casus
Download
Skip this Video
Download Presentation
CASUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

CASUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

CASUS. R. Boersma/A. Demandt MUMC +. Pt W – 1961 2002 – Reden van verwijzing: vergrote klieren lies VG: m. Pfeiffer, furunkels A: sinds 6-8 wk klier in lies, geen B-symptomen. LO: multipele klieren liezen bdz Lab: VBO nl, normaal LDH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CASUS' - ugo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
casus

CASUS

R. Boersma/A. Demandt

MUMC+

slide2
Pt W– 1961

2002– Reden van verwijzing: vergrote klieren lies

VG: m. Pfeiffer, furunkels

A: sinds 6-8 wk klier in lies, geen B-symptomen

slide3
LO: multipele klieren liezen bdz
 • Lab: VBO nl, normaal LDH
 • Pa lymfklier: kleincellig folliculair NHL graad 1; t(14;18)
 • CTth/abd: re oksel klier 1cm, 2 klieren para-aortaal en para-iliacaal zo’n 2 cm;
slide4
Botbiopt: klein haardje lymfoide cellen,verdacht voor een lokalisatie lymfoom; geen definitieve diagnose
 • Conclusie: wschl st IV-A laaggradig NHL
slide5
Beleid?
 • Wait and see?
 • Gezien leeftijd toch behandelen?
slide6
Lancet 2003
 • Advanced low-grade NHL vaak asymptomatisch
 • Eerdere studies:
  • Retrospectief: geen verschil
  • Prospectief gerandomiseerd: kleine groepen, korte FU
 • Doel: vergelijking tussen direct Chloorambucil versus uitstel tot klinisch noodzakelijk
slide7
Methoden
 • Advanced-stage, laaggradig NHL
 • 309 ptn, 44 centra in UK van 1981-1990
 • Primair eindpunt: OS, relapse-free survival
 • Chloorambucil 0,2mg/kg, max 10mg
 • In beide groepen RTX toegestaan
slide8
Resultaten

Mediane FU 16 jaar

Overall-

Survival:

Mediane overleving

5,9 jr Chloorambucil

6,7 jr observatie

slide9
Resultaten

Multivariate analyse:

 • Stadium
 • Leeftijd
 • BSE

Beinvloeden significant OS

73% in observatiegroep kreeg chemotherapie

Mediane tijd tot 1e behandeling: 2,6 jaar

slide10
Voorspellende factoren voor noodzaak tot behandeling:
 • <70 jaar (p=0,003)
 • Mannelijk geslacht (p=0,03)

Tijd tot start 2e-lijns chemo of dood agv NHL

 • Meer ptn in observatie-groep geen 2e lijn
 • Tijd van randomisatie tot 2e lijn: 66 mnd in observatie-groep en 43 mnd bij Chl-ambucil
casus1
CASUS
 • Gekozen voor wait and see
slide12
Hoe gaan we patiënt vervolgen?
 • Hoe vaak?
 • Wat voor diagnostiek?
 • Lab? CT? PET??
slide13
2006 Cancer
 • FDG-PET heeft uitstekende sensitiviteit en specificiteit voor NHL
 • Weinig studies mbt low-grade lymphoma

Methoden

 • Retrospectief
 • Alle ptn met pa-bewezen FL/SLL/CLL,MZL
 • CT voorgaande 3 weken
 • 103 patiënten geincludeerd
slide14
Resultaten
 • Folliculair lymfoom initial staging:
  • Sensitiviteit 94% (16 v.d. 17 ptn)
  • 14 v.d. 16 ptn stadium III of IV
  • PET en CT negatief bij 1 v.d. 17
  • Beide positief en zelfde stadium bij 9 v.d.17
  • Upstaging bij 29%
slide15
Resultaten
 • Folliculair lymfoom restaging:
  • 30 patiënten, waarvan 20 CR
  • Bij 1 v.d. 20 PET fout positief
  • Uitgebreidheid van ziekte onderschat door CT bij 1 v.d. 10
  • Belangrijker: ziekte overschat bij 5 v.d. 10
   • PET: sensitiviteit 100%, specificiteit 91%
   • CT: sensitiviteit 91%, specificiteit 50%
slide16
Resultaten
 • SUV-waarde non-transformed vs transformed:
  • 80 laesies non-transformed
  • 23 laesies transformed lymphoma

 SUV 7,66 resp 13,9

slide18
Resultaten
 • Marginale zone lymfoom
  • 36 studies bij 31 ptn (15 staging, 21 FU)
  • 3 v.d. 15 nodaal, 12 extranodale vorm
  • PET positief bij 9 v.d. 12 extranodale
  • Sensitiviteit PET voor staging: 71%, specificiteit 100% vs CT 57% en 87% resp.
slide19
Resultaten
 • B-cel Small lymphocytic lymphoma
  • 15 ptn bij diagnose, 7 ptn ter evaluatie
  • Bij staging sensitiviteit 47%
  • Bij restadiëring bij 3 v.d. 4 positief, lage SUV-waardes
  • PET onderschat tov CT
  • Overall sensitiviteit 53%, geen vals positief
slide20
Conclusie:
 • Sensitiviteit voor low-grade lymphoma zeer afhankelijk van histologisch subtype
 • Andere studies overall goede resultaten, maar folliculair meest voorkomend
 • Lage SUV-waarde, betere prognose??
 • Geen verschil binnen folliculair lymfoom
vervolg casus pt w
VERVOLG CASUS – pt W
 • Jarenlang geen klachten
 • Klieren variëren van 1-3 cm mn liezen en kaakhoek
 • CT 2005: stabiel beeld
 • B/ exp
slide24
Onze pt: 2 pnt 

risicogroep laag-intermediair

vervolg casus
VERVOLG CASUS

Mei 2009 – 7 jr na initiële presentatie

 • Geen klachten, maar wel toename van klieren
 • Lab: LDH 677 U/l
 • CTth/abd: duidelijk progressie: hals, axilla, mediastinaal, para-aortaal, para-iliacaal
slide26
Conclusie: duidelijk progressie klieren en stijging LDH
 • DD: progressie

transformatie

Bewijs transformatie? PA?

slide27
En nu?? Pt werkt bij
 • R-Chloorambucil nucleaire,
 • R-CVP wil Zevalin!
 • R-CHOP
 • Interferon
 • Fludara
 • Lokaal RT?
 • Zevalin
chemo immunotherapie
CHEMO-IMMUNOTHERAPIE
 • Combinatietherapie chemo niet bewezen effectiever
 • Aanmerkelijk betere resultaten door combinatie Rituximab en CTX
 • Meerdere gerandomiseerde studies
slide29

Blood 2005

 • CVP respons rate 60-80%
 • Mediane responsduur 2 jaar
 • Rituximab zowel mono- als combinatie therapie
 • Synergistisch effect Rituximab/CTX?
slide30
Methoden:
 • Folliculair lymfoom gr 1-3
 • Stadium III of IV
 • Indicatie voor therapie volgens behandelend arts
 • Primair eindpunt: treatment failure
slide31
Resultaten:
 • Australië, Canada, Europa: 47 ziekenhuizen
 • 332 ptn tussen 2000-2002
 • 47% CVP en 44% R-CVP: FLIPI 3-5
slide32
Conclusies:
 • Responsrate R-CVP vs CVP: 81 vs 57%
 • Mediane tijd tot progressie verlengt van 15 naar 32 mnd
slide34

Phase III trial of consolidation with Yttrium-90-Ibritumomab Tiuxetan Coompared with no additional therapy after first remission in advanced follicular lymphomaJournal of Clinical Oncology 2008

 • FL: radiosensitieve maligniteit
 • 90Y-Ibritumomab tiuxetan (Zevalin): radiolabeled monoclonal antibody
 • Eerdere studies bij relapse of refractair FL geeft single dose Zevalin RR 73-83% en CR in 15-51%
 • Mn effectief als minder bulk
 • Effectief als consolidatie??
slide35
Methoden
 • Graad 1 of 2 FL, stadium III/IV
 • CR/PR na 1e-lijn
 • Laatste behandeling 6-12 wk voor start studiebehandeling
 • Exclusie als eerder bestraling
 • Control vs 90Y-Ibritumomab
 • Primair eindpunt: PFS
 • Secundair eindpunt: PFS gebaseerd op therapie 1e-lijn, FLIPI
slide37
Resultaten
 • 2001-2005: 414 ptn, 77 centra, 12 landen in Europa en Canada
 • PFS na 3,5 jaar:
  • 90Y-Ibritumomab: 36,5 mnd
  • Controle-arm: 13,3 mnd
 • PR na 1e-lijn:
  • 90Y-Ibritumomab: 29,3 mnd
  • Controle-arm: 6,2 mnd
slide38
CR na inductie:
  • 90Y-Ibritumomab: 53,9mnd
  • Controle-arm: 29,5 mnd
 • Tot nu toe nog geen verschil in OS
 • % ptn dat van PR naar CR converteert was significant hoger in 90Y-Ibritumomab-groep: 77% vs 17,5% (p<0,001)
 • CR: 874,% vs 53,3%
slide39
Veiligheid
 • Most common gr ¾ AE’s: hematologisch
 • Neutropenie:
  • Mediane tijd tot nadir 44,5 dg
  • Mediane tijd tot herstel neutropenie 20dg
 • Thrombocytopenie:
  • Mediane tijd tot nadir 35 dg
  • Mediane tijd tot herstel 20-35dg
 • 17,6% kreeg groeifactor; 20,6% thrombo’s
slide40
Conclusie
 • Significante prolongatie PFS: 2 jr
 • Zowel bij ptn met PR als CR na inductie, dus rol bij elimineren MRD
vervolg casus1
VERVOLG CASUS
 • Gestart met R-CVP
 • Behandelindicatie:dreigende stuwing van been
ad