WWF ja Itämeren suojelu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen. Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature). Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, perustettu 1961 55 kansallista toimistoa, 5 000 työntekijää Uhanalaisista lajeista ekosysteemien suojeluun WWF Suomi 1972 - työntekijöitä 34

Download Presentation

WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WWF ja Itämeren suojelu

Toni Jokinen


Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature)

 • Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, perustettu 1961

 • 55 kansallista toimistoa,

  5 000 työntekijää

 • Uhanalaisista lajeista ekosysteemien suojeluun

 • WWF Suomi 1972

  - työntekijöitä 34

  - lukuisia vapaaehtoisia

Toni Jokinen Itämeri


” WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa.”

Toni Jokinen Itämeri


Toimintaa yli 100 maassa

Toni Jokinen Itämeri


Itämeren ainutlaatuisuuden suojelu tärkeää!

”Taistelua Itämeren rehevöitymistä vastaan voi verrata vaikean sairauden selättämiseen. Vaikka esimerkiksi syöpälääkityksen kehittäminen on haastavaa ja kallista, kukaan ei kuitenkaan luovu ajatuksesta, että sairaus on voitettava.”

Toni Jokinen Itämeri


Itämeri

 • Itämeren allas

  - A = 422 000 km2.

  - V = 21 000 km3

  - keskisyvyys 55 m

  - veden vaihtuvuus 25 v

 • Valuma-alue

  - 1 720 000 km2

  - 90 miljoonaa ihmistä.

 • Ravinnekuormitus

  - pistekuormitus

  - hajakuormitus

Toni Jokinen Itämeri


Typpi (N) ja fosfori (P) kuormitukset

Toni Jokinen Itämeri


Kuormitusten lähteet

 • EU budjetti vuonna 2008; 129,1 mrd €, maataloustuet 53,8 mrd €

 • Itämeren pelastamisen on laskettu maksavan 3 mrd € / v

Toni Jokinen Itämeri


Rehevöityminen

 • Itämeren suurin ongelma!

 • Ulkoinen kuormitus kasvaa

 • liikatuotanto, happikato jne.

 • näkyvin oire sinilevät

 • Rehevöityminen on

 • biologinen uhka

  lajimäärä, avainlajit, kuolleet pohjat

 • taloudellinen uhka

  turismi, kiinteistöt, kalastus

Toni Jokinen Itämeri


Rakkolevä, Itämeren avainlaji!

Levävyöhyke, joka ylläpitää rikasta levä- ja eläinyhteisöä

Toni Jokinen Itämeri


Sisäinen kuormitus

 • Biomassa lisääntyy

 • hajotustoiminta lisääntyy

 • hapen kulutus

 • happikato/kuollut pohja

 • Pohjaan sedimentoitunut fosfori vapautuu

 • Anaerobiset bakteerit vapauttavat rikkivetyä (H2S)

Toni Jokinen Itämeri


Toni Jokinen Itämeri


WWF rehevöitymisen vastainen työ

 • Tietoisuuden lisääminen ja vaikuttamien päättäjiin

 • Raportteja ja selvityksiä

 • Kampanjat

  - fosfaatittomat pesuaineet

  - alusjätevedet

 • Kosteikkojen perustaminen ja edistäminen

  - uhanalainen biotooppi (-60% N&P)

  - Itämeren suojeluohjelman tavoite 20 000 ha (2013)  nyt n. 1%

Toni Jokinen Itämeri


Julkaistut selvitykset

Toni Jokinen Itämeri


WWF pilottikosteikko

 • Laukanlahti

  (Särkisalo /Perniö)

  Natura 2000 alue

 • Krapuoja ja Myllyoja

  45 kg N ja 1,6 kg P / vrk

  valuma-alue 49,3 km2

 • Pilottikohde Krapuoja, valuma-alue 670 ha

   peltoa n. 29 % (193 ha)

Toni Jokinen Itämeri


Toni Jokinen Itämeri


Toni Jokinen Itämeri


Kalastuksen ja kalankasvatuksen haasteet

 • Kestämätön kalastus

  - yksipuolinen kalastus

  - laiton saalis

  - sivusaalis

  (- 37 % saaliista rehuksi)

 • Kaukaa tuodut lajit

 • Ei alkuperämerkintää

 • Kalankasvatuksen ympäristökuormitus

Toni Jokinen Itämeri


Yksipuolinen kalastus

tonnikala

turska

Toni Jokinen Itämeri


Sivusaalis

Toni Jokinen Itämeri


Kestävä kulutus?

 • Kuluttajakalaopas

  www.wwf.fi/kalaopas

 • Päivitetty opas, kevät 2009

 • Suosi kotimaista!

 • Allaskasvatettu kala

Toni Jokinen Itämeri


Toni Jokinen Itämeri


Sertifioitua kalaa?

Toni Jokinen Itämeri


Meriliikenne

 • Uhkia:

  - alusperäiset päästöt

  - tulokaslajit

  - ympäristövahingot

 • WWF työ:

  - asiantuntijatyö

  (IMO ja Helcom)

  - tiedottaminen ja seminaarit

Toni Jokinen Itämeri


Vuosi 2007: 145 milj. tonnia

Toni Jokinen Itämeri


Onnettomuuksia sattuu säännöllisesti

Toni Jokinen Itämeri


Laittomat öljypäästöt

Havainnot (2007)

- 238 kpl

- 125 m3

Toni Jokinen Itämeri


Parannuksia hitaasti, mutta varmasti

 • Erityisen herkkä merialue (PSSA)

 • Kaksoisrunkoiset tankkerit

 • Alusliikenteen seuranta

 • Päästövalvonta

 • Öljyntorjuntavalmius

 • Saattohinaukset

 • Luotsaukset

Toni Jokinen Itämeri


Läheltä piti?

Toni Jokinen Itämeri


Öljyvahingon leviäminen

Toni Jokinen Itämeri


Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

 • Perustettu keväällä 2003

  ~ 5 000 vapaaehtoista

  > 300 ryhmänjohtajaa

  ~ 90 lintujenhoitajaa

 • Kaikille yli 18 –vuotiaille

  (www.wwf.fi/oljyntorjuntajoukot)

 • Säännöllistä koulutusta

 • Varusteet ja vakuutukset

 • Viranomaisen kutsusta, avuksi jälkitorjunnassa

Toni Jokinen Itämeri


Yhteistoimintaharjoitukset

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Porvoo 9.-11.10.2008

Toni Jokinen Itämeri


Ryhmänjohtajakoulutus

Juhani Voutilainen, Neste Oil / 18.4.2008

Toni Jokinen Itämeri


Öljyyntyneiden eläinten hoito

 • Suomen ympäristökeskus

  - öljyntorjuntasuunnitelma

  - lintukontit

 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

  - valmius ja huolto

 • WWF Suomi

  - työvoima (vapaaehtoiset)

  - asiantuntijat

  (eläinlääkäri, ornitologi jne.)

  - koulutus

Toni Jokinen Itämeri


Tositilanteita

 • Tammisaari, syyskuu 2003

 • Inkoo, syyskuu 2003

 • Naantali, huhtikuu 2005

 • Viro, helmikuu 2006

 • Norja, tammikuu 2007

 • Mäntyharju, kesäkuu 2007

 • Mustameri, marraskuu 2007

 • Saarenmaa, helmikuu 2008

Toni Jokinen Itämeri


KIITOS!

Toni Jokinen Itämeri


 • Login