Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť A - PowerPoint PPT Presentation

Publicistický štýl
Download
1 / 8

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť A. Útvary publicistického štýlu Spravodajské útvary jednoduchá (krátka) správa Prináša základnú informáciu o udalosti, nič nevysvetľuje ani nekomentuje, iba konštatuje. Takmer dôsledne sa v nej uplatňuje informačný slohový postup.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Publicistický štýl Masmediálna komunikácia II.časť A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

Publicistický štýl

Masmediálna komunikácia

II.časť A


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

 • Útvary publicistického štýlu

 • Spravodajské útvary

 • jednoduchá (krátka) správa

 • Prináša základnú informáciu o udalosti, nič

 • nevysvetľuje ani nekomentuje, iba

 • konštatuje. Takmer dôsledne sa v nej

 • uplatňuje informačný slohový postup.

 • Odpovedá na otázky:Kto? Čo? Kde? Kedy?

 • Prečo? Ako? sa stalo.


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

V nasledujúcej ukážke nájdi tieto

znaky publicistického štýlu (zapíš si):

-hromadenie mien (spočítