Syntaksin harjoituskurssi cyk140
Download
1 / 17

Syntaksin harjoituskurssi CYK140 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Syntaksin harjoituskurssi CYK140. Ma 4.12. Kielisysteemin kaksi perusrelaatiota. Syntagmaattinen suhde kielen yhdessä esiintyvien morfosyntaktisten elementtien välinen suhde, esim: artikkeli + substantiivi verbi + subjekti attribuutti + pääsana verbi + objekti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Syntaksin harjoituskurssi CYK140' - tuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kielisysteemin kaksi perusrelaatiota
Kielisysteemin kaksi perusrelaatiota

 • Syntagmaattinen suhde

  • kielen yhdessä esiintyvien morfosyntaktisten elementtien välinen suhde, esim:

   • artikkeli + substantiivi

   • verbi + subjekti

   • attribuutti + pääsana

   • verbi + objekti


Kielisysteemin kaksi perusrelaatiota jatkuu
Kielisysteemin kaksi perusrelaatiota: jatkuu

 • Paradigmaattien suhde

  • tietyssä morfosyntaktisessa kehyksessä toisensa korvaavien elementtien välinen suhde, esim. englantia edustavassa kehyksessä

   ART+__+N

   voi artikkelin ja substantiivin välisessä positiossa esiintyä mikä tahansa englannin attributiivisista adjektiiveista


Dependenssi
Dependenssi

 • Syntagmaattisessa suhteessa olevien kielen elementtien välillä vallitsee aina jonkinlainen dependenssisuhde

 • Ilmauksessa on tyypillisesti yksi hallitseva elementti, joka määrää toisten siihen liittyvien elementtien ominaisuudet; ts. pääsana valitsee dependenttinsä ja määrää niiden ominaisuudet


Dependenssi jatkuu
Dependenssi: jatkuu

Esimerkkejä:

 • adpositio(post-tai prepositio)lausekkeessa adpositio on pääsana ja sen täydennys dependentti

  • monissa kielissä adpositio määrää täydennyksensä sijan, esim.

   - talo+n takana

   - kohti seuraava+a vuo+ta


Dependenssi jatkuu1
Dependenssi: jatkuu

 • Lauseessa verbi on pääsana ja siihen liittyvät argumentit sen dependenttejä, verbi esim. määrää

  • dependenttiensä/argumenttiensa määrän

  • argumenttiensa sijan

  • monissa tapauksissa myös argumenttiensa semanttiset ominaisuudet, esim. lauseessa

   Emmi ajatteli lukemaansa kirjaa

   verbi ajatella määrää sekä objektinsa sijan (partitiivi) että subjektinsa semanttiset ominaisuudet (subjekti-NP:n pitää viitata inhimilliseen olioon)

  • Verbin argumenteiltaan vaatimia ominaisuuksia sanotaan verbin valintarajoituksiksi


Dependenssi jatkuu2
Dependenssi: jatkuu

 • Dependenssirelaatiot voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan:

  • bilateraalinendependenssi: pääsana ei voi esiintyä ilman dependenttiä eikä dependentti ilman pääsanaa, esim: englannin subjekti-verbi ja prepositio-objekti –relaatiot

  • unilateraalinendependenssi: pääsana voi esiintyä ilman dependenttejä, mutta dependentit vaativat pääsanan, esim:

   Emmi söi (hyvin punaisen omenan / punaisen omenan / omenan).


Dependenssirelaatiot jatkuu
Dependenssirelaatiot: jatkuu

 • rinnasteinen dependenssirelaatio

  • kaikilla elementeillä on sama status, ts. rinnasteiset elementit ovat kaikki pääsanoja (yleensä vain samaan kategoriaan kuuluvia elementtejä voi rinnastaa), esim:

  • rinnastetut NP:t: kissat ja koirat

  • rinnastetut adjektiivit: kauniit ja tottelevaiset koirat

  • rinnastetut verbit: Emmi meni ja söi Antin jäätelön.


P sanan paikka lausekkeessa
Pääsanan paikka lausekkeessa

 • Kielet voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, mikä on pääsanan positio suhteessa dependentteihinsä:

  • ’head-initial’ –kielissä pääsana edeltää komplementtejaan, esim:

   • dros y ffordd

    over the road (Wales: Tallerman 1998)


P sanan paikka lausekkeessa jatkuu
Pääsanan paikka lausekkeessa: jatkuu

 • ’head-final’ –kielissä komplementit edeltävät pääsanaansa, esim:

  tomodati-to

  friend-with

  ’with a friend’ (japani: Tallerman 1998)

 • Kielet pyrkivät yleensä noudattamaan samaa pääsanan ja dependenttien suhdetta kaikissa lauseketyypeissä


 • Head vai dependent marking
  Head- vai dependent-marking

  • Yleensä kielet merkitsevät jollakin tavoin joko pääsanan tai sen dependentit osoittaakseen, minkälainen syntaktinen suhde näiden välillä vallitsee

   • Esim. englannin omistussuhdetta ilmaiseva NP on esimerkki dependent-marking –konstruktiosta:

    • Kim’s house

  • Ko. konstruktiossa house on pääsana ja omistajaa ilmaiseva Kim dependentti, joka on merkitty suffiksilla –’s


  Head vai dependent marking jatkuu
  Head- vai dependent-marking: jatkuu

  • Kielet voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, merkitsevätkö ne pääsanan ja dependentin suhteen pääsanaan vai dependenttiin.

  • Edellisessä tapauksessa puhutaan HEAD-MARKING –kielistä, jälkimmäisessä DEPENDENT-MARKING –kielistä.


  Head vai dependent marking jatkuu1
  Head- vai dependent-marking: jatkuu

  • Esimerkiksi latviassa prepositio määrää dependenttinsä sijan:

   • aiz upes

    poikki joki-GEN

    ’joen poikki’

   • caur mezu

    läpi metsä-ACC

    ’metsän läpi’ (Campbell 1995.)


  Head vai dependent marking jatkuu2
  Head- vai dependent-marking: jatkuu

  • Toisaalta esim. quechuassa postpositiot, siis lausekkeen pääsanat, taipuvat:

   • -mantapacha ’since, from’

   • qayna watamantapacha

    ’since last year’ (Campbell1995)


  Head vai dependent marking jatkuu3
  Head- vai dependent-marking: jatkuu

  • Joissain kielissä prepositiot kongruoivat dependenttinsä kanssa esim. persoonassa ja luvussa:

   • ruu-majk jar aachi

    3SG-because.of the man

    ’because of the man’ (Tzutujil: Tallerman 1998)


  Head vai dependent marking jatkuu verbi ja verbin argumentit
  Head- vai dependent-marking jatkuu: verbi ja verbin argumentit

  • Lauseen pääverbiin liittyvät NP-argumentit ovat verbin dependenttejä.

   • Esimerkiksi japanissa transitiiviverbin dependentit ovat sijamerkittyjä:

    • Taroo-ga tegami-o kaita.

     Taroo-NOM letter-ACC wrote

     ’Taroo wrote a letter.’ (Tallerman: 1998)


  Head vai dependent marking jatkuu verbi ja verbin argumentit1
  Head- vai dependent-marking jatkuu: verbi ja verbin argumentit

  • Kambera on esimerkki head-marking –kielestä, jossa pääverbi kongruoi dependenttiensä kanssa:

   I Ama na-kei-ya na rí muru.

   the father 3SG:SU-buy-3SG:OBJ the vegetable green.

   ’Father buys the green vegetable.’ (Tallerman: 1998)