Számvitelszervezés
Download
1 / 34

Számvitelszervezés - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Számvitelszervezés. Gyurkó György. A könyvvizsgáló mint az információs rsz. menedzsere. Szoftvermenedzsment (Alkalmazásmenedzsment). Adott szoftverhez vagy szoftvercsomaghoz kapcsolódóan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Számvitelszervezés' - ugo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Számvitelszervezés

Gyurkó GyörgySzoftvermenedzsment(Alkalmazásmenedzsment)

Adott szoftverhez vagy szoftvercsomaghoz kapcsolódóan

 • a beszerzésre, fejlesztésre, bevezetésre, üzemeltetésre, szolgáltatás-működtetésre, karbantartásra; továbbá

 • az előbbieket támogató folyamatokra: dokumentálásra, minőségbiztosításra, konfiguráció-kezelésre, poblémakezelésre, változás-kezelésre vagy az érintett humánerőforrás képzésére

  koncentráló irányítási és végrehajtási funkciók együttese.


Alkalmazásportfólió-menedzsment

A szervezeti szoftvervagyon

 • nyilvántartását,

 • elemzését,

 • konszolidációját és

 • racionalizálását

  célzó szervezeti-irányítási és

  végrehajtási funkciók együttese


A szoftveréletciklus folyamataiMSZ ISO/IEC 12207 szabvány


A szoftveréletciklus folyamatai

 • Fő folyamatok

 • Támogató folyamatok

 • Szervezeti folyamatok

Szoftverfejlesztési projektek menedzseléseSzerző: Ujjváriné Dr. Melich Katalin


Projekt Működési Rend(Projektalapító Dokumentum)

Tartalma:

 • A projekt szervezeti felépítése (ISO 12207: Szervezeti folyamatok, felelősségek)

 • A projekt eljárásrendje (ISO 12207: A műszaki, támogató, szervezeti folyamatok eljárásrendje)

 • A Megrendelő képviselője által végzett minőség-ellenőrzés eljárásrendje (ISO 12207: Minőségirányítási nézet)

 • Projekt-kommunikáció - A munkadokumentumokra vonatkozó tartalmi és formai előírások (ISO 12207: Dokumentálási folyamat)

 • Problémakezelés, változások kezelése (ISO 12207: Problémamegodási folyamat)

 • A projekt infrastruktúrája (ISO 12207: Infrastruktúrabiztosítási f.)


Megrendelői

projektszponzor

Vállalkozói

projektszponzor

Projekt Felügyelő

Bizottság

Minőségbiztosítási tanácsadó

Minőségbiztosítási tanácsadó

Projektvezetők

Projekttitkárság

Projekt Operatív Bizottság

Szakmai alprojekt(ek)

Technológiai alprojekt(ek)

Oktatási alprojekt(ek)

Funkcionális alprojekt(ek)

A projekt szervezete


Projektszponzor(a projekt legfelső szintű képviselője, támogatója)

A projektszponzor felelősségi köre, feladatai:

 • Megrendelői és vállalkozói szinten képviseli a projektet, a projekt érdekeit valamennyi szükséges fórumon.

 • Felügyeli a szakmai és üzleti szempontok érvényesülését a projekt életciklusai során.

 • Jóváhagyja a projekt résztvevőire tett javaslatot, és megbízólevélben rögzíti is azt.

 • Kapcsolatot tart a minőségbiztosítási tanácsadókkal.

 • Az erőforrás prioritási gondokat feloldja.


Projekt Felügyelő Bizottság (PFB)(a projekt legfelső - stratégiai - döntéshozó szervezete)

 • A PFB állandó tagjai:

  • Projektszponzor

  • Projekt Felügyelő Bizottság elnök

  • Projektvezetők

 • A PFB ülések:

  • A PFB rendkívüli, a projektcélok teljesülésére ható, a költségvetést vagy az ütemezést befolyásoló esetekben alkalomszerűen tart ülést.

  • A PFB ülést a projektvezető készíti elő.

  • A PFB ülést a Projekt Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze.

  • Az ülésekről Emlékeztető készül, a projektadminisztrátor készíti el, a PFB tagjai kapják.


 • Projekt Felügyelő Bizottság (PFB) / 2A PFB felelősségi köre, feladatai:

  • A projekt célkitűzéseinek meghatározása.

  • A szerződések, szerződésmódosítások elfogadása.

  • A projekt termékeinek elfogadása.

  • Annak elfogadása, hogy a projekt mérföldkövei teljesültek.

  • A projekttel kapcsolatos pénzügyi és szervezeti döntések meghozatala.

  • A stratégiai és szakmai-elvi döntések meghozatala.

  • A projektterv jóváhagyása és teljesülésének követése.

  • A projekt POB szervezete által összegyűjtött, a projekt előrehaladását akadályozó problémákra, konfliktusokra kidolgozott javaslatokról dönt.

  • A PV által előterjesztett kérdésekkel kapcsolatos döntések meghozatala.

  • A projekt sikeréhez szükséges erőforrások allokálása.

  • A Projekt Szponzor értesítése projektet érintő stratégiai konfliktusok esetén.


  Projekt Felügyelő Bizottság elnöke

  A PFB Elnök felelősségi köre, feladatai:

  • A Projekt Szponzorral egyeztetett fórumokon képviseli a projektet.

  • A projekt tevékenységeket, termékek elkészítését folyamatosan figyeli.

  • Felelősséget vállal a termékek szakmai minőségéért.

  • Teljes szakmai felelősséggel tartozik a projekt sikeréért.


  Projekt Operatív Bizottság (POB) (a projekt operatív irányító szervezete)

  • A POB állandó tagjai:

   • Megrendelő projektvezetője,

   • Vállalkozó projektvezetője,

   • Alprojektek vezetői.

 • A POB ülések:

  • A POB a projekt élettartama alatt, folyamatosan, előre meghatározott időben ülésezik.

  • A POB ülés során áttekintésre kerül a projekt aktuális állása, a tennivalók státusza és a következő időszak tevékenységeinek tervezése.

  • Az ülésekre a vállalkozó projektvezetője jelentést készít.

  • A POB ülést a projektadminisztrátor jegyzőkönyvezi.


 • Projekt Operatív Bizottság (POB) / 2A POB felelősségi köre, feladatai:

  • Folyamatosan figyeli a projekt előrehaladását.

  • A projekt tervszerű előrehaladásához szükséges döntéseket előkészíti.

  • Összegyűjti a projekt előrehaladását akadályozó problémákat, konfliktusokat, és javaslatokat dolgoz ki ezek kezelésére.

  • Ellenőrzi a tervtől való eltéréseket, és döntést készít elő a módosításokról.

  • Kezdeményezi a szükséges beavatkozásokat a tervektől való eltérés esetén.


  Megrendelői projektvezető felelőssége, feladatai:

  • A Megrendelő képviselete a projekt során.

  • Elsődleges kontaktszemély a Megrendelő és a Vállalkozó között.

  • Elfogadtatja a projekt-terveket és termékeket.

  • A számlázásokat és kifizetéseket nyomon követi.

  • Javaslatot tesz a projekt résztvevőire.

  • Folyamatosan figyeli a projekt előrehaladását, együttműködését.

  • A projekt tervszerű előrehaladásához szükséges operatív döntéseket meghozza.

  • Projekt szervezeti és működési kereteit betartatja.

  • A minőség, a költségtervek és az ütemezés teljesüléseinek felügyelete.

  • Annak biztosítása, hogy a projekt kritikus sikerkritériumai teljesüljenek.

  • A Megrendelő munkatársak rendelkezésre állásának biztosítása.


  Megrendelői projektvezető felelőssége, feladatai / 2:

  • A projekt-irányok biztosítása, annak érdekében, hogy a PFB elvárásai teljesüljenek.

  • Részvétel a POB üléseken.

  • A projekt mindenkori helyzetének, státuszának jelzése a PFB felé.

  • Annak igazolása, hogy az időszaki teljesítések megfelelnek a követelményeknek.

  • A végleges projekt-terv elfogadásra való előterjesztése.

  • A projekt szervezet működőképes fenntartása.

  • Probléma és változásmenedzsment.

  • Döntés kezdeményezése projekt költségvetési ügyekben.

  • Napi kommunikáció a projektben résztvevő dolgozókkal.

  • Projektvezetési szinten fel nem oldható problémák PFB elé terjesztése.


  Vállalkozói projektvezető felelőssége, feladatai:

  • A Vállalkozó képviselete a projektben.

  • A minőség, a költségtervek és az ütemezés teljesülésének biztosítása.

  • A projekt szakmai vezetése.

  • A kommunikáció biztosítása a Megrendelő és a Vállalkozó között.

  • A kommunikáció biztosítása a Vállalkozó és az Alvállalkozó között.

  • A határidők és költségkeretek betartása.

  • A határidők és költségkeretek betartásának ellenőrzése.

  • Az előírt mérföldkövek, kritikus sikerfaktorok elérésének biztosítása.

  • A projekt minden folyamatának ellenőrzése.

  • Az Alvállalkozó munkájának tervezése és koordinációja, az Alvállalkozó részéről szükséges erőforrások biztosítása.


  Vállalkozói projektvezető felelőssége, feladatai / 2:

  • Az Alvállalkozó fő kommunikációs csatornája.

  • A projekt irányok menedzselése annak érdekében, hogy a PFB elvárásai teljesüljenek.

  • A projekt státuszának nyomon követése, annak jelentése a POB felé.

  • Kockázatmenedzsment, a kockázati tényezők tervszerű csökkentése.

  • A változások és problémák kezelése, menedzselése.

  • Részvétel és beszámolás a POB üléseken.

  • Projektvezetés szinten fel nem oldható problémák POB felé történő delegálása.

  • A külső erőforrások mindennapi koordinációja.


