ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP. อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com ม. ราชภัฎพระนคร. เนื้อหา (Content). ประวัติของ PHP PHP คืออะไร ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม โครงสร้างของ PHP Language Reference ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP. ประวัติ PHP.

Download Presentation

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHP Introduction to PHP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Php introduction to php

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PHPIntroduction to PHP

อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

http://www.siam2dev.com

ม. ราชภัฎพระนคร


Content

เนื้อหา (Content)

 • ประวัติของ PHP

 • PHP คืออะไร

 • ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม

 • โครงสร้างของ PHP

 • Language Reference

 • ข้อแตกต่างของ PHP กับ ASP


Php introduction to php

ประวัติ PHP

 • PHP ย่อมาจาก Professional Home Page

 • เริ่มสร้างขึ้นในกลางปี 1994

 • ผู้พัฒนาคือ นาย Rasmus Lerdorf

 • ปัจจุบัน PHP มีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่ 4

  - Version แรกเป็นที่รู้จักในชื่อว่า Personal Homepage Tools ในปี

  1994 ถึงกลางปี1995

  - Version ที่สองชื่อว่า PHP/FI ในกลางปี 1995

  - Version 3 เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า PHP3 เริ่มใช้กลางปี 1997

  - Version 4 Beta 2 ใช้ชื่อว่า Zend

  (Zend ย่อมาจาก Ze(ev) + (A)nd(I Gutmans)

  - ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง คือ PHP5


Php introduction to php

รายชื่อของนักพัฒนาภาษา PHP

 • Zeev Suraski, Israel

 • Andi Gutmans, Israel

 • Shane Caraveo, Florida USA

 • Stig Bakken, Norway

 • Andrey Zmievski, Nebraska USA

 • Sascha Schumann, Dortmund, Germany

 • Thies C. Arntzen, Hamburg, Germany

 • Jim Winstead, Los Angeles, USA

 • Rasmus Lerdorf, North Carolina, USA


Php introduction to php

PHP คืออะไร

 • เป็นภาษา Script สำหรับแสดงเว็บเพจอย่างหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่ม Server Side Script เช่นเดียวกับ ASP

 • การทำงานจะแทรกอยู่ในเอกสาร HTML

 • สามารถ Compile ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX, Windows NT, Windows 9x

 • ความสามารถในการทำงานสูง โดยเฉพาะกับการติดต่อกับ Database เช่น MySQL, mSQL, Sybase และ PostgreSQL เป็นต้น


Php introduction to php

ลักษณะเด่นของ PHP

 • ใช้ได้ฟรี

 • PHP เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่ง Sever ดังนั้นขีดความสามารถไม่จำกัด

 • Cross-platform นั่นคือPHP ทำงานบนเครื่อง UNIX,Linux,Windows ได้หมด

 • เรียนรู้ง่าย เนืองจาก PHP ฝั่งเข้าไปใน HTML และใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ

 • เร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ Apach Xerve เพราะไม่ต้องใช้โปรแกรมจาก

 • ภายนอก

 • ใช้ร่วมกับ XML ได้ทันที

 • ใช้กับระบบแฟ้มข้อมูลได้

 • ใช้กับข้อมูลตัวอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ใช้กับโครงสร้างข้อมูลใช้ได้แบบ Scalar,Array,Associative array

 • ใช้กับการประมวลผลภาพได้


Php introduction to php

สิ่งที่ PHP สามารถทำได้

 • CGI

 • Database-enable web page

 • Database

  Adabas DInterBase Solid

  DBase mSQLSybase

  Empress MySQLVelocis

  FilePro OracleUnix dbm

  Informix PostgreSQL


Php introduction to php

ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม

 • Open source

 • No cost implementation –PHP เป็นของฟรี

 • Server side

 • Crossable Platform

 • HTML embedded

 • Simple language


Php introduction to php

ทำไม PHP จึงเป็นที่นิยม

 • Efficiency มีประสิทธิภาพ

 • XML parsing ใช้งานร่วมกับ XML ได้

 • Server side เป็นการทำงานแบบ Server Side

 • Database module สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้

 • File I/O

 • Text processing

 • Image processing


Php introduction to php

การทำงานของ PHP

 • ทำงานบน Web Server ได้หลายตัว เช่น

  • Apache

  • IIS

  • Tomcat

  • PWS

 • ทำงานร่วมกับเอกสาร html

 • สามารถแทรกคำสั่ง PHP ได้ตามที่ต้องการลงในเอกสาร html

 • ทำงานในส่วนที่เป็นคำสั่งของ PHP ก่อน เมื่อมีการเรียกใช้เอกสารนั้น ๆ

 • แสดงผลออกทาง Web Browsers


Php introduction to php

การทำงานของ PHP


Php introduction to php

เริ่มต้นการทำงานกับ PHP

เตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน PHP

 • ติดตั้งโปรแกรม Appserv

  • Apache

  • Mysql

  • PHPMyadmin

 • ทดสอบการทำงานของ Apache WebServer


Php introduction to php

โครงสร้างภาษา PHP

 • แบบที่ 1 XML style

  <?php คำสั่งภาษา PHP ?>

  ตัวอย่าง

<?php

echo “Hello ! World ! <br>”;

echo “I am PHP”;

?>


Php introduction to php

โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ)

