Landsbygdsprogrammet 2014 2020
Download
1 / 9

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört med perioden 2007-2013. Jämförelse mellan förutsättningar för Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014. Utgångspunkter. Ett landsbygdsprogram som ger:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Landsbygdsprogrammet 2014-2020' - tyrone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Landsbygdsprogrammet 2014 2020
Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Sammanfattning av förslag till LBP 2014-2020 samt viktiga förändringar och profilfrågor jämfört med perioden 2007-2013


J mf relse mellan f ruts ttningar f r landsbygdsprogrammet 2007 och 2014
Jämförelse mellan förutsättningar för Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014


Utg ngspunkter
Utgångspunkter Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

Ett landsbygdsprogram som ger:

 • Lönsamma och livskraftiga företag

 • Aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

 • Modern landsbygd

Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér


Typ Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014av åtgärd Budget (miljoner kr)

Kompetensutveckling (art. 14 och 15) 1 704

Investeringsstöd1 (art. 17) 3 313

Jordbruks- och affärsutveckling (art. 19) 916

Grundläggande tjänster, inkl. bredband (art. 20) 4 869

Skogsmiljöinvesteringar (art. 25) 100

Miljö- och klimatersättningar (art. 28) 8 078

Ekologiskt jordbruk (art. 29) 3 903

Kompensationsbidrag (art. 31) 8 199

Djurvälfärd (art. 17 och 33) 1 279

Samarbete, bland annat EIP (art. 35) 765

Lokalt ledd utveckling (Leader) 1 680

Tekniskt stöd 1 313

Summa 36 119


Nyheter i lbp 2014 2020
Nyheter i LBP 2014–2020 Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

 • Fördubblad satsning på bredband

 • Öronmärkning av pengar till service

 • Nya djurvälfärdsersättningar

  • 220 kr per ko

  • 300 kr i snitt per tacka

  • 1000 kr per sugga

 • Landsbygdspeng för attraktivare fritid

 • EIP (europeiskt innovationspartnerskap), för att koppla ihop forskning och produktion

Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér


Landsbygdspeng
Landsbygdspeng Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

 • 1 200 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur

  • 700 miljoner kronor med fokus på bl.a. butiker, bensinstationer, men även lokala servicelösningar

  • 500 miljoner kronor till lokal service och infrastruktur samt till attraktiva natur-, kultur- och fritidsmiljöer

 • Av dessa 500 miljoner kronor ska minst 50 miljoner kronor användas till investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar


Andra f r ndringar
Andra förändringar Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

 • Vall inkluderas till största delen i kompensationsbidraget. Områdesöversyn av kompensationsbidraget pågår. Separat vallersättning för slättbygd införs.

 • Kulturmiljöersättningen slopas.

 • Leader övergår till lokalt ledd utveckling (LLU) med flerfondsfinansiering och administreras av SJV.


F r ndringar forts
Förändringar (forts.) Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

 • Tillväxtverket blir behörig myndighet för stöd till lokal serviceutveckling.

 • Medel till kompetensutveckling minskar.

 • Skogliga åtgärder bibehålls i programmet, men minskar i omfattning.


Vad h nder nu
Vad händer nu? Landsbygdsprogrammet 2007 och 2014

 • Regeringsbeslut 5 juni

 • Överlämnande till KOM juni

 • Komplettering av LBP-förslag (miljöers. och ersättningsnivåer

  i LFA) höst

 • KOM:s godkännande av förslag höst/vinter

 • Ny områdesavgränsning i LFA senast 2018


ad