Spolupráce - PowerPoint PPT Presentation

Zajímavé náměty z konference
Download
1 / 15

 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zajímavé náměty z konference Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML, Chania, 25.-29.5.2009). Pořadatelé AS MDA ( The Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society ) IATUL ( The International Association of Technological University Libraries. Spolupráce.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Spolupráce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spolupr ce

Zajímavé náměty z konference Qualitative and Quantitative Methods in Libraries(QQML, Chania, 25.-29.5.2009)

PořadateléASMDA(The Applied Stochastic Models and Data Analysis International Society)IATUL (The International Association of Technological University Libraries


Spolupr ce

Spolupráce

 • IFLA (The International Federation of Library Associations),

 • ARL (Association of Research Libraries),

 • ALA (American Library Association)

 • SCONUL (Society of College, National and University Libraries)


Edito i

Editoři

 • Steve Thornton (Performance Measurement and Metrics)

 • přednáška Supporting Knowledge Discovery In A Research Organisation

 • Sociální cyklus učení, jak podpořit vznik nových objevů, zkušenosti z projektu ministerstva obrany UK


Peter hernon

Peter Hernon

 • The Next Managerial Leadership: Continuation of a Research Agenda

 • potřeba znát efektivnost pracoviště, přehled o užívaných metodologiích, včetně myšlenkových map jako podkladů pro kvalitní řízení

 • nakladatelství Libraries Unlimited k tématu (Outcomes Assesment in Higher Education)


Niels ole pors

Niels Ole Pors

 • Measuring the Quality of Leadership and Service Provision in Libraries

 • Výstupy z výzkumu dánských knihoven (dotazníky pro ředitele knihovnen)

 • Formulace standardů úspěšné instituce a úspěšného řízení (sociální autorizace, univerzálnost, schopnost zachytit duch doby, harmonizace konfliktů)


Henk harmsen

Henk Harmsen

 • Guidelines for repositories assessment and review of the quality of operations for data repositories

 • metoda hodnocení holandské akademie věd, podrobně v brožuře

  Data Seal of Approval


Leon tiemensma

Leoné Tiemensma

 • Quality metrics in academic libraries

 • Souhrnná přednáška k problematice hodnocení, plná kvalitních odkazů


Brinley franklin and terry plum

Brinley Franklin and Terry Plum

 • Indirect Cost Studies: Library Impact within the Academic Enterprise

 • hrazení až 25% nákladů na EIZ z nákladů výzkumu sponzorovaného vládou USA, (metodika pro asignaci těchto nákladů vědeckým pracovištím na základě statistik využívání zdrojů)


Brinley franklin colleen cook martha kyrillidou bruce thompson

Brinley Franklin, Colleen Cook, Martha Kyrillidou, Bruce Thompson

 • Library Investment Index – Why is it important?

 • náklady knihoven na mzdy a sbírky v souvislosti s významem vědeckých knihoven pro vytváření sociálního a vzdělávacího kapitálu společnosti (projekt ARL). Vznik „Library Investment Index“, dříve nazývaného „Expenditures-Focused Index“, který by měl vyjadřovat vztah mezi náklady a efektivností knihovny


Colleen cook and martha kyrillidou

Colleen Cook and Martha Kyrillidou

 • Describing the Research Library of the 21st Century: the Association of Research Libraries’ (ARL) Profile

 • Činnost ARL a členských knihoven, které se nově profilují, aby plně vyhověly potřebám svých instituc

 • New Measures Initiative, členům poskytují podporu v podobě programů LibQUAL+, MINES, and ClimatQUAL


Maria borbely

Maria Borbely

 • Factors that influence

  self- assessment in altering library environment

 • Využití modelu EFQM při hodnocení činnosti knihovny v Debrecenu, 2007 a 2008 po dostavbě nové budovy.


Alexandra angeletaki

Alexandra Angeletaki

 • Which educational role can Libraries play in assessing Information in a University learning environment?

  Cílená informační výchova, spolupráce knihovny s odborným ústavem (University Library of Trondheim)


Kenneth roy bonin

Kenneth-Roy Bonin

 • The Employment Status of Librarians at Canadian Universities

 • výzkum postavení a hodnocení knihovníků, zvyšování ohodnocení na úroveň akademických učitelů (associate professor=asociate librarian) ve složce platové, profesních možností i dalších kompenzací (sabattical year a j.) již na 20 kanadských univerzitách!


Helen young peter lund graham walton

Helen Young, Peter Lund& Graham Walton

 • Tools to develop effective research support in an academic library: a case study

 • benchmarkingová studie z Loughborough University Library (2008)

 • relevance služeb pro zabezpečení vědecko-výzkumné činnosti vlastní instituce, jak jsou současné nástroje pro využívání zdrojů hodnoceny vědci a jak vědci využívají zdroje a služby knihovny


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Zvláštní poděkování

Asociaci vysokoškolských knihoven ČR,

která mi umožnila účast na této konferenci.

Zdeňka Dohnálková

Knihovna univerzitního kampusu

15.9.2009 Brno


 • Login