historick antropologie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Historická antropologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Historická antropologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Historická antropologie. Letní semestr 2010 24.2.2010 Kam patří historická antropologie?. Obsah. Pole bádání antropologie Zdroje HA v historické vědě Institucionalizace HA Témata HA Příručky HA. Pole bádání antropologie. Vědy o člověku Co je charakteristické pro „člověka“?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Historická antropologie' - tynice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historick antropologie

Historická antropologie

Letní semestr 2010

24.2.2010

Kam patří historická antropologie?

obsah
Obsah
 • Pole bádání antropologie
 • Zdroje HA v historické vědě
 • Institucionalizace HA
 • Témata HA
 • Příručky HA
pole b d n antropologie
Pole bádání antropologie
 • Vědy o člověku
 • Co je charakteristické pro „člověka“?
  • Co jej odlišuje od okolního světa?
   • Biologická antropologie – fyziologická podstata
   • Filozofická antropologie – bytost nedostatku
   • Sociální a kulturní antropologie
   • Nové trendy na pomezí disciplín
    • Ekologická, ekonomická, mediální, vizuální a. cyberantropologie etc
   • + historická antropologie
zdroje ha v historick v d 1
Zdroje HA v historické vědě (1)
 • Sociální dějiny
  • Kritika:
   • Orientace na moderní dobu

předmoderní společnosti (raný novověk)

   • Lineární pojetí modernizace

ohled na „odvrácenou stranu“ modernizace, tradice

   • Metody (naivně) kvantitativní

etnologické metody

zdroje ha v historick v d 2
Zdroje HA v historické vědě (2)
 • Studium lidové kultury, tradic, způsobu života
  • Zkušenost tzv. malých lidí
  • Témata – nižší vrstvy obyvatelstva v raném novověku a 19. století
  • R. van Dülmen, W. Kaschuba, C. Lipp; E.P.Thompson, P. Burke; R. Muchembled; A. Gurevič, M. Bachtin
zdroje ha v historick v d 3
Zdroje HA v historické vědě (3)
 • Dějiny mentalit (šk. Annales)
  • Předmět – nevědomé kolektivní životní představy
  • Tzv. longue durée – fenomény dlouhého trvání
  • Široké civilizačně-geografické areály – eg. Západ
  • J. Le Goff, P. Dinzelbacher
zdroje ha v historick v d 4
Zdroje HA v historické vědě (4)
 • Dějiny každodennosti
  • „každodenní život“ – subjektivní zkušenost a jednání spojené s domácností, bydlením, prací, stáří, mládím, spotřebou etc.
  • Opakující se fenomény produkce, reprodukce životních podmínek
  • Dějiny „zdola“
  • Orálně-historické metody
  • Soudobé dějiny
  • A. Lüdtke, M. Broszat ad., L. Nithammer (NS diktatura)
zdroje ha v historick v d 5
Zdroje HA v historické vědě (5)
 • Dějiny rodiny
  • Vychází z historické demografie (vývoj populace – narození, úmrtí, délka života etc)
  • Vliv demografických charakteristik na proměnu individuální životní zkušenosti – nemoci, úmrtnost, hlad, manželství
  • M. Mitteraurer; P. Horská/E. Maur
zdroje ha v historick v d 6
Zdroje HA v historické vědě (6)
 • Mikrohistorie
  • Obrácení perspektivy:
   • makrosystémy mikroprostředí
   • Společnosti jedinec
   • Elity nevládnoucí
  • Celková rekonstrukce situace jednotlivce z okrajové části společnosti v jeho životním prostředí a myšlení
  • C. Ginzburg, H. Medick, N. Zemon Davis
zdroje ha v historick v d 7
Zdroje HA v historické vědě (7)
 • Dějiny žen(y)
  • Kritika politických i sociálně-ekonomických dějin – mužské elity
  • Zpočátku – zviditelnění žen v dějinách
   • Ženské hnutí, ekonomická aktivita žen, role v domácím hospodářství
  • Později - dějiny rodu (gender)
   • Vztahy mezi pohlavími
   • Kulturní konstruovanost kategorií mužské/ženské
   • Specifické role připisované pohlaví: panenství, vdovství, otcovství, např. specifická povolání (služky etc.)
  • J. Scott, R. Habermas, G. Bock, M. Lenderová
institucionalizace ha
Institucionalizace HA
 • Konference (sekce) 1984
 • Pracovní kroužky
  • Institut pro historickou antropologii ve Freiburgu (1975)
  • Institut Maxe Plancka pro dějiny v Göttingen
  • Interdiciplinární centrum pro výzkum historické antropologie v Berlíně
  • Institut pro historickou antropologii ve Vídni
 • Sborníky
  • Nemoc, dětství, rodina, válka, třídy…
  • Edice knih
 • Odborné časopisy
  • Paragrana, Historische Anthropologie (1992)
 • Studijní obory (MA)
t mata ha 1 r van d lmen
Témata HA (1) – R. van Dülmen

