Az idegenforgalmi piac
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Az Idegenforgalmi Piac PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Az Idegenforgalmi Piac. Piaci fogalmak Idegenforgalmi :a turistákat küldő és fogadó helyek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok legfontosabb formája, az árak által behatárolt kínálat és kereslet találkozása, amely áttöri az országhatárokat. Idegenforgalmi termék.

Download Presentation

Az Idegenforgalmi Piac

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az idegenforgalmi piac

Az Idegenforgalmi Piac

Piaci fogalmak

Idegenforgalmi:a turistákat küldő és fogadó helyek közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatok legfontosabb formája, az árak által behatárolt kínálat és kereslet találkozása, amely áttöri az országhatárokat.


Idegenforgalmi term k

Idegenforgalmi termék

Az a kínálati halmaz ( termék láncolat, keverék termékcsoport stb.), amely különböző természeti és ember alkotta adottságokból, a turizmus céljára létrehozott objektumok szolgáltatásaiból és egyéb fogyasztási cikkekből áll össze, annak érdekébe, hogy a turisták ki tudják ezekkel a keresletüket elégíteni. Az otthonától távollevő ember igényeinek összességét kielégítő szolgáltatáshalmaz.


Az idegenforgalmi piac

Másképpen: erősen konvertálható kereslet része, egy olyan „keverék”, amelyben benne van valamennyi eleme annak, amire az adott időben a turista igényt tart vagy tarthat. Komplex szolgáltatási csomag.

Az idegenforgalmi fogadóhelyek ajánlatai a piacon találkoznak, ott mérik össze versenyképességüket és ismertetik el munkaráfordításaikat. A ráfordítások alapján alakul ki az idegenforgalmi árszínvonal, amelyet a kereslet és kínálat mindenkori arányai is befolyásolnak.


Term k ssze ll t s m dozatai

Termék összeállítás módozatai

 • Utazás szervezők állítják össze, egységes csomagként kínálják ( szervezett turizmus)

 • A turista maga keresi meg a szolgáltatókat, tehát maga állítja össze (nem szervezett turizmus)

 • Turisztikai termék fő összetevői: vonzerő vagy attrakció,megközelíthetőség, egyéb infrastruktúra, szállás, ellátás, szórakozás és egyéb szolgáltatások, biztonság, fogadó terület lakosságának vendégszeretete, turisztikai szervezetek, az árak és mindezekről a megfelelő ionformáció. (vonzerő leltár)


Az idegenforgalmi term k jellemz i

Az idegenforgalmi termék jellemzői

 • Megfoghatatlanság

 • Egyidejűségű

 • A minőség ellenőrzése és egységesítése igen nehéz

 • Veszendőség

 • Szezonalítás

 • Erős verseny

 • A turisztikai termék életciklusai


Idegenforgalmi piac saj toss gai

Idegenforgalmi piac sajátosságai

 • A kínálat és a kereslet térben és időben eltér egymástól

 • Az idegenforgalmi termékhalmaz, döntő többségben szolgáltatási elemeket tartalmaz

 • Az idegenforgalmi termékcsoport elemei döntő többségben nem tárolhatók

 • A keresletet és kínálatot a propaganda és a tájékoztatás (marketing) köti össze.


Az idegenforgalmi piac alapkateg ri i

Az idegenforgalmi piac alapkategóriái

 • Az utazásra, kikapcsolódásra és változatos élmény keresésére irányuló idegenforgalmi kereslet

 • Az idegenforgalmi fogadóhelyek, szolgáltatások és javak kínálata

 • A fogadóhelyek, szolgáltatások és javak ára.

  Mindegyik alapkategória nagyon tág fogalom.


Az idegenforgalmi piac

 • Az okok és befolyásoló tényezők egész sora húzódik meg mögöttük. pl. a kínálat fontos eleme a fogadóhely, a maga különböző adottságaival, a kínálatot közvetítő propaganda, az utazási irodák és a kapcsolódó üzleti szervek láncolata, a szálláshely, az étkező-, a szórakozóhelyek stb.

