Hur l nge har vi haft vi regler
Download
1 / 25

Hur länge har vi haft vi regler? - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hur länge har vi haft vi regler?. STADSKONTORET. Varför regelverk för inköp/upphandling?. Vi hanterar skattemedel … För att göra bra affärer …. Stödja/underlätta/uppmuntra handel över gränser Tillvarata konkurrensen Minimera risken för korruption. STADSKONTORET.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Hur länge har vi haft vi regler?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hur länge har vi haft vi regler?

STADSKONTORET


Varför regelverk för inköp/upphandling?

 • Vi hanterar skattemedel…

 • För att göra bra affärer….

 • Stödja/underlätta/uppmuntra handel över gränser

 • Tillvarata konkurrensen

 • Minimera risken för korruption

STADSKONTORET


Vad säger företagarna

 • Krångligt

 • Tar tid

 • Krav, som inte är relevanta, ställs

 • Vi missar många potentiella anbudsgivare

STADSKONTORET


Grundprinciper

 • AFFÄRSMÄSSIGHET

 • Ickediskriminering

 • Likabehandling

 • Proportionalitet

 • Transparens

 • Ömsesidigt erkännande

STADSKONTORET


…offentlig upphandling en möjlighet att påverka….

 • Värdet per år i Sverige är ca 500.000.000.000 kr

 • I Halmstads kommun handlar vi för ca 1 500 000 000 kronor

 • Ekonomiska och politiska målsättningar samtjuridiska krav skall vägas samman

 • Påverkan på utvecklingen genom krav ex miljö - etik - kvalitet - pris

STADSKONTORET


Vilka regler gäller?

 • EU:s grundläggande principer

 • EU:s direktiv om upphandling

 • Nationell lagstiftning (LOU, LUF och LOV)

 • Lokala riktlinjer

  • Riktlinjer för upphandlingar och inköp

  • Riktlinjer för konkurrensutsättning

 • Tillsyn Konkurrensverket

STADSKONTORET


Vad är upphandling?

 • Köp, leasing, hyra eller hyrköp av

  • Varor

  • Tjänster

  • Byggentreprenadtjänster

 • ALLA köp 1 kr och uppåt

STADSKONTORET


Vad kan vi vänta oss för förändringar

 • Upphandlingsutredningen

  • Gräns för direktupphandling

  • Statistik

  • Annonseringsskyldighet

 • Nya EU-direktiv

  • Nytt förfarande ger ökade möjligheter till förhandling

 • LOV inom socialtjänsten

 • Hur nyheterna skall implementeras och kollektivavtal

 • Upphandlingsstödsmyndighet

STADSKONTORET


Direktupphandling

Högst 284 631 kr, KF kan besluta om lägre gräns(värde på årsbasis för hela kommunen)Otillåten direktupphandling kan leda till marknadsskadeavgift max 10 000 000 kr

STADSKONTORET


Inköpscentraler

Statens inköpscentral

SKI - Kommentus Inköpscentral

STADSKONTORET


Ramavtal

Fördelningsnyckel

Rangordning

Förnyad konkurrensutsättning

STADSKONTORET


Upphandlingsprocessen

xxxxxx

Förstudie

Förfrågnings-

underlag

Annons

Anbuds-

utvärdering

Beslut

Avtal

Den gemensamma affären

Uppföljning

Utvärdering

STADSKONTORET


Upphandlingsförfaranden – tröskelvärden

Direktupphandling

 • Förenklat förfarande

 • Urvalsförfarande

  Öppet förfarande

  Selektivt förfarande

  Förhandlat förfarande

  Konkurrenspräglad dialog

STADSKONTORET


Hur kan man ställa krav?

Krav på leverantören

Krav på tjänsten – obligatoriska krav

Krav som utvärderas

Kontraktsvillkor - utförandekrav

STADSKONTORET


Hur bör ett förfrågningsunderlag ser ut?

Inbjudan – introduktion

Administrativa villkor

Kravspecifikation

Krav på leverantör

Hur prövningen görs

Avtalsvillkor

STADSKONTORET


Prövning av anbud

Lägsta pris

Ekonomiskt mest fördelaktigt - utvärderingsmodeller

STADSKONTORET


Annonsering

TendSign

Mercell

E-avrop

Prenumeration för leverantörer

CPV-kod och geografiskt område

STADSKONTORET


Frågor o svarKompletteringar

Under annonseringen

Under utvärderingen

STADSKONTORET


Tilldelningsbeslut

Skälen till valet

Avtalsspärr

STADSKONTORET


Avtalsspärr, överprövning och skadestånd

10 alt 15 dagar avtalsspärr

Förlängd avtalsspärr

Interimistiskt beslut

Överprövning av ett avtals giltighet

STADSKONTORET


UpphandlingsskadeavgiftKonkurrensverket

Obligatoriskt när det finns en dom att ett avtal får bestå

Eget initiativ när det är otillåten direktupphandling

STADSKONTORET


Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer

 • Elektronisk upphandling

 • Varudistribution

 • Utbildning – övergripande regelverk13 mars em

 • Öppet hus – den 16 april 2013

STADSKONTORET


Vad gör vi för att underlätta för våra leverantörer

 • Elektronisk handel

 • Utbildning av personal som gör inköp

 • Avtalsuppföljning internt

 • Möten med leverantörer under avtalstiden

STADSKONTORET


Tips

 • Upphandlingar annonseras på hemsidan

 • Prenumerera på upphandlingar och få mail när en upphandling annonseras

 • Förteckning av nuvarande avtal finns på hemsidan

 • Läs förfrågningsunderlag tidigt – vänta inte

 • Är något oklart - ställ frågor

STADSKONTORET


Tips

 • Begär ut handlingar

 • Överprövningar påverkar inte kommande affärer

 • Upphandlingsstödet hos Kammarkollegiet

 • Konkurrensverket – tillsynsmyndighet

STADSKONTORET


ad
 • Login