Pt ci
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Ptáci PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ptáci. - Travní ekosystémy. Identifikátor materiálu: EU - 15 - 38. Metodické pokyny. Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smart board . Prezentace obsahuje výklad o dané látce a je doplněna o otázky na dané téma

Download Presentation

Ptáci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ptáci

- Travní ekosystémy


Identifikátor materiálu: EU - 15 - 38


Metodické pokyny

 • Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smartboard.

 • Prezentace obsahuje výklad o dané látce a je doplněna o otázky na dané téma

 • Slide č. 4: otázka pro žáky (typické znaky ptáků)+ zápis

 • Slide č. 5: výklad (skřivan polní)+ zápis

 • Slide č. 6: výklad (strnad polní)+ zápis

 • Slide č. 7: výklad (konipas luční)+ zápis

 • Slide č. 8: výklad (poštolka obecná)+ zápis

 • Slide č. 9: výklad (havran polní)+ zápis

 • Slide č. 10: otázky k opakování


Ptáci

 • Vzpomeňte si jaké znaky jsou typické pro skupinu ptáci.

  • Patří mezi teplokrevné živočichy (umí si udržet stálou teplotu těla)

  • Přední končetiny jsou přeměněny v křídla

  • Na povrchu těla mají peří


Ptáci – skřivan polní

 • Přečkává zimu v JE

  • Vrací se mezi prvními

 • Má nevýrazné zbarvení (splývá se zemí na loukách a polích)

 • Živí se hmyzem

 • Je výborný pěvec (řadí se mezi pěvce)

 • Hnízdí až 3x do roka

1


Strnad obecný

 • Hojný pták polí

 • Hnízdí také 3x do roka

 • Mláďata se živí nejprve hmyzem, pak semeny

 • Zůstává u nás i v zimě

 • Řadí se také mezi pěvce

2


Konipas luční

 • Žlutavé zbarvení

 • Žije jen v nížinách (často v blízkosti rybníků)


Poštolka obecná

 • Dravý pták

 • Hnízdí na okrajích lesů (na louky chodí lovit)

 • Třepotavým letem se pohybuje ve vzduchu a pak střemhlav útočí na kořist

 • Je přizpůsobivá, často se dá nalézt i na sídlištích


Havran polní

 • Patří mezi pěvce

  • Jeho zpěv však není příliš příjemný

 • Všežravec

 • Hnízdí v koloniích

 • Na zimu odlétají


Opakování

 • Jmenujte příklady pěvců.

 • Jmenujte příklady dravců.

 • Jací ptáci na zimu odlétají do teplých krajin?


Použité zdroje

KVASNIČKOVÁ, L. Ekologický přírodopis 6. Fortuna, 2002. ISBN 8071687839

ČABRADOVÁ, V. HASCH, F. SEJPKA, J. VANĚČKOVÁ, I. Přírodopis 7 pro ZŠ a VG UČ. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-424-4

 • Obr. 1 [cit. 2012-03-05]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: Daniel Pettersson<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Alauda_arvensis_2.jpg>

 • Obr. 2 [cit. 2012-03-05]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: Alan Vernon<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Emberiza_citrinella_-New_Zealand_-North_Island-8.jpg/800px-Emberiza_citrinella_-New_Zealand_-North_Island-8.jpg>


 • Login