Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 15

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.18

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - tyanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_Úč.2.18

Vytvořeno: 12. 04. 2013

Ověřeno: 19. 04. 2013 Třída: NS2


Etn uz v rka zji t n hospod sk ho v sledku
Účetní uzávěrka – zjištění hospodářského výsledku

Vzdělávací oblast: Odborné předměty

Předmět: Účetnictví

Ročník: 2.

Autor: Ing. Petra Litošová

Časový rozsah: 1 vyučovací hodina

Pomůcky: notebook, projektor

Klíčová slova: hospodářský výsledek, náklady, výnosy, zisk, ztráta, hrubý účetní zisk, disponibilní zisk

Anotace:

Materiál je určen k seznámení se způsobem zjištění hospodářského výsledku, jeho strukturou a zaúčtováním.


Zji t n hospod sk ho v sledku
Zjištění hospodářského výsledku výsledku

 • umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky

 • porovnáváme náklady a výnosy za dané účetní období

 • výsledkem je zisk nebo ztráta

  2 pohledy na hospodářský výsledek:

 • HV před zdaněním (tzv. hrubý účetní zisk)

 • HV po zdanění (tzv. disponibilní zisk) = hrubý účetní zisk – daň z příjmů


Struktura účetního hospodářského výsledku: výsledku

 • provozní – porovnání obratů účtů skupin 50-55 (provozní N) a 60-64 (provozní V)

 • finanční – porovnání obratů účtů skupin 56 a 57 (finanční N) a 66 (finanční V)

 • mimořádný – porovnání obratů účtů skupiny 58 (mimořádné N) a 68 (mimořádné V)

 • součet provozního a finančního výsledku = hospodářský výsledek z běžné činnosti


Schéma struktury hospodářského výsledku: výsledku

provozní hospodářský výsledek

+ finanční hospodářský výsledek

= HV za běžnou činnost

+ mimořádný hospodářský výsledek

= HV za účetní období

- daň z příjmu

= HV po zdaněníVýsledek hospodaření před zdaněním 710 – Účet zisků a ztrát

ÚS 50. až 55.

710 Účet zisků a ztrát

ÚS 60. až 64.

provozní náklady

provozní výnosy

převod provozních nákladů

převod provozních výnosů

Provozní výsledek hospodaření

ÚS 56. až 57.

ÚS 66.

finanční náklady

převod finančních nákladů

převod finančních výnosů

finanční výnosy

Finanční výsledek hospodaření

ÚS 58.

ÚS 68.

mimořádné výnosy

mimořádné náklady

převod mimořádných nákladů

převod mimořádných výnosů

Mimořádný výsledek hospodaření

Účetní výsledek hospodaření před zdaněním

ZISK

ZTRÁTA


Uzav en t
Uzavření účtů 710 – Účet zisků a ztrát

 • následuje po zaúčtování všech účetních případů včetně uzávěrkových

 • jedná se o roční účetní uzávěrku:

  • zjištění obratů stran MD a D jednotlivých syntetických účtů

  • výpočet konečných stavů aktivních a pasivních účtů a jejich převod podvojným zápisem na závěrkový účet 702 – Konečný účet rozvažný


 • zjištění 710 – Účet zisků a ztrátkonečných stavů nákladových a výnosových účtů a jejich účetní převod na závěrkový účet 710 – Účet zisků a ztrát => zde se zjistí výsledek hospodaření členěný na provozní, finanční a mimořádný

 • zjištění celkového výsledku hospodaření za účetní období na účtu 710 jako rozdíl celkových nákladů a výnosů a zároveň převod podvojným zápisem na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Výsledek hospodaření je výsledkem rozdílu nákladů a výnosů, nemá vlastní účet.

 • podvojný zápis pro HV:

  • zisk: 710/702

  • ztráta: 702/710


 • Schéma účtování uzávěrky účtů na konci účetního období

  Aktivní účty

  702 – Konečný účet rozvažný

  Pasivní účty

  PS

  …..

  …..

  PS

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  …..

  obrat MD

  obrat D

  obrat MD

  obrat D

  KS

  převod KS aktivních účtů

  převod KS pasivních účtů

  KS

  Ztráta

  Zisk

  Aktiva

  =

  Pasiva

  5xx - Náklady

  710 – Účet zisků a ztrát

  6xx - Výnosy

  …..

  …..

  KS

  převod KS nákladových účtů

  převod KS výnosových účtů

  KS

  Zisk

  Ztráta

  obrat MD

  =

  obrat Dal


  Zaji t n bilan n kontinuity otev en t na za tku roku
  Zajištění bilanční kontinuity (otevření účtů na začátku roku)

  • uzavřením účetních knih za běžný rok jedno účetní období končí => nové účetní období začíná

  • konečné stavy rozvahových účtů k 31. 12. musí být převzaty jako stavy počáteční k 1. 1. následujícího účetního období

  • provádí se podvojným účetním zápisem prostřednictvím účtu 701 – Počáteční účet rozvažný (viz schéma)

  • hospodářský výsledek se převede na účet 431 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení


  701-Počáteční účet rozvažný začátku roku)

  Pasivní účty

  Aktivní účty

  Schéma účtování

  zaúčtování PS aktivních účtů

  zaúčtování PS pasivních účtů

  431-HV ve schval. řízení

  převod disponibilního zisku

  převod ztráty


  Opakov n
  Opakování začátku roku)

  • Jaká je struktura účetního hospodářského výsledku?

   • provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek

  • Jak se zjišťuje hospodářský výsledek z běžné činnosti?

   • součtem provozního a finančního výsledku

  • Na kterém účtu se zjišťuje účetní hospodářský výsledek?

   • na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, kam se na konci účetního období převedou obraty nákladových a výnosových účtů


  Pou it zdroje
  Použité zdroje začátku roku)

  • ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9.

  Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


  ad