 • แบบที่ 2 SGML style

  <? คำสั่งภาษา PHP ?>

  ตัวอย่าง

<?

echo “Hello ! World ! <br>”;

echo “I am PHP”;

?>


Php introduction to php

โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ)

 • แบบที่ 3 Java Language style

  <script language=“php”>

  คำสั่งภาษา PHP

  </script>

  ตัวอย่าง

  <script language=“php”>

  echo “Hello ! World”;

  </script>


Php introduction to php

โครงสร้างภาษา PHP (ต่อ)

 • แบบที่ 4 ASP Style

  <% คำสั่งภาษา PHP %>

  ตัวอย่าง

<%

echo “Hello ! World ! <br>”;

echo “I am PHP”;

%>


Php introduction to php

โครงสร้างของภาษา PHP (ต่อ)

 • จากตัวอย่าง แบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ แบบที่ 1

 • ผลที่ได้เมื่อผ่านการทำงานแล้วจะได้ผลดังนี้

  Hello ! World !

  I am PHP

 • ข้อสังเกต

  - รูปแบบคล้ายกับภาษา C และ Perl

  - ใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างคำสั่งแต่ละคำสั่ง

 • File ที่ได้ต้อง save เป็นนามสกุล php หรือ php3 เท่านั้น


Php introduction to php

การทดสอบการทำงานของ PHP

การทดสอบการทำงานของ PHP สามารถทำได้โดยการ

เปิดโปรแกรม Browser ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ URL ตาม ต.ย.

ข้างล่างนี้

 • http://localhost/test.php

<?php

echo "<h1>Welcome to PHP World </h1><br>";

echo "GIGO : Gabag In Gabag Out";

?>


Php introduction to php

โดยปกติการตั้งชื่อเว็บหน้าแรก มักจะตั้งชื่อตาม ต.ย. ข้างล่างนี้

Index.html

Index.php

Index.asp

Index.jsp

http://localhost

Root Directory

WWW


Language reference

Language Reference

 • Comments

  - เหมือนกับการ Comment ของภาษา C, C++ และ Unix

 • ตัวอย่าง

<?php

echo “Hello !”; // การ comment แบบ 1 บรรทัด

/* แบบหลายบรรทัด

ตั้งแต่ 2 บรรทัดขึ้นไป */

echo “World”; # การ comment แบบ shell-style

?>


Php introduction to php

คำสั่ง echo

 • เป็นคำสั่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ไปที่โปรแกรม browser

 • รูปแบบของคำสั่ง

  echo ข้อความ1 หรือตัวแปร1, ข้อความ2 หรือตัวแปร2, ข้อความ3 หรือตัวแปร3, …

 • ข้อความ เขียนภายใต้เครื่องหมาย double quote (““) หรือ single quote (‘‘)

 • ตัวแปรของภาษา PHP จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย $ เสมอ คล้ายกับภาษา Perl


Php introduction to php

ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง echo

<?php

echo "<center><h1>Welcome to PHP World </h1>

</center><br>";

echo "<center>GIGO : Gabag In Gabag Out</center>";

echo "<center>";

echo "Today’s Date:";

echo Date('l F d, Y') ;

echo "</center>";

?>


1 intro 1 php3

ตัวอย่างที่ 1 intro-1.php3

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Example –1</TITLE>

<BODY>

<? echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?>

<BODY>

</HTML>

Hi, I'm a PHP script!


2 intro 2 php3

ตัวอย่างที่ 2 intro-2.php3

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Example –2</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Today’s Date: <? print(Date("l F d, Y")); ?>

</BODY>

</HTML>

Today's Date: Thursday April 06, 2000


3 intro 3 php3

ตัวอย่างที่ 3 intro-3.php3

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Example –3</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Today’s Date:

<?

/*

** print today’s date

*/

print(Date("l F d, Y"));

?>

</BODY>

</HTML>

Today's Date: Thursday April 06, 2000


Php introduction to php

ตัวอย่างที่ 4

<?php

$YourName = "Seree";

$Today = date("l F d, Y");

$CostOfLunch = 3.50;

$DaysBuyingLunch = 4;

?>

<HTML>

<HEAD> <TITLE> Example –4</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Today’s Date:

<?php

/*

** print today’s date

*/

print("<H3>$Today</H3>\n");

ยังไม่หมด มีต่อหน้าถัดไป


Php introduction to php

ตัวอย่างที่ 4 (ต่อ)

/*

** print message about lunch cost

*/

print("$YourName, you will be out ");

print($CostOfLunch * $DaysBuyingLunch);

print(" dollars this week.<BR>\n");

?>

</BODY>

</HTML>


5 intro 5 php3

ตัวอย่างที่ 5 intro-5.php3

<?php

echo '<pre>First Paragraph:

Corporal Carrot, Ankh-Morpork City Guard

(Night Watch), sat down in his nightshirt,

took up his pencil, sucked the end for a

moment, and then wrote:</pre>';

?>


6 intro 6 php3

ตัวอย่างที่ 6 intro-6.php3

<?php

echo '<pre>';

echo `ls *.php3`;

echo '</pre>';

?>


Php introduction to php

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

http://www.php.net


Php introduction to php

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

http://www.appserv-network.net


Php introduction to php

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

http://www.mysql.com


Php introduction to php

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ PHP

http://tomcat.apache.org


 • Login