S tii mai multe s fii mai bun
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!. 2012-2013, ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORIE GHICA VOIEVOD, BUCUREȘTI. «A instrui pe tineri cum se cuvine nu înseamnă a le vârî în cap cuvinte, fraze, expresii şi opinii a diferiţi autori, ci a le arăta calea de a pricepe lucrurile .»

Download Presentation

SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

2012-2013,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORIE GHICA VOIEVOD, BUCUREȘTI


«A instrui pe tineri cum se cuvine nu înseamnă a le vârî în cap cuvinte, fraze, expresii şi opinii a diferiţi autori, ci a learăta calea de a pricepe lucrurile.»

A.J.Comenius


 • PREZENTARE GENERALĂ:

 • În săptămâna 1-5 aprilie, 2013, s-a desfăşuratîn Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod un set de activităţi extraşcolare, reunite sub numele Să ştii mai multe, să fii mai bun.

 • Aceste activităţi au fost stabilite în urma propunerilor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, încă din luna februarie, au fost apoi aduse la cunoştinţa părinţilor în şedinţe, au fost ulterior aprobate în Consiliul Profesoral , centralizate și publicate pe site-ul Școlii.

 • De asemenea, cadrele didactice au elabort şi comunicat instrumentele şi modalităţile de evaluare a acestor acţiuni, în conformitate cu obiectivele care au stat la baza conceperii activităţilor.


SCOPUL PROIECTULUI, LA NIVEL INSTITUȚIONAL:

Adaptarea activă a individului la mediul înconjurător

OBIECTIVE STRATEGICE:

Creşterea responsabilităţilor privind asigurarea unei educaţii de calitate pentru toţi elevii Școlii;

Eficientizarea relaţiilor şcoală – familie;

Promovarea imaginii Școlii.


 • OBIECTIVE GENERALE:

 • Dezvoltarea spiritului de observaţie;

 • Dezvoltarea spiritului de echipă;

 • Dezvoltarea abilităţilor practice (tehnice);

 • Dezvoltarea capacităţii de exprimare artistică;

 • Dezvoltarea abilităţilor actoriceşti;

 • Dezvoltarea culturii cinematografice;

 • Aplicarea principiilor matematice în viaţa cotidiană;

 • Dezvoltarea gândirii logice;

 • Dezvoltarea abilităţii de orientare în timp şi spaţiu.


 • PARTENERI IMPLICAŢI:

 • Inspectoratul Școlar al Municipiului București

 • Secţia 7 de Poliţie, Bucureşti

 • Şcoala nr.31, Bucureşti

 • INSTITUȚII VIZITATE:

 • Muzeul Victor Babeş

 • Muzeul de Artă al României

 • Fabrica de Ciocolată

 • Televiziunea Română

 • Muzeul Literaturii

 • Muzeul de Geologie

 • Muzeul Satului

 • Muzeul de Istorie

 • Muzeul Antipa

 • Muzeul Zambaccian


 • RESURSE:

 • Temporale: 1-5 aprilie.

 • Umane: cadrele didactice şi elevii şcolii.:

 • -22 DE DIRIGINȚI, (DINTRE CARE UNU ÎN CM, SUPLINIT),

 • -12 PROFESORI FĂRĂ DIRIGENȚIE,

 • -32 DE ÎNVĂȚĂTORIȘI PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

 • -1435 DE ELEVI (NU S-AU ÎNREGISTRAT ABSENȚE LA RUBRICA PURTARE)

 • Materiale:cd-uri, videoproiector, calculator, televizor, fişe, filme, texte literare, mănuşi, unelte gospodăreşti, materiale reciclabile, costumaţie actoricească şi sportivă, aparate foto și de filmat etc.


MEDIATIZARE:

Promovarea pe site-ul şcolii,în C.P., în şedinţele cu părinţii şi la avizierul Școlii.

EVALUARE:

- proiect, dezbatere, test, fişă de evaluare, chestionar, eseu, joc de rol, expoziţie etc.


Responsabili:

Director, prof. Macovei Mihaela

Director adjunct, prof. Vintilă Ionel

Consilier educativ, prof. dr. Badea Angelica

Responsabil C.E. A.C., prof. Păcurar Alexandra

Profesorii diriginți,

Învățătorii și profesorii pentru învățământul primar


 • 86% -VIZITE LA INSTITUȚIILE BUCUREȘTENE

 • 4,5%-EXCURSII ÎN AFARA BUCUREȘTIULUI

 • 9,05%-IEȘIRI ÎN PARC


Produse

1 APRILIE 2013- La sala de sport a Școlii a avut loc campionatul de fotbal la clasele a VII-a, cu partcipare în formație de 6 jucători +3 rezerve. Am jucat cu clasele a VII-a A, a VII-a C și a VII-a E.


Pitești ( Muzeul Județean , Grădina zoologică, Mănăstirea Trivale,Salina Ocnele Mari) cu clasele 5 B, 7B,D,C,F, 8E și doamnele profesoare Stan Lavinia,Bunduchi Mihaela și Blajină Marcela.


Mănăstirea Plumbuita, Biserica Doamna Ghica, eleviiclasei a VII-aF


Prof. diriginte, Stan Lavinia, clasa a VII-a B, Ocnele Mari


Clasa a V-a C, prof. diriginte, Cârstea Mariana


APRILIE 2013, Nr.1 ISSN 2286 – 4830 ISSN–L 2286 – 4830

CRONICA DIN TEI


ANALIZA SWOT:

 • Puncte tari: îmbunătăţirea competenţelor sociale, a niveluluicooperării, a niveluluicomunicării verbale şi nonverbale, îmbunătățirea nivelului creativităţii prin participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor, organizarea adecvată a ambientului educativ, munca în echipă, crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale;

 • Puncte slabe: incertitudinea prezenței tuturor diriginților și a claselor în locurile declarate, deoarece nu au adus dovezi, lipsa fondurilor financiare pentru a răsplăti rezultatele obţinute de elevi;

I


 • Oportunităţi: amploarea efectelor activităţilor cultural-artistice şi sportive, dorinţa cadrelor didactice pentru acţiuni extracurriculare.

 • Ameninţări: instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care nu au resurse materiale pentru a participa la activităţi, motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice.


 • Recomandări şi sugestii de ameliorare a programului:

 • Este necesară desfășurarea nu concomitentă, ci succesivă, pe școli sau pe sectoare a Proiectului, cel puțin la nivel de municipiu, deoarece transportul în comun este greu de folosit, fiind suprasolicitat de către elevi, iar locurile unde sunt amplasate obiectivele de vizitat sunt aglomerate;

 • Acordarea unor fonduri pentru derularea activităţilor;

 • Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această săptămână;

 • Conturarea mai clară a sarcinilor ce revin fiecărui cadru didactic și pregătirea prealabilă reală a activităților;

 • Implicarea părinţilor;


 • Login