Minőség és könyvtár - PowerPoint PPT Presentation

Min s g s k nyvt r
Download
1 / 7

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Minőség és könyvtár. Készítette: Rónyai Tünde. IMIP. Célja az iskolai munka minőségének fejlesztése. Kb. 5 évente kerül sor egy-egy pedagógus teljesítményétnek értékelésére. Előnyei: a figyelem előterébe kerülünk, beszélhetünk sikereinkről, nehézségeinkről. Az eljárás lefolytatása.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Minőség és könyvtár

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Min s g s k nyvt r

Minőség és könyvtár

 • Készítette: Rónyai Tünde


Min s g s k nyvt r

IMIP

 • Célja az iskolai munka minőségének fejlesztése.

 • Kb. 5 évente kerül sor egy-egy pedagógus teljesítményétnek értékelésére.

 • Előnyei: a figyelem előterébe kerülünk, beszélhetünk sikereinkről, nehézségeinkről.


Az elj r s lefolytat sa

Az eljárás lefolytatása

 • Ütemezés szerint, az IMIP-ben rögzített szempontrendszer alapján történik.

 • Két lehetőség:

 • - a pedagógus munkakörre általában kidolgozott szempontsort használnak

 • - a „speciális” területekre, mint pl. az iskolai könyvtár külön szempontsort dolgoznak ki.


Az elj r s szerepl i

Az eljárás szereplői

 • Általában három fős bizottság (közülük egy a vezető megbízottja) és az érintett pedagógus.

 • Véleményalkotásuk megalapozottságát megerősítheti szaktanácsadó bevonása.

 • Az információk bizalmasak.


A k nyvt rostan r legfontosabb feladatai

A könyvtárostanár legfontosabb feladatai


M g n h ny az rt kel sn l figyelembe vehet munka

Még néhány, az értékelésnél figyelembe vehető munka

 • iskolai rendezvényekben való részvétel

 • jutalomkönyv vásárlása

 • tájékoztatás a tankönyvpiacról

 • tankönyvárusítás

 • évkönyv írása

 • iskolatörténeti kutatás, anyaggyűjtés


Kitekint s feladatok a k vetkez ciklusra

Kitekintés: feladatok a következő ciklusra

 • helyzetfeltárás - az értékelés tanulságai

 • jövőkép

 • célok meghatározása KONSZENZUS alapján


 • Login