slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
RCR Zagorje, 21.4.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

RCR Zagorje, 21.4.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ EVROPE. RCR Zagorje, 21.4.2010. Nada Senada Plestenjak, EURES svetovalka 01/ 24 24 214 [email protected] Obravnavane vsebine. Omrežje EURES Načini sodelovanja z delodajalci Zaposlovanje državljanov iz EU/EGP in Švice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RCR Zagorje, 21.4.2010' - tyrone-leon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice

ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ EVROPE

RCR Zagorje, 21.4.2010

Nada Senada Plestenjak, EURES svetovalka

01/ 24 24 214

[email protected]

obravnavane vsebine
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceObravnavane vsebine
 • Omrežje EURES
 • Načini sodelovanja z delodajalci
 • Zaposlovanje državljanov iz EU/EGP in Švice
 • Izvajanje storitev med državami EU/EGP in Švice
slide4
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice
 • EURES=EURopeanEmploymentServices=omrežje javnih služb za zaposlovanje in
 • njihovih nacionalnih partnerjev.
 • Članice mreže EURES :
 • države EU
 • države, ki so pristopile k Skupnemu evropskemu gospodarskemu prostoru (EEA - Norveška, Islandija, Liechtenstein)
 • Švica
 • Cilj: podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev.
storitve eures za delodajalce
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceStoritve Eures za delodajalce
 • informiranje in svetovanje
 • posredovanje delovne sile
 • zaposlitveni sejmi
 • organiziranje predavanj in delavnic
 • priprava informacijskega gradiva
zakaj iskati delavce s pomo jo eures a
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceZakaj iskati delavce s pomočjo EURES-a?
 • EURES:
 • deluje na območju celotne Evropske unije oziroma evropskega gospodarskega prostora in Švice
 • omrežje svetovalcev, ki jih usposablja Evropska Komisija  več kot 800
 • Pri javnih zavodih za zaposlovanje je prijavljenih veliko število kandidatov za zaposlitev ustreznega kandidata je laže poiskati.
 • Storitve so brezplačne.
slide7
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice

Slovenija od 25. maja 2006

uveljavlja prosto gibanje delavcev

državljanov EU, EGP in Švice

zato pri zaposlovanju delavcev iz teh držav ni potrebno pridobiti

delovnega dovoljenja.

prednosti
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠvicePrednosti:
 • ni potrebno urejati delovnih dovoljenj
 • objave prostih delovnih mest lahko razpisujejo v katerikoli državi članici EU lahko so objavljene v nacionalni bazi podatkov v okviru pristojnih javnih služb za zaposlovanje
 • direkten vstop v Eures bazo podatkov in možnost iskanja potencialnih kandidatov preko EURES portala (pregledovanje CV-jev)
 • posredovanje potreb z bolj natančnimi opisi po e- pošti EURES svetovalcem,
 • možnosti udeležbe na zaposlitvenih sejmih
objava prostih delovnih mest na eures portalu http ec europa eu eures
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceObjava prostih delovnih mest na EURES portalu http://ec.europa.eu/eures/
 • Od leta 2005 morajo vse države članice pošiljati prosta delovna mesta, ki so objavljena na nacionalni ravni v skupno bazo podatkov o prostih delovnih mestih za objavo na EURES portalu.
 • Na EURES spletni strani so objavljena"delovna mesta EURES", označena z modro zastavico, ko je izkazan interes za zaposlovanje delavcev iz druge države.
registracija na eures portalu
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceRegistracija na Eures portalu
 • Z brezplačno registracijo na »Moj EURES« za delodajalce lahko iščete življenjepise primernih kandidatov in stopite z njimi v stik.
 • Prejemanje obvestila o novih življenjepisih preko e-pošte
 • Ogledovanje in shranjevanje življenjepisov
 • Pošiljanje poizvedb iskalcem zaposlitve
najbolj iskani poklici v eu
Najbolj iskani poklici v EU
 • Računalniški inženirji in programerji ter drugi računalniški strokovnjaki
 • Strojni, elektro inženirji in tehniki
 • Kuharji
 • Vodje strežbe, natakarji, mešalci pijač
 • Tesarji
 • Varilci in rezkalci

Primanjkuje tudi delavcev na področju zdravstva in kmetijstva (sezonsko delo).