  Alprojektek(különböző szaktudást nyújtanak, eltérő erőforrásokért felelősek)

  • Szakmai alprojekt: A fejlesztett rendszer (szoftver) szakterületi tartalmáért felel.

  • Technológiai alprojekt: A fejlesztő, ill. üzemeltető hardver-, szoftverkörnyezet és a kivitelezéshez szükséges szaktudás biztosítása.

  • Oktatás alprojekt: Felhasználók, üzemeltetők oktatása.

  • Funkcionális alprojekt: Támogató feladatokat lát el.


  Projekttitkárság- projektadminisztrátorfelelőssége, feladatai:

  • A projekt teljes körű támogatása.

  • A projekttel kapcsolatos adminisztrációs feladatok támogatása, végzése.

  • A projektvezetők segítése kommunikációs és logisztikai ügyek megoldásában.

  • Hivatalos projektdokumentumok átvétele, tárolása, sokszorosítása, elosztása, előkészítése.

  • Egységes dokumentumformák megkövetelése.

  • Részvétel az összes projekt-rendezvényen, azokról emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, elosztása.

  • A projektvezető által igényelt jelentések elkészítése.

  • Határidők figyelemmel kísérése.

  • A rendezvények (értekezletek) adminisztratív és technikai előkészítése.


  Minőségbiztosítási tanácsadófelelőssége, feladatai:

  • A projektfolyamat minőségi kritériumainak véleményezése a projektszponzor felé.

  • A termékek elfogadás előtti minőségi véleményezése, javaslat a változtatásokra, a szükséges javítások elvégzésének ellenőrzése.


  A projekt eljárásrendje

  • Projektrendezvények (értekezlet, oktatás) eljárásrendje

   • PFB ülés,

   • POB ülés,

   • alprojekt értekezlet,

   • oktatás,

   • egyéb alkalmi értekezlet

  • Jelentési rend

   • Projektvezető PFB-nek

   • Vállalkozói projektvezető POB-nak

   • Minőségbiztosítási tanácsadó a projekt szponzornak

  • Teljesítések igazolása


  A minőségellenőrzés eljárásrendje

  • Tevékenységek minőségellenőrzése

  • Termékek minőségellenőrzése

  • Végrehajtás a Minőségügyi / Minőségbiztosítási terv alapján

  • Eredmény rögzítése - Minőségügyi feljegyzés


  Projektkommunikáció

  • Projekt dokumentációs rendje

   • Termékek (elfogadási eljárás)

   • Menedzsment dokumentumok

    • Projekt Minőségbiztosítási Terv

    • Projektszakaszok ütemtervei

    • Jegyzőkönyv (megállapodás)

    • Levél (információközlés Megrendelő és Vállalkozó között)

    • Feljegyzés (információközlés szervezeti egységek között)

    • Minőségügyi Feljegyzés

    • Meghívó

    • Emlékeztető

    • Jelentések

    • Változtatási kérelem - Változtatási kérelmek listája

    • Problémajelentés - Problémalista


  Projektkommunikáció / 2

  • Projekt dokumentációs rend - folytatás

   • Menedzsment dokumentumok - folytatás

    • Készrejelentési Nyilatkozat

    • Elfogadási Formalap

    • Teljesítés-igazoló jegyzőkönyv

    • Jelenléti ív

   • Könyvtárszerkezet előírása - elektronikus dokumentumokhoz

   • Hozzáférés a központilag tárolt dokumentumokhoz

   • Anyagok kezelése, átadása-átvétele, archiválása

   • Verziókezelés (ISO 12207: Konfigurációkezelés)

   • A dokumentumok tartalmi és formai kellékei

  • Kommunikációs eszközök

  • Infrastruktúra


  Problémakezelés, változások kezelése

  • Problémakezelése folyamata

   A felvetést az alprojektvezető vagy projektvezető kezdeményezheti.

   A probléma jellemzői:

   • megnevezés,

   • eredet,

   • kategória,

   • felmerülés dátuma,

   • jelenlegi státus,

   • felelős,

   • zárás dátuma,

   • referencia.

  • Változások kezelése

   Projektvezető  POB  PFB (szerződésmódosítás esetén) (jóváhagyás esetén)  projektszponzor


  Az üzemeltetési folyamat – Informatikai szolgáltatások menedzseléseaz Information Technology Infrastructure Library (röviden: ITIL)módszertan szerint


  A szolgáltatásmenedzsment feladatcsoportjai menedzselése

  • Szolgáltatás támogatása

  • Szolgáltatás biztosítása


  Szolgáltatás támogatása feladatcsoport menedzselése

  • Ügyfélszolgálat

  • Incidenskezelés

  • Problémakezelés

  • Változáskezelés

  • Konfigurációkezelés

  • Kiadáskezelés


  Szolgáltatás biztosítása feladatcsoport menedzselése

  • Szolgáltatásiszint-menedzsment

  • Informatikai szolgáltatás pénzügyi irányítása

  • Kapacitásmenedzsment

  • Rendelkezésreállás-menedzsment

  • Informatikai szolgáltatás folytonosságának irányítása


  ad