 • A kereslet mögött ott van a sokszínű szükséglet.

 • Az ár mögött a ráfordítások sokfélesége.


Idegenforgalmi kereslet s sz ks glet

Idegenforgalmi kereslet és szükséglet

 • Napjainkban az idegenforgalmi szükséglet kielégítése az emberben meglévő helyváltoztatási igény (mobilitás), az újabb megismerése, felfedezés iránti vágy, a regenerálódási igénye a gazdaság fejlettségétől, a munkamegosztás mélységétől függően válhat csak általánossá (idegenforgalom demokratizálódása)


Az idegenforgalmi piac

 • Az utazási szükséglet helye és érvényrejutása a szellemi szükségletek sorában egy gazdasági (diszkrecionális jövedelem) és egy lélektani (az utazás egyéni igénylése) tényezőtől függ. Szerepet játszik érvényre jutásában a kulturális színvonal és érdeklődés is.

 • Az idegenforgalmi szükségletek a vásárlóalap (bérek és fizetések) révén a fogadóhelyek és az idegenforgalmi üzleti szervek kínálatával találkozva válnak keresletté.


Az idegenforgalmi piac

 • Ezért a kereslet fogalma sokkal gazdagabb, színesebb mint a szükségleté.

 • A kereslet ara ad választ, hogy hol,mikor, milyen körülmények között találkozik a fizetőképes szükséglet a kínálattal.

 • Az idegenforgalmi kereslet a potenciális turisták azon kívánsága, hogy a turizmusok során meghatározott célok elérésére különböző szolgáltatásokat, javakat, idegenforgalmi „terméket” meghatározott összegért megvehessenek.


Az idegenforgalmi kereslet saj toss gai

Az idegenforgalmi kereslet sajátosságai

 • Világpiaci kategória

 • Sokféleség

 • Mobilitás

 • Konvertálhatóság

 • Komplexitás

 • Periodicitás

 • Társadalmi viszonyok:

 • Ár- és jövedelmi viszonyok

 • Politikai viszonyok

 • Utazási divat

 • Szabadidő


Az idegenforgalmi keresletet meghat roz t nyez k

Az idegenforgalmi keresletet meghatározó tényezők

 • A vásárlóerő

 • A szükséglet

 • A népesség

 • Adminisztratív szabályok

 • A kínálat kuriozitása

 • Közlekedési idő és költségek

 • Technikai színvonal

 • Földrajzi és éghajlati viszonyok

 • Ár és preferenciák

 • Szubjektív tényezők ( image)


Az idegenforgalmi k n lat

Az idegenforgalmi kínálat

 • Szűkebb értelemben magában foglalja a piacon – adott áron – vételre kínált utazási és egyéb idegenforgalmi szolgáltatások, látogatásra ajánlott fogadóhelyek és a turistáknak megvásárlásra kínált javak összességét.


T gabb rtelemben a k n lat

Tágabb értelemben a kínálat

 • az idegenforgalom létrejöttének helyi feltételeit

 • a turisták fogadására és ellátására létező valóságos és potenciális lehetőségeket

 • azon értékesítési módszereket és csatornákat, amelyekkel felkínálják és eladják az idegenforgalmi szolgáltatásokat

 • azon módszerek összességét, amivel a turisták figyelmét felhívják a fogadóhelyek és szolgáltatások előnyeire

 • az idegenforgalmi szolgáltatások árait foglalja magába


A k n lat t rgya

A kínálat tárgya

 • Fogadóhely (destinátio) egy komplexum, amely természeti, kulturális és egyéb értékekkel rendelkezik. Ezek a „kincsek” nem merülnek ki a kihasználás során. Sőt használatuk előnyős a fogadóhelynek.

 • Nincs értékcsökkenésük. Az utazási dívat változtathatja meg értéküket.

 • Felkészültség – fogadóhelyi infrastruktúra


Az idegenforgalmi piac

 • Közvetítőhálózat azon értékesítési módszerek és csatornák alkalmazása amelyek alkalmazásával eladásra felkínálják és eladják az idegenforgalmi szolgáltatásokat

 • Propaganda azon módszerek összessége, amelynek segítségével a turisták figyelmét a fogadóhelyekre és szolgáltatásokra felhívják.

 • Az idegenforgalmi szolgáltatások árai.


Az idegenforgalmi k n lat saj toss gai

Az idegenforgalmi kínálat sajátosságai

 • Sokféleség

 • Nem exportálható adottságok nagy szerepe

 • Szolgáltatások nagy hányada

 • Helyhez kötöttség

 • Merevség

 • Eszközigényesség

 • A kínálat nem tárolhatósága

 • Árai


K n lat elemz s saj tos ter letei

Kínálat elemzés sajátos területei

 • Versenyképesség értékelése

 • A szálláshely és elátóhálózat jelenlegi és jövőbeni kapcsolatának elemzése

 • Az áruk és szolgáltatások értékesítésnek analizise

 • A propaganda tevékenység vizsgálata

 • Az áranalizis


J vedelem rugalmass gi egy tthat

az 1%-os jövedelem növekedés egynél nagyobb ütemű idegenforgalmi keresletnövekedést idéz elő

X = személyes jövedelem a bázisidőben

Y = idegenforgalmi kínálat a bázisidőben

dx = a jövedelem növekedés tömege a beszámolási és a bázis időszak között

dy = az idegenforgalmi kiadás növekedés tömege a beszámolási és a bázisidőszak között

Jövedelem rugalmassági együttható


Az idegenforgalmi r speci lis von sai

Az idegenforgalmi ár speciális vonásai

 • A turisták az árakat csak részben ismerik meg ( heterogén piac – sokféle kínálat)

  - a turisták a fogadóhelyen többet költenek

  - a nem szervezett turisták az árakat csak prospektusból, hallomásból ismerik

  Az átlagos idegenforgalmi árszínvonalnak nagy a jelentősége szemben a konkrét árakkal ( a turista az utazásra egy meghatározott összeget szám és a kínálati elemek árstruktúrája dönti el a vásárolt szolgáltatások és áruk mennyiségét


Az idegenforgalmi rak min s gi s id beli elt r s alapj n is k l nb znek

Az idegenforgalmi árak minőségi és időbeli eltérés alapján is különböznek

 • A minőség nemcsak az osztályba sorolásától, hanem a fogadóhely idegenforgalmi adottságainak vonzerejétől is függ (városközponti fekvés,+- jellemzők egy termékre)

 • Az időbeni árkülönbség ( szezonalítás)

 • Nagy eszköz igényű az idegenforgalmi kapacitás miatt minél nagyobb kapacitás kihasználtságra törekszünk ( ártaktika)

 • Külföldi és belföldi áreltérések


Az idegenforgalmi piac

 • Új piac nyitása növeli az árversenyt

 • Az idegenforgalmi áraknál viszonylagos stabilitásra kell törekedni

 • A kínálat és a kereslet két különböző ország valutájában jelenik meg ( átváltás, árfolyamok stb.)

 • Az idegenforgalmi árak különböző adókat is tartalmaznak

 • Költés struktúra

 • Firenzei kosárszámítások


A k lt s nagys g t s szerkezet t befoly sol t nyez k

A költés nagyságát és szerkezetét befolyásoló tényezők

 • Idegenforgalmi kínálat színvonala, választéka költési lehetőség

 • Árszínvonal, árstruktúra

 • Küldő és fogadó ország ár differenciái

 • Igénybe vett szállás típus

 • Igénybe vett étkezési forma

 • Idegenforgalmi motívum, utazás célja

 • A turista vásárlóereje

 • Tartózkodási idő


 • Login