Magie a čarodějnictví

Ženské a mužské role

Prostest a násilí

Cizí a jiné

Tělo a sexualita

Náboženství a zbožnost

Písemná kultura

Domácnost a rodina

t mata ha 2 j martin
Témata HA (2) – J. Martin
 • Kosmologie: živly – oheň, voda, země, vzduch • život • rostlina • zvíře • člověk • příroda
 • Svět a věci: planeta - Země • okolní svět - Země • společnost • instituce • prostor • čas • mobilita • ulice • město • dům • oblečení • potrava
 • Genealogie a pohlaví: pěstování a genetika • sexualita • generace • rodina • rodiče • matka • otec • narození • pohlaví • dítě • žena • muž • stáří
 • Tělo: tělo • genom • mozek • kůže • oko • ucho • nos • ústa • ruka • setrvání • pohyb • gesto • pocit • extáze • obscenita
 • Média a vzdělání: obraz • jazyk • rytmus • počet • písmo • znak • média komunikace • nová média • peníze • identita • individuum • jednání • práce • stroj • paměť a vzpomínání • zkušenost • učení • ctnost • výchova a vzdělání • škola • vyučování
 • Náhoda a osud: host • štěstí • dar • krása • láska • žal • strach • nemoc a zdraví • žádostivost • šílenství • násilí • válka a mír • zlo • smrt
 • Kultura: náboženství • duše • hudba • divadlo • přání • fantazie • mimesis • rituál • svátek • cizí • mýtus • utopie • vědění • tajemství • mlčení
t mata ha 3 h ch ehalt
Témata HA (3) – H.CH. Ehalt
 • Společenské konstelace a instituce určené k předávání života
 • Dějiny rodiny a vývoj v oblasti rodiny a partnerství (interkulturní srovnání) • rodinné role (matka, otec, děti, prarodiče, strýcové, tety) • sexualita a rod • rodové role
 • Společenské systémy rozvrstvení
 • Rodinné hierarchické systémy • hierarchické struktury kmenových společenství • hierarchické systémy komplexních společností (stavy, kasty, třídy, vrstvy, životní styly) • systémy podle politického řádu
 • Životní cyklus
 • Stáří • věková období • hranice věků člověka • přechodové rituály • generace, generační konsensus, generační konflikt • demografická situace, vývoj, perspektivy
 • „První, druhá a třetí kůže člověka“
 • Tělo, tělesnost, hodnocení těla • vlasový porost, tetování, formování těla • oblečení, móda, šperky • stavba a bydlení • venkovské, vesnické a městské životní světy a jejich proměny
 • Duševní stavy
 • Zdraví a nemoc • pocity a afekty • smysly (dějiny vidění, slyšení, cítění)
 • Tělo
 • Růst a vývoj • pohlavní zralost, trvání růstu, menopauza • umístění reprodukčního cyklu v životní etapě • menstruace • těhotenství a narození • krása • stáří, neduživost, zchátralost, smrt
 • Komunikační formy
 • Rituály • normy a hodnoty jednání • podoby zdvořilosti a „dobrého chování“, konvence • zvyky • ritualizace vs spontaneita • společenské podmínky pro představy o mírových a válečných rolích • pravidla hry každodenního jednání
 • Instituce a ústavy
 • Úřady • školy, univerzity a vzdělávací ústavy • nemocnice a špitály • vězení
t mata ha 3 h ch ehalt pokr
Témata HA (3) – H.CH. Ehalt (pokr.)
 • Prostor a čas
 • Pojetí prostoru a způsoby chování v prostoru • pojetí času, měření času, utváření času • společenské časové zóny v historické perspektivě a v interkulturním srovnání • pracovní a volný čas • venkovský život a jeho proměny • městský život a jeho proměny • městské subkultury • regiony
 • Agrese a válka
 • Afekty a psychosociální klima • psychická struktura • potlačení a kontrola pudů, sublimace • výchova a civilizační proces • formy rozhodování konfliktů • podmínky pro vytváření mírových a agresivních rolí • vztah individuálních a strukturních agresí
 • Kultura
 • Kultura každodennosti, vysoká kultura, přechodné pole • mýty, pohádky vyprávění • dějiny slov, jazyka a kultury • hra jako základní struktura lidské společnosti • umělecké formy vyjádření • média • rituální a symbolické světy • totem a tabu
 • Hospodářství
 • Hospodářství jako základní formace sociálního jednání • formy hospodaření • podarování, dar, dělení, výměna • braní, kradení, loupení
 • Jistota a riziko
 • Předindustriální systémy bezpečnosti • vznik nových státních systémů bezpečnosti • pojištění • vztah potřeby jistoty a připravenosti na riziko • riziková společnost a celosvětová společnost rizika
 • Formy pohybu
 • Chůze, jízda (na koni), létání • pěšiny, cesty, ulice, koleje, vodní cesty atd. • od vesnice ke globální vesnici
 • Vztah člověk-zvíře
 • Lov • domestikace a chov • chov domácích zvířat • ZOO • maso jako potrava • etické a morální představy o zacházení se zvířaty
p ru ky ha
Příručky HA
 • Richard van DÜLMEN, Historická antropologie, Praha 2002.
 • Gert Dressel, Historische Anthropologie. Eine Einführung, Wien – Köln – Weimar 1996.
 • H. Süssmuth (ed.), Historische Anthropologie. Der Mensch in der Geschichte, Göttingen 1984.
 • Wolfgang Reinhardt, Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie, München 2004.
 • Christoph, Wulf (ed.), Vom Menschen. Handbuch Historische Anthropologie, Weinheim – Basel 1997.
 • Lucie Storchová (ed.), Condition humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.