VIR: http://eures.europa.eu

postopek zaposlitve delavca iz eu
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠvicePostopek zaposlitve delavca iz EU
 • Prijava prostega delovnega mesta
 • EURES svetovalec sprejme Potrebo po delavcu
 • Pridobivanje informacij o podjetju
 • Kontaktiranje delodajalca (opis del in nalog, država, plača, postopek posredovanja, reguliran poklic, rok…)
 • Prevajanje in posredovanje PD EURES svetovalcem v drugih državah
 • Zbiranje CV /izbor/organizacija intervjujev s kandidati v drugi državi
 • Povratne informacije o realizaciji zaposlitve
posredovanje podatkov o prostih delovnih mestih 1
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠvicePosredovanje podatkov o prostih delovnih mestih - 1
 • Zahtevaniosnovnipodatki:
 • naslov in dejavnost delodajalca
 • opis in poklic prostega delovnega mesta
 • tip zaposlitve (določen/nedoločen čas, skrajšan/poln delovni čas)
 • država in regija prostega del. mesta
 • okvirna plača v eni od valut držav EU
posredovanje podatkov o prostih delovnih mestih 2
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠvicePosredovanje podatkov o prostih delovnih mestih - 2
 • znanje jezikov
 • vozniško dovoljenje
 • delovne izkušnje
 • način prijave kandidatov:
 • - vlogo iskalec zaposlitve pošlje direktno delodajalcu
 • - vlogo iskalec zaposlitve pošlje EURES svetovalcu,
 • - telefonski dogovor z delodajalcem,
 • - zaposlitveni pogovor z delodajalcem.
 • Daljši rok za prijavo kandidatov (1 mesec).
ovire pri zaposlitvi tujcev
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceOvire pri zaposlitvi tujcev
 • neznanje slovenskega jezika
 • ureditev nastanitve
 • razlike v znanju, delovnih navadah, kulturi
 • rok za pridobitev kandidata je daljši
 • nepoznavanje zadev v zvezi s prostim pretokom oseb in
 • pomanjkanje drugih informacij (obr. E-301…)
 • postopki v zvezi z zaposlitvijo delavca, priznavanjem poklicnih kvalifikacij
zaposlitveni sejmi
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceZaposlitveni sejmi

Zaposlitvenega sejma se lahko udeležijo tisti delodajalci, ki:

 • želijo zaposliti delavce iz držav EU
 • spoštujejo zakonodajo
 • se v roku prijavijo na razpis
 • lahko jih zastopa EURES svetovalec (po predhodnem dogovoru in oddaji obrazca PD)
zaposlitveni sejmi v tujini
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceZaposlitveni sejmi v tujini

29.april 2010 in 30. april 2010 – Nitra – Slovaška

(Eures NG, KP – kontakt ga. Mirela Pekica – 05/ 61 350 17)

9. maj 2010 Bialystok – Poljska

(Eures CE – kontakt – ga. Andreja Strmole –

03/ 42 73 344)

priznavanje in regulacija poklicev
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠvicePriznavanje in regulacija poklicev
 • Vzajemno priznavanje kvalifikacij med državami EU, EGP in Švice
 • Več informacij glede priznavanja kvalifikacij po posameznih državah dobite na spletnem naslovuhttp://www.enic-naric.net
 • Če poklic ni reguliran, ni podvržen nujnemu preverjanju tujih pristojnih institucij. Posameznik brez ovir opravlja svoj poklic.

Seznam reguliranih poklicev v Sloveniji na strani MDDSZhttp://www.mddsz.gov.si/

evidentiranje zaposlitve eu delavcev
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceEvidentiranje zaposlitve EU delavcev
 • Posebna prijava zaposlitvedržavljana EU ni več potrebna.
 • P R A V I L N I K o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
 • (Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15.04.2008) določa:
 • Za prijavo zaposlitve državljana EU, EGP in Švice ter njihovih družinskih članov, se šteje prijava v socialno zavarovanje s strani delodajalca.
 • Za prijavo izvajanja storitve se šteje izjava tujega
 • podjetja na predpisanem obrazcu TUJ-5
opravljanje storitev v dr avah eu
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceOpravljanje storitev v državah EU
 • Opravljanje storitev med državami EU jeprosto (omejitve Avstrija in Nemčija)
 • Slovensko podjetje, ki izvaja storitve v državah EU za napotene delavce ne potrebuje delovnih dovoljenj
 • Večina držav pa še vedno zahteva evidentiranje napotenih delavcev
napoteni delavci evidentiranje v dr avah kjer se opravljajo storitve
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceNapoteni delavci - evidentiranje v državah, kjer se opravljajo storitve
 • Postopki so od države do države različni
 • Vsaka država ima svoj Urad za zvezo
 • Seznam Uradov za zvezo je dostopen na naslovu: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/pretok_storitev
evidentiranje dela delavcev iz eu v sloveniji
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceEvidentiranje dela delavcev iz EU v Sloveniji

Tuji delodajalec v primeru napotenih delavcev v RS predloži pred začetkom dela izjavo o izvajanju storitve:

 • število delavcev ter vrsta, kraj in trajanje izvajanja storitve,
 • navedba, da imajo napoteni delavci, ki so državljani tretjih držav, urejen status v državi, v kateri je sedež njihovega delodajalca,
 • potrebno je imenovati napotenega delavca, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi državnimi organi.
viri informacij
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in ŠviceVIRI INFORMACIJ

SPLETNA STRAN OMREŽJA EUREShttp://ec.europa.eu/eures

EURES SVETOVALCI - SPLETNA

STRAN ZRSZ http://www.ess.gov.si

slide27
Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice

Hvala za vašo pozornost in

želim vam veliko poslovnih uspehov!

ad