Download

MEME LEZYONLARINDA ULTRASONOGRAFI, MAMOGRAFI VE DINAMIK KONTRASTLI G R NT L...


Advertisement
Download Presentation
Comments
tuvya
From:
|  
(943) |   (0) |   (0)
Views: 315 | Added: 31-10-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
AMA? . Dinamik kontrastli manyetik rezonans g?r?nt?leme (MRG), mamografi (MM), ultrasonografi (US) ve fizik muayene ile net olarak tanisi konulamayan meme kitlelerinin tanisinda olduk?a yararlidirAncak benign ve malign meme lezyonlarinin morfolojik ve kinetik paternlerinde de bir kesisim s?z konus
MEME LEZYONLARINDA ULTRASONOGRAFI, MAMOGRAFI VE DINAMIK KONT...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. MEME LEZYONLARINDA ULTRASONOGRAFI, MAMOGRAFI VE DINAMIK KONTRASTLI G?R?NT?LEMENIN TANI DEGERLERI Isil Basara Celal Bayar ?niversitesi Tip Fak?ltesi Radyoloji AD Sebnem ?rg?? Celal Bayar ?niversitesi Tip Fak?ltesi Radyoloji AD Teoman Coskun Celal Bayar ?niversitesi Tip Fak?ltesi Genel Cerrahi AD

2. AMA? Dinamik kontrastli manyetik rezonans g?r?nt?leme (MRG), mamografi (MM), ultrasonografi (US) ve fizik muayene ile net olarak tanisi konulamayan meme kitlelerinin tanisinda olduk?a yararlidir Ancak benign ve malign meme lezyonlarinin morfolojik ve kinetik paternlerinde de bir kesisim s?z konusudur. Ayrica pre-post menepozoal t?m kadinlarda hormonal siklusa bagimli ve bagimsiz olarak normal meme dokusunda da kontrastlanma g?r?lebilir. Bu nedenle meme lezyonlarinin kesin tanisi i?in biyopsi ve histopatolojik inceleme gerekebilir (1, 2, 3) Biz bu ?alismada meme lezyonlarinin tanisinda US, MM ve dinamik kontrastli MRG tek baslarina ve birlikte kullanildiklarinda tani degerlerinin arastirilmasini ama?ladik

3. GERE? ve Y?NTEM-1 Kasim 2009 ? Nisan 2010 tarihleri arasinda, 50 kadin olguya farkli endikasyonlarla MM, US ve dinamik kontrastli MRG uygulamalari ger?eklestirildi TRAM operasyonu yapilan ve abse bulgulari olan 1 olguya, silikon implantasyonu yapilan 1 olguya ve 35 yasindan k???k 9 olguya MM incelemesi ger?eklestirilmedi. Bunun disinda ?alisma kapsamina dahil edilen 39 olguya da rutin protokolle [caudo-cranial (CC), mediolateral oblik (MLO) pozisyonlari ile] MM ?ekimi ger?eklestirildi T?m olgulara lineer 10 MHz.?lik proble meme US incelemesi ger?eklestirildi ?alismamizda 23?? malign, 29?u benign toplam 52 lezyon degerlendirmeye dahil edildi

4. GERE? ve Y?NTEM-2 48 olguya 1.5 Tesla MR cihazinda (Signa HDx; General Electric, Milwaukee, WI, USA) aksiyel Short TI Inversion Recovery (STIR), sagittal Fast spin Echo (FSE) Yag baskilamali T2 agirlikli (A), sagittal 3D VIBRANT (Postkontrast Yag baskilamali T1A) rutin sekanslari ve ?ikarma g?r?nt?leri ile konvansiyonel meme MRG uygulamasi ger?eklestirildi 2 olguya da kontrast madde kullanimi kontrendike oldugu i?in MRG kontrastsiz olarak ger?eklestirildi Lezyonlar MM, US ve dinamik kontrastli MRG bulgularina g?re ?Breast Imaging Reporting and Data System? (BI-RADS) siniflamasi ile siniflandirildi Y?ntemlerin se?iciligi, duyarliligi, negatif prediktif degeri (- ppd) ve pozitif (+) ppd?i hesaplandi MRG?nin sonucu degistirdigi bir olgu ?rnegi ekleyebilir miyiz?MRG?nin sonucu degistirdigi bir olgu ?rnegi ekleyebilir miyiz?

