpy


Etemenanki
Etemenanki

 • ,,dům základů nebe a země,,

 • zikkurat

 • základy: 91,55x 91,55m

 • 7 stupňů symbolizuje 7 dní v týdnu

 • k poctě nejvyššího boha Marduka

 • na vrcholu Mardukův chrám-dovnitř směli jen kněží a velmožové+přes noc vybraná půvabná kněžka, aby se s ní bůh mohl potěšit

 • -uvnitř zlatá Mardukova socha


Semiramidiny visut zahrady
Semiramidiny visuté zahrady

 • postaveny přibližně 600 let př.n.l.

 • patří mezi 7 divů světa

 • podle popisů řeckých autorů:

 • -čtvercový půdorys

 • -skládaly se z klenutých teras umístěných na krychlových podpěrách-duté,vyplněné hlínou

 • -zavodňovací systém-,,čerpadlo,,--->voda do kánálů,stékala dolů


I ta ina br na
Ištařina brána

 • jedna z 8 vstupních bran(pojmenovány po bozích)

 • Ištar-bohyně lásky a války

 • stála na Cestě procesí, která vedla do městské čtvrti chrámů a paláců

 • střežila vstup na nejdůležitější příjezdové cestě

 • přes 20 m vysoká stavba

 • z nepálených cihel,zdobena modrými glazurovanými cihlami,vyobrazeni draci a býci

Cesta procesí(Mardukova cesta)-800m dlouhá


N bo enstv
Náboženství

 • vnímání Země-dutá polokoule na hluboké tekutině-vládnou bohové

  ANU-nejvyšší bůh Sumerů

  ENLIL-bůh ovzduší

  EA-Pán podzemí, bůh moudrosti a vědění,ochránce lidského rodu

  SÍN-bůh Měsíce, plaví se v bárce(měsíční půlměsíc)

  ŠAMAŠ-bůh Slunce, spravedlnosti

  IŠTAR-bohyně lásky a války

  MARDUK-hlavní bůh Babylónu, doprovází drak Mašuchušča

  NABÚ-bůh písemnictví a osudu

  NIKURTA-bůh válečného umění

  NUSKU-bůh ohně

  NERGAL-bůh podsvětí

  ADAD-bůh vichřic a bouří, deště


Děkuji za pozornost

ELIŠKA Vydrová 


ad