Ochrana přírody v ČR - PowerPoint PPT Presentation

Ochrana p rody v r
Download
1 / 13

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ochrana přírody v ČR. První chráněná území. 1838 – NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda – pralesní porosty (Novohradské hory, hrabě Buquoy) 1858 – Boubínský prales (Šumava). Systém ochrany přírody v ČR. Velkoplošná území V ČR. Vyhledej v atlase na str. 13. Která CHKO v ČR je největší?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ochrana přírody v ČR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ochrana p rody v r

Ochrana přírody v ČR


Prvn chr n n zem

První chráněná území

 • 1838 – NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda – pralesní porosty (Novohradské hory, hrabě Buquoy)

 • 1858 – Boubínský prales (Šumava)


Syst m ochrany p rody v r

Systém ochrany přírody v ČR


Velkoplo n zem v r

Velkoplošná území V ČR


Vyhledej v atlase na str 13

Vyhledej v atlase na str. 13

 • Která CHKO v ČR je největší?

 • Která CHKO v ČR je nejmenší?

 • Která CHKO je nejstarší a druhá nejstarší?

 • Která CHKO byla vyhlášena jako poslední? Kdy?

 • Které CHKO leží nejblíže našemu bydlišti?

 • Kterou CHKO jste někdy navštívili?


Ochrana p rody v r

Praděd, Špraněk,

Rejvíz,K. Sněžník

Růžičkův lom, Na skále, Pravčická brána

Rabštejn, Zemská brána

Kaštanka


Dal kategorie ochrany p rody

Další kategorie ochrany přírody

 • Přírodní parky - Kosířsko, Údolí Bystřice

 • Památné stromy

 • Biocentra – území, která svým stavem umožňují trvalou existenci přirozených nebo jen málo pozměněných ekosystémů

 • Chráněné druhy rostlin a živočichů


Mezin rodn v znamn chr n n zem

Mezinárodně významná chráněná území

 • Biosférické rezervace – forma mez. ochrany,je dána programem MaB vyhlašuje je UNESCO

 • Biosférické rezervace v ČR: Krkonoše, Šumava, Křivoklátsko, Třeboňsko, Pálava, Bílé Karpaty


Ochrana mok ad

Ochrana mokřadů

 • Ramsarská úmluva byla uzavřena v roce 1971 v Ramsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné. ČR přistoupila v r. 1990

 • Z přistoupení k Ramsarské úmluvě plynou pro ČR dvě základní povinnosti:

 • Vymezit na svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu. (Třeboňské rybníky)

 • Účinně chránit ostatní mokřady prostřednictvím vlastní legislativy.


 • Login