5. BULGULAR-1 BI-RADS 2, BI-RADS 3 olarak degerlendirilen lezyonlar benign, BI-RADS 4 ve BI-RADS 5 olarak degerlendirilen lezyonlar malign olarak kabul edilirse Sadece BI-RADS 5 lezyonlar malign kabul edildiginde

6. BULGULAR-2 ?alismamiza dahil ve t?m tetkikleri tam olan 37 olguda yapilan inceleme y?ntemlerinin birlikte degerlendirilmesinde, malign lezyonlar i?in prevalans %59.4 olarak hesaplandi US, MM ve kontrastli meme MRG incelemelerinin incelemelerinin birlikte yapildigi durumda duyarlilik ve se?icilik hesaplandi

7. OLGU ?RNEKLERI- Olgu 1- invaziv duktal karsinom

9. OLGU ?RNEKLERI- Olgu 2- fibroadenom

11. TARTISMA-1 Meme kanseri d?nya ?apinda anlamli morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalik olmasindan dolayi klinisyenler ve arastirmacilar i?in s?rekli ilgi ve kaygi kaynagidir Son yillarda teknik gelismelerle MM, meme US ve meme MRG?de lezyon saptama orani y?kselmistir. Artan bu erken tani y?ntemleri ile mastektomiye alternatif meme koruyucu cerrahiyi ?n plana ?ikarmistir (4, 5) Digital MM?nin rutine girmesiyle dens memelerde lezyon saptama oraninin arttigi bildirilmektedir (6). Ayrica US?de y?ksek rezol?syonlu problarin kullanimi ve meme MRG?de uzaysal ve zamansal ??z?n?rl?g?n gelistirilmesiyle tani y?ntemlerinin duyarliligi artmistir (7, 8)

12. TARTISMA-2 G?n?m?zde meme karsinomlarinin tespitinde ge?erliligi kanitlanmis y?ntem MM?dir. Ancak MM?nin se?iciligi olduk?a d?s?kt?r ve tespit edilen anormalliklerin benign ya da malign ayirimini yapmak i?in biyopsi gereklidir Mamografik bulgular dogrultusunda yapilan biyopsilerin sadece %10-35?inde kanser saptanmaktadir (9) MM?e ek olarak gri skala US kullanimi, ?zellikle US teknolojisindeki gelismeler sayesinde, lezyonlarin solid-kistik ayriminin yapilmasi ve aspirasyon biyopsilerine kilavuzluk etmesi yanisira solid lezyonlarda benign ve malign ayriminin yapilmasina da yardimci olmaktadir (10, 11) MM ve meme US?nin yetersiz kaldigi durumlarda; ?zellikle dens meme parankimine sahip olgularin, silikon implanti olan olgularin degerlendirilmesinde, okk?lt meme karsinomunda primerin saptanmasinda, MM ve US?ye yansimayan multifokal-multisentrik meme karsinomlarinin preoperatif d?nemde degerlendirilmesinde, meme kanserinin intaduktal komponentinin g?sterilmesinde meme MRG?nin problem ??z?c? teknik oldugu bildirilmektedir (12)

13. TARTISMA-3 Kontrastli dinamik MRG- MM, meme kanseri teshisinde son zamanlarda gelisen olduk?a duyarli bir g?r?nt?leme y?ntemi olup, se?ilmis meme hastalarinda tamamlayici diagnostik modalite olarak sunulmaktadir (13, 14) Meme MGR?nin tetkik s?resinin uzun olmasi gibi dezavantajlari vardir. Bununla birlikte saptanan lezyonlarin karakterizasyonunda bazen zorluklar yasanmaktadir

