Draudz ga atv rta rado a iedvesmojo a
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

draudzīga .... atvērta.... radoša... iedvesmojoša... PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

draudzīga .... atvērta.... radoša... iedvesmojoša. LIEPĀJA. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015. Liepājas pilsētas attīstības stratēģija 2007-1014. Izpētes, esošās situācijas analīze.

Download Presentation

draudzīga .... atvērta.... radoša... iedvesmojoša...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


draudzīga ....atvērta.... radoša... iedvesmojoša...


LIEPĀJA

Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015


Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015


Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015

Liepājas pilsētas attīstības stratēģija 2007-1014

Izpētes, esošās situācijas analīze

ES līmeņa plānošanas dokumenti

Liepājas kultūrpolitikas stratēģija 2008-2015

Vīzija – Misija – Prioritātes – Mērķi – Uzdevumi

Attīstības scenāriji - Ieviešana – Pārraudzība

Nacionālā līmeņa plānošanas dokumenti

Sabiedrības viedoklis

Reģionālā līmeņa plānošanas dokumenti

Attīstības programma

(3 gadiem)

Programmas – Rīcības/Projekti – Resursi

Nozaru plānošanas dokumenti


Izaicinājumi

 • Akcentu maiņa Liepājas tēlā

 • Jaunas pieejas darbā ar segmentētu auditoriju

  • Etniskie/sociālie/vecuma aspekti

 • Iestāžu filozofijas un/vai struktūras maiņa

 • Stimuli radošo industriju attīstībai

 • Nozares attīstības monitorings, kultūras procesu pētniecība, ietekmes novērtēšana uz pilsētas un reģiona ekonomiku

 • Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014


Liepāja-Eiropas kultūras galvaspilsēta!


Liepāja-Eiropas kultūras galvaspilsēta!


Sabiedrības iesaiste stratēģijas veidošanā

Privātais sektors

un

NVO

Konsultatīvās kolēģijas

Sabiedrība

sadarbība

Kultūras pārvalde

(7 kultūras iestādes)


Kultūras pieejamība Liepājā un reģionā: galvenie spēlētāji

 • Liepājas kultūras pārvalde

 • Liepājas teātris

 • Liepājas Simfoniskais orķestris

 • Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (7 filiāles, reģionālā bibliotēka no 2008)

 • Liepājas Muzejs

 • Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs (23, pavisam pilsētā 31 TM kolektīvi)

 • Liepājas Latviešu biedrības nams (koncertestrāde “Pūt,vējiņi!”)

 • Liepājas leļļu teātris


Kultūras pieejamība Liepājā un reģionā: galvenie spēlētāji

 • Olimpiskās centra koncertzāles (2008)

 • Reģionālā koncertzāle “Lielais dzintars” (2005-2011)

 • Mākslas galerijas un izstāžu zāles

 • Liepājas Pedagoģijas akadēmija – BA, MA studiju programmas:

  • Jaunie mediji; Kultūras vadība; Tūrisma vadība; Māksla, Mūzika, Filoloģija un literatūra;

 • Em. Melngaiļa mūzikas vidusskola

 • Liepājas mākslas vidusskola

 • Liepājas tūrisma un tekstila skola

 • Mākslinieki un mākslinieku grupas (RS Liepājas nodaļa, Karostas jauno dzejnieku namiņš u.c.)

 • Spēcīgi nevalstiskā un privātā sektora spēlētāji


Valsts un pašvaldības programmas kultūrai, 2008

 • Mazo kultūras projektu konkurss

 • (Ls 48 000) 4 x gadā

 • Pilsētai nozīmīgu kultūras pasākumu līdzfinansēšanas konkurss (Ls 100 000) 1 x gadā

 • VKKF Kurzemes kultūras programma

 • (Ls 45 000) 1 x gadā


Pašvaldības atbalsts kultūras projektiem.Mazo projektu konkurss 2004-2007


Liepājai nozīmīgu kultūras pasākumu līdzfinansēšanas konkurss, 2008

 • Finansējums100.000,- LVL

 • Konkursa kārtu skaits1

 • Iesniegto projektu skaits32

 • Iesniegto projektu kopējās izmaksas902.791,- LVL

 • No konkursa prasītais finansējums236.633,- LVL


VKK Kurzemes kultūras programma , 2008

 • Jaunu, daudzveidīgu un inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu attīstība;

 • Kurzemes novada kultūras nozarē strādājošo tālākizglītība un profesionālās kvalitātes paaugstināšana;

 • Jauno tehnoloģiju pielietošana kultūras resursu saglabāšanai un pieejamības paplašināšanai;

 • Profesionālās un amatieru mākslas mijiedarbe un sabalansēta attīstība Kurzemē;

 • Starprajonu kultūras organizāciju sadarbība, nodrošinot līdzsvarotu kultūras procesu attīstību visā novada teritorijā;

 • Suitu savdabīgā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, aizsardzība, izpēte un pieejamība, veicinot Kurzemes novada kultūrvides attīstības ilgtspēju;


Tevi gaida Liepājā!

IEVA HMIEĻEVSKA

Liepājas Kultūras pārvalde

tālr. 6 34 83 941

e-pasts: ieva.hmielevska@dome.liepaja.lv


 • Login