WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen - PowerPoint PPT Presentation

WWF ja Itämeren suojelu
Download
1 / 36

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen. Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature). Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, perustettu 1961 55 kansallista toimistoa, 5 000 työntekijää Uhanalaisista lajeista ekosysteemien suojeluun WWF Suomi 1972 - työntekijöitä 34

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

WWF ja Itämeren suojelu Toni Jokinen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

WWF ja Itämeren suojelu

Toni Jokinen


Maailman luonnons ti world wide fund for nature

Maailman luonnonsäätiö (World Wide Fund for Nature)

 • Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö, perustettu 1961

 • 55 kansallista toimistoa,

  5 000 työntekijää

 • Uhanalaisista lajeista ekosysteemien suojeluun

 • WWF Suomi 1972

  - työntekijöitä 34

  - lukuisia vapaaehtoisia

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

” WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa.”

Toni Jokinen Itämeri


Toimintaa yli 100 maassa

Toimintaa yli 100 maassa

Toni Jokinen Itämeri


It meren ainutlaatuisuuden suojelu t rke

Itämeren ainutlaatuisuuden suojelu tärkeää!

”Taistelua Itämeren rehevöitymistä vastaan voi verrata vaikean sairauden selättämiseen. Vaikka esimerkiksi syöpälääkityksen kehittäminen on haastavaa ja kallista, kukaan ei kuitenkaan luovu ajatuksesta, että sairaus on voitettava.”

Toni Jokinen Itämeri


It meri

Itämeri

 • Itämeren allas

  - A = 422 000 km2.

  - V = 21 000 km3

  - keskisyvyys 55 m

  - veden vaihtuvuus 25 v

 • Valuma-alue

  - 1 720 000 km2

  - 90 miljoonaa ihmistä.

 • Ravinnekuormitus

  - pistekuormitus

  - hajakuormitus

Toni Jokinen Itämeri


Typpi n ja fosfori p kuormitukset

Typpi (N) ja fosfori (P) kuormitukset

Toni Jokinen Itämeri


Kuormitusten l hteet

Kuormitusten lähteet

 • EU budjetti vuonna 2008; 129,1 mrd €, maataloustuet 53,8 mrd €

 • Itämeren pelastamisen on laskettu maksavan 3 mrd € / v

Toni Jokinen Itämeri


Rehev ityminen

Rehevöityminen

 • Itämeren suurin ongelma!

 • Ulkoinen kuormitus kasvaa

 • liikatuotanto, happikato jne.

 • näkyvin oire sinilevät

 • Rehevöityminen on

 • biologinen uhka

  lajimäärä, avainlajit, kuolleet pohjat

 • taloudellinen uhka

  turismi, kiinteistöt, kalastus

Toni Jokinen Itämeri


Rakkolev it meren avainlaji

Rakkolevä, Itämeren avainlaji!

Levävyöhyke, joka ylläpitää rikasta levä- ja eläinyhteisöä

Toni Jokinen Itämeri


Sis inen kuormitus

Sisäinen kuormitus

 • Biomassa lisääntyy

 • hajotustoiminta lisääntyy

 • hapen kulutus

 • happikato/kuollut pohja

 • Pohjaan sedimentoitunut fosfori vapautuu

 • Anaerobiset bakteerit vapauttavat rikkivetyä (H2S)

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

Toni Jokinen Itämeri


Wwf rehev itymisen vastainen ty

WWF rehevöitymisen vastainen työ

 • Tietoisuuden lisääminen ja vaikuttamien päättäjiin

 • Raportteja ja selvityksiä

 • Kampanjat

  - fosfaatittomat pesuaineet

  - alusjätevedet

 • Kosteikkojen perustaminen ja edistäminen

  - uhanalainen biotooppi (-60% N&P)

  - Itämeren suojeluohjelman tavoite 20 000 ha (2013)  nyt n. 1%

Toni Jokinen Itämeri


Julkaistut selvitykset

Julkaistut selvitykset

Toni Jokinen Itämeri


Wwf pilottikosteikko

WWF pilottikosteikko

 • Laukanlahti

  (Särkisalo /Perniö)

  Natura 2000 alue

 • Krapuoja ja Myllyoja

  45 kg N ja 1,6 kg P / vrk

  valuma-alue 49,3 km2

 • Pilottikohde Krapuoja, valuma-alue 670 ha

   peltoa n. 29 % (193 ha)

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

Toni Jokinen Itämeri


Kalastuksen ja kalankasvatuksen haasteet

Kalastuksen ja kalankasvatuksen haasteet

 • Kestämätön kalastus

  - yksipuolinen kalastus

  - laiton saalis

  - sivusaalis

  (- 37 % saaliista rehuksi)

 • Kaukaa tuodut lajit

 • Ei alkuperämerkintää

 • Kalankasvatuksen ympäristökuormitus

Toni Jokinen Itämeri


Yksipuolinen kalastus

Yksipuolinen kalastus

tonnikala

turska

Toni Jokinen Itämeri


Sivusaalis

Sivusaalis

Toni Jokinen Itämeri


Kest v kulutus

Kestävä kulutus?

 • Kuluttajakalaopas

  www.wwf.fi/kalaopas

 • Päivitetty opas, kevät 2009

 • Suosi kotimaista!

 • Allaskasvatettu kala

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

Toni Jokinen Itämeri


Sertifioitua kalaa

Sertifioitua kalaa?

Toni Jokinen Itämeri


Meriliikenne

Meriliikenne

 • Uhkia:

  - alusperäiset päästöt

  - tulokaslajit

  - ympäristövahingot

 • WWF työ:

  - asiantuntijatyö

  (IMO ja Helcom)

  - tiedottaminen ja seminaarit

Toni Jokinen Itämeri


Wwf ja it meren suojelu toni jokinen

Vuosi 2007: 145 milj. tonnia

Toni Jokinen Itämeri


Onnettomuuksia sattuu s nn llisesti

Onnettomuuksia sattuu säännöllisesti

Toni Jokinen Itämeri


Laittomat ljyp st t

Laittomat öljypäästöt

Havainnot (2007)

- 238 kpl

- 125 m3

Toni Jokinen Itämeri


Parannuksia hitaasti mutta varmasti

Parannuksia hitaasti, mutta varmasti

 • Erityisen herkkä merialue (PSSA)

 • Kaksoisrunkoiset tankkerit

 • Alusliikenteen seuranta

 • Päästövalvonta

 • Öljyntorjuntavalmius

 • Saattohinaukset

 • Luotsaukset

Toni Jokinen Itämeri


L helt piti

Läheltä piti?

Toni Jokinen Itämeri


Ljyvahingon levi minen

Öljyvahingon leviäminen

Toni Jokinen Itämeri


Vapaaehtoiset ljyntorjuntajoukot

Vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

 • Perustettu keväällä 2003

  ~ 5 000 vapaaehtoista

  > 300 ryhmänjohtajaa

  ~ 90 lintujenhoitajaa

 • Kaikille yli 18 –vuotiaille

  (www.wwf.fi/oljyntorjuntajoukot)

 • Säännöllistä koulutusta

 • Varusteet ja vakuutukset

 • Viranomaisen kutsusta, avuksi jälkitorjunnassa

Toni Jokinen Itämeri


Yhteistoimintaharjoitukset

Yhteistoimintaharjoitukset

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

Porvoo 9.-11.10.2008

Toni Jokinen Itämeri


Ryhm njohtajakoulutus

Ryhmänjohtajakoulutus

Juhani Voutilainen, Neste Oil / 18.4.2008

Toni Jokinen Itämeri


Ljyyntyneiden el inten hoito

Öljyyntyneiden eläinten hoito

 • Suomen ympäristökeskus

  - öljyntorjuntasuunnitelma

  - lintukontit

 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

  - valmius ja huolto

 • WWF Suomi

  - työvoima (vapaaehtoiset)

  - asiantuntijat

  (eläinlääkäri, ornitologi jne.)

  - koulutus

Toni Jokinen Itämeri


Tositilanteita

Tositilanteita

 • Tammisaari, syyskuu 2003

 • Inkoo, syyskuu 2003

 • Naantali, huhtikuu 2005

 • Viro, helmikuu 2006

 • Norja, tammikuu 2007

 • Mäntyharju, kesäkuu 2007

 • Mustameri, marraskuu 2007

 • Saarenmaa, helmikuu 2008

Toni Jokinen Itämeri


Kiitos

KIITOS!

Toni Jokinen Itämeri


 • Login