14. TARTISMA-4 Konvansiyonel meme MRG?nin degerlendirilmesinde kullanilan kriterler; - Lezyonun morfolojisi (meme MRG?nin uzaysal ??z?n?rl?g? sinirlarinda bazen kontur ?zelliklerinin net ayirt edilememesi, yani sira m?sin?z karsinom, lenfoma ve memeye metastaz gibi bazi malign lezyonlarin morfolojisinin benign lezyonlara benzemesi nedeniyle), - Lezyonun kontrast tutma dinamigi (benign hiperplastik lezyonlarda, metaplazide veya bazi fibroadenomlarda malign kontrast tutma paterninin izlenmesi, yani sira fibrozis agirlikli k???k h?creli karsinom, papiller karsinom ve med?ller karsinomda diger malign meme lezyonlarina oranla daha az ve ge? kontrastlanma g?r?lebilmesi nedeniyle) - T2 sinyal ?zellikleri, bazen hem malign hem de benign lezyonlarda benzer bulgular g?sterebileceginden konvansiyonel meme MRG?de se?iciligin %40-80?lere d?st?g? bildirilmektedir (15, 16, 17)

15. TARTISMA-5 Meme lezyonlarinin erken saptanmasi yani sira ?zelliklerinin belirlenerek malignite olasiliginin degerlendirilmesi de tedavide b?y?k ?nem tasimaktadir Bu nedenle lezyonlarin tanimlanmasinda ve raporlamada kullanilacak terminolojide standardizasyon gereklidir Klinik ve radyoloji arasinda iletisim kolayligini ve ayni zamanda yapilacak ?alismalarin standardizasyonunu da saglayacak olan bu sistem, ACR tarafindan 1993 yilinda MM bulgularinin raporlanmasinda kullanilan terminolojiyi standardize etmek amaciyla ?Breast Imaging Reporting and Data System? (BI-RADS) (Meme G?r?nt?leme Raporlama ve Veri Sistemi) adi altinda sunulmustur

16. TARTISMA-6 Mammografik BI-RADS Klasifikasyonu Kategori 0- Ek g?r?nt?leme y?ntemine gerek var. Kategori 1- Negatif, tamamen normal bulgular mevcuttur. Her iki meme simetrik olup kitle, kalsifikasyon, yapisal bozukluk yoktur. Kategori 2- Benign bulgular. Bu bulgular arasinda basit kistler, kalsifiye fibroadenomlar, multipl sekretuar kalsifikasyonlar, yag kisti, lipom, galaktosel, mikst dansitede hamartom gibi yag i?erigi olan lezyonlar, intramammarian lenf nodlari, implantlar, vask?ler kalsifikasyonlar veya ?nceki cerrahilere sekonder oldugu kesin kanitlanmis doku distorsiyonu yer almaktadir. Kategori 3- Olasilikla benign, kisa aralikli takip ?nerilir. Bu kategoride kullanilan mammografik bulgularin malignensi riski %2?nin altinda olmalidir. Bu kategoride ?? spesifik lezyon yer almaktadir. Bunlar non kalsifiye d?zg?n sinirli solid kitle, fokal asimetri, k?me yapmis punktat kalsifikasyon k?mesidir.

17. Kategori 4- Kuskulu bulgu, biyopsi ?nerilir. Biyopsi ?nerilen lezyonlarin b?y?k kismi bu kategoride yer almaktadir. Bazi merkezler, kategori 4??, bu grubun malignite riskinin %3-94 arasinda degisen, genis araligi nedeniyle, malign olma olasiliklarina g?re 4a, 4b, 4c olarak alt gruplara ayirmaktadir. Kategori 5- Olasilikla malign lezyon- biyopsi ve uygun yaklasim gerekli. Bu kategori malignite olasiligi %95 ve ?zerinde olan, klasik meme kanseri bulgularini tasiyan lezyonlar i?in ayrilmistir. Isinsal ve d?zensiz kenarli, y?ksek dansiteli kitleler, segmental veya lineer dizilimli mikrokalsifikasyonlar veya pleomorfik kalsifikasyonlarin eslik ettigi irreg?ler isinsal kenarli lezyonlar bu kategoriye giren ?rneklerdir. Kategori 6- Bilinen malignite- uygun yaklasim gerekli. Bu kategori, cerrahi eksizyon, radyoterapi, kemoterapi veya mastektomi gibi kesin tedavi ?ncesi biyopsi ile malign oldugu kanitlanmis meme bulgulari ile incelenen olgular i?in eklenmistir. BI-RADS Kategori 4 ve 5?ten farkli olup, maligniteyi kanitlamak i?in gereken girisim ile iliskili degildir. Bu kategori biyopsi ?ncesi bulgulara ikincil teshis veya cerrahi eksizyon ?ncesi neoadjuvan kemoterapi cevabini izlemi sirasinda uygun olup, malignitenin eksizyonu (lumpektomi) sonrasi kullanilmamalidir (18).

18. TARTISMA-8 Uluslararasi kabul g?ren bu sistem en son 2003 yilinda g?zden ge?irilerek US ve MRG siniflamalari da eklenmistir BI-RADS ile raporlamada ?ncelikle incelemeyi gerektiren klinik bilgi verildikten sonra meme parankim yapisi belirtilir. Izlenen lezyonlarin morfolojik ?zellikleri tanimlanir. Yapilmissa eski tetkikler ile olan karsilastirma sonu?lari verilir. Uygun kategoriye yerlestirildikten sonra, kusku derecesine g?re yapilmasi gerekenler ?neriler halinde bildirilir

19. TARTISMA-9 Ultrasonografik BI-RADS Klasifiksayonu Kategori 0- Tamam degil. Son karardan ?nce ek inceleme gereklidir. Kategori 1- Negatif. Hi?bir lezyon bulunmadi (rutin izlem). Kategori 2- Benign bulgular. Malign ?zellikler yok. ?rnegin: kist. (Yasa g?re klinik izlem, klinik yaklasim). Kategori 3- B?y?k olasilikla benign. Kansere benzemiyor, ?rnegin fibroadenom (baslangi?ta kisa araliklarla izlem). Kategori 4- S?pheli bulgular. Kanser olasiligi d?s?k-orta, biyopsi d?s?n?lmelidir. Kategori 5- B?y?k olasilikla malign. Kanser olasiligi kesine yakin, uygun yaklasim yapilmalidir. Kategori 5- Bilinen kanser. Biyopsi ile kanitlanmis kesin malignite

20. TARTISMA-10 Manyetik Rezonans G?r?nt?lemede BI-RADS Klasifiksayonu Kategori 0- Ek g?r?nt?leme y?ntemlerine ihtiya? var. Zamanlamasi uygun olmayan ve s?pheli kontrast tutulumu saptanan bir incelemenin tekrarlanmasi MRG?de saptanan tesad?fi bulgularin tekrar US ile incelenmesi Kategori 1- Negatif. Kontrast tutan lezyon yok Kategori 2- Benign. Kistler, bilateral yaygin simetrik noktasal kontrast tutulumu Kategori 3- Olasilikla benign. D?zg?n konturlu, yavas kontrast tutan kitleler, b?lgesel kontrast tutulumu, kontrast tutan tesad?fi odaklar Kategori 4- S?pheli bulgular. Orta derecede kuskulu bulgular Kategori 5- Y?ksek olasilikli malign. Spik?le kontur, halkasal kontrast tutulumu, washout gibi malignite olasiligi y?ksek bulgular Kategori 5- Bilinen malignite . Biyopsi ile ispatlanmis kanser olgulari (evreleme, rezid?el kitle saptanmasi veya neoadjuvan kemoterapiye yanitin degerlendirilmesi i?in ger?eklestirilen incelemeler)

21. SONU? Konvansiyonel meme MRG; klinik, MM ve US ile kesin degerlendirmesi yapilamayan problemli olgularda, aksiller lenf bezi metastazi ile ortaya ?ikan ok?lt karsinomlarda, cerrahi sonrasi mamografi ve US ile sonu? alinamayan olgularda n?ks degerlendirmesinde, protezli memelerde, meme koruyucu cerrahi planlanan yogun memelerde multifokalite-multisantrisite arastirmasi i?in kullanilabilir ?alismamiz kapsamida endikasyonlar da g?z ?n?ne alinarak yapilan MRG inceleme, tanida duyarlilik ve se?icilik oranlarinda artis saglamistir. MM ve US ile saptanamayan bazi lezyonlar meme MRG incelemesi ile optimal olarak g?sterilebilmistir. Ayrica bazi olgularda MRG incelemeyle ek odaklar saptanarak multifokal meme CA tanisi konulmus, b?ylece cerrahi ve tedavi yaklasim degistirilmistir Ancak hi?bir zaman meme MRG perk?tan biyopsi, tanisal MM ya da US ile sonuca gidilebilecek olgularda, bu y?ntemlerin yerine kullanilmamalidir ve MRG bulgulari mutlaka klinik ve diger g?r?nt?leme bulgulariyla karsilastirilmali olarak degerlendirmelidir Sonu? olarak, ?alismamizda elde edilen bulgular literat?rle benzerlik g?stermektedir

22. KAYNAKLAR-1 1. American College of Radiology. ACR BIRADS? Magnetic Resonance Imaging. In: ACR Breast Imaging Reporting & Data System, breast imaging atlas. Reston, Va: American College of Radiology, 2003. 2. Bartella L, Liberman L, Morris EA, Dershaw DD. Nonpalpable mammographically occult invasive breast cancers detected by MRI. AJR Am J Roentgenol 2006;186:865-870. 3. Schnall MD, Blume J, Bluemke DA, et al. Diagnostic architectural and dynamic features at breast MR imaging: multicenter study. Radiology 2006;238:42-53. 4. Thibault F, Nos C, Meunier M, et al. MRI for surgical planning in patients with breast cancer who undergo preoperative chemotherapy. AJR Am Roentgenol 2004; 183: 1159-1168. 5. Esserman L, Hylton NM, Yassa L, et al. Suspect breast lesions: findings at dynamic management of breast cancer: evidence for improved preoperative staging. J Clin Oncol 1999; 17: 110-119. Kaynaklari tek slaytta birlestirelimKaynaklari tek slaytta birlestirelim

23. KAYNAKLAR-2 6. Pisano AD, Gatsonis C, Hendrick E et al. DIagnostic performance of digital versus film mammography for breast-cancer screening. N Engl J Med 2005; 26:209-215. 7. Schulz- Wendland R, Bock K, Aichinger U et al. [Ultrasound examination of breast with 7,5 MHz and 13 MHz- transducers: scope for improving dignostic accuracy in complementary breast diagnostics?] Ultraschall Med 2005; 26: 209-215. 8. Kinkel K, Helbich TH, Esserman LJ, et al. Dynamic high-spatial-resolution MR imaging of suspicious breast lesions: diagnostic criteria and interobsever variability. AJR Am J Roentgenol 2000; 175: 24-43. 9. Rosenberg AL, Schwartz GF, Feig SA, Patchefsky AS. Clinically occult breast lesions: localization and significance. Radiology 1987; 162: 167-170 10. Jackson VP. The current role of ultrasonography in breast imaging. Radiol Clin North Am 1995; 33: 1161-1170. 11. Stavros AT, Thickman D, Rapp CL ve ark. Solid breast nodules: use of sonography to distinguish between benign and malignant lesions. Radiology 1995; 196: 123-134. 12. Fischer U, kopka L and Grabbe E. Breast carcinoma: effect of preoperative contrast enhanced MR imaging on therapeutic approach. Radiology 1999; 213: 881-888.

24. KAYNAKLAR-3 13. Weidner N, Semple JP, Welch WR, Folkman J. Tumor angiogenesis and metastasis- correlation in invasive breast carcinoma. N Eng J Med 1991; 324:1-8. 14. Chenevert TL, Helvie MA, Aisen AA, et al. Dynamic three-dimensional imaging with partial k-space sampling: initial application for gadolinium-enhanced rate characterization of breast lesions. Radiology 1995; 196:135-142. 15. Guo Y, Cai YQ, Cai ZL, et al. Differentiation of clinically benign and malignant breast lesions using diffusion-weighted imaging. J Magn Reson Imaging 2002; 15: 2010-2017. 16. Kuhl CK, Klaschick S, Mielcareck P, et al. Do T2-weighted puls sequuences help with the differential diagnosis of enhancing lesions im dynamic breast MRII? J Magn Reson Imaging 1999; 9: 187-196. 17. Gilles R, Zafrani B, Guinebretiere JM, et al. Ductal carcinomain situ: MR imaging-histopathologic correlation. Radiology 1995; 172: 661-666. 18. Carl J. D?orsi M.D.,Chairman, Lawrens W. Basset M. D., Ph. D., et al. ACR BI-RADS Mammography, Fourth Edition, Reston VA. American Collage of Radiology; 2003


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro