Wskaźniki pomiaru celu i produktu możliwe do wykorzystania we wniosku
Download
1 / 20

- Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne. - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' - Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne. ' - tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wskaźniki pomiaru celu i produktu możliwe do wykorzystania we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KLPrzysiek, 19 - 20 listopada 2012 r.Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Pomocy Technicznej PO KL


- Wskaźniki należy zdefiniować w taki sposób aby dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

- Należy unikać nieprecyzyjnych źródeł weryfikacji wskaźników:

 • statystyki PUP,

 • statystyki MPiPS,

 • statystyki urzędu,

 • oświadczenie,

 • dokumentacja PZ,

 • dokumentacja PP,

 • arkusz kalkulacyjny.


- dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.Wskaźniki należy odpowiednio oszacować, tak aby ich wykonanie było realne.

- Przy ustalaniu wartości obecnej wskaźników takich jak np. Liczba osób bezrobotnych objętych indywidualną poradą zawodową, Liczba wyjść pośredników pracy do pracodawców w celu pozyskania ofert pracy niesubsydiowanej posługujemy się danymi za pełny rok 2011, natomiast w przypadku wskaźników takich jak Liczba etatów pośredników pracy i doradców zawodowych utrzymana w PUP posługujemy się danymi za rok 2012.


- W dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.badaniach ankietowych należy zadawać pytania badające wprost wskaźniki np.

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z udzielonej porady, usług, obsługi?

- W sytuacji gdy odpowiedź jest negatywna należy również zadać pytanie dot. przyczyn, aby zidentyfikować słabe strony PUP, które należy poprawić.


Wska niki badaj ce jako
Wskaźniki badające jakość dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.


Przykład pytania z ankiety: dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

Czy jest Pan/Pani zadowolona z udzielonej usługi/wizyty:

1) TAK

2) NIE*

*Jeśli NIE proszę podać dlaczego….


Przykład pytania z ankiety: dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

 • Jak Pan/Pani ocenia współpracę z PUP w skali od 1(bardzo nisko) do 5 (bardzo wysoko)

  1 2 3 4 5

  (tak sformułowane pytanie wymusza konieczność przeprowadzenia pomiaru dwukrotnie)


Przykład pytania z ankiety: dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.- Czy w wyniku szkolenia Pani/Pana kwalifikacje:1) wzrosły2) utrzymały się na dotychczasowym poziomie


Sposób wykazywania rezultatów dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

Przykład:

Rezultat: liczba osób zadowolonych z usług

Zakładane monitorowanie: pomiar dwukrotny na próbie 300 osób (po 150 osób każde)

- W pierwszym badaniu przeankietowano 150 osób z czego 100 osób wyraziło zadowolenie:

odsetek zadowolonych = liczba zadowolonych/liczba badanych

odsetek zadowolonych = 100/150


Wyliczanie próby reprezentatywnej dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.

Wykorzystanie stron internetowych do określenia próby reprezentatywnej

Np.: http://www.pbsdga.pl/x.php/1,139/Dobor-proby.html


Wska niki pomiaru celu przyk ady
Wskaźniki pomiaru celu (przykłady) dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.


Produkty przyk ady
Produkty (przykłady) dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę dostarczały informacji na podstawie, których będzie można mierzyć postęp w realizacji celu głównego i celów szczegółowych oraz podjąć działania naprawcze w trakcie realizacji projektu. Zaleca się mierzenie wykonania wskaźników na bieżąco i wykazywanie ich zgodnie z częstotliwością składania wniosków o płatność.


ad