Kyslík - PowerPoint PPT Presentation

Kysl k
Download
1 / 15

 • 216 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kyslík. Výskyt, příprava, vlastnosti, užití. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pomůcka : 1. D - - - - í 2. Kontrola Dýchání Hoření.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kyslík

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kysl k

Kyslík

Výskyt, příprava, vlastnosti, užití

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Napi te jak v znam m kysl k pro ivot na zemi

Pomůcka :

1. D - - - - í

2.

Kontrola

Dýchání

Hoření

Napište, jaký význam má kyslík pro život na Zemi.


Dopl te podle periodick tabulky

latinský název

značka

skupina

perioda

počet p+,e-,no

počet val. elektronů

elektronegativita

vznik iontu

Kontrola

Oxygenium

O

VI.A

2.

8,8,16

6

3,5

Oo + 2e- O

Doplňte podle periodické tabulky


Napi te kde se vyskytuje kysl k

Napište, kde se vyskytuje kyslík

 • Kontrola

 • vzduch – 21 %

 • voda

 • Většina anorganic-

  kých a organických

  sloučenin.

  Nejrozšířenější prvek

  v zemské kůře.


P prava kysl ku

Příprava kyslíku

 • Rozkladem peroxidu vodíku pomocí burelu

  2H2O2 → 2H2O + O2

 • Tepelným rozkladem manganistanu draselného.

 • Výroba – frakční destilací zkapalněného vzduchu.


P prava kysl ku rozkladem peroxidu vod ku

Příprava kyslíku rozkladem peroxidu vodíku


P prava kysl ku rozkladem manganistanu draseln ho

Příprava kyslíku rozkladem manganistanu draselného


Vlastnosti kysl ku

Vlastnosti kyslíku

Doplň a napiš text na základě pozorování pokusů učitele:

Kyslík je …….. plyn bez chuti a …… . Nehoří, ale hoření ……… . Je ….. než vzduch. Doutnající špejle se v kyslíku ……. .

Kontrola

Kyslík je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Nehoří, ale hoření podporuje. Je těžší než vzduch. Doutnající špejle se v kyslíku vznítí.


U it kysl ku

Užití kyslíku


Napi te k emu se u v kysl k

Napište, k čemu se užívá kyslík:

 • Kontrola

 • svařování

 • výroba surového železa a oceli

 • dýchací přístroje

 • čištění odpadních vod


Kysl k

Ozon

Přečtěte si pozorně tento text: Ozon (O3) je druh kyslíku. Jeho molekula je složena ze tří atomů na rozdíl od stabilního běžného kyslíku, jehož molekula je tvořena dvěma atomy. Ozon vzniká působením elektrických výbojů v atmosféře (blesk). O2 + O → O3


Ozonov vrstva

Ozonová vrstva

Čtěte pozorně text: Ozonová vrstva je část stratosféry ve výšce 25 – 35 km nad zemským povrchem, v níž se nachází značně zvýšený poměr ozonu vůči běžnému dvouatomovému kyslíku. Hraje mimořádně významnou roli pro pozemský život, neboť chrání planetu před ultrafialovým zářením.


Ozonov d ra

Ozonová díra

Čtěte pozorně text:

Freony (organické látky, které

obsahují halogeny) uvolňují v ozo-

nové vrstvě chlor, který zamezuje

vzniku ozonu. Molekula ozonu O3 se

rozpadá. Freony jsou součástí

organických rozpouštědel, sprejů,

starších chladicích zařízení (viz

obrázky).

Důsledkem je úbytek ozonové

vrstvy a zvýšené pronikání UV

záření na povrch Země. To

způsobuje některé nemoci, jako je

zánět spojivek, rakovina kůže

a poškození očí.


Dopl te tento text a napi te

Ozon je druh kyslíku, jehož molekula se skládá ze … atomů. Vzniká působením ……….. výbojů v atmosféře. Je částí ……….. jako ……. vrstva. Chrání nás před …………. zářením. Ozonovou vrstvu ničí …… a důsledkem je zvýšené pronikání UV záření, které u lidí způsobuje poškození … a …….. kůže.

Kontrola

tří

elektrických

stratosféry

ozonová

ultrafialovým

freony

očí

rakovinu

Doplňte tento text a napište:


Kysl k

Použité obrázky: Wikimedia commons a z vlastních zdrojů.

Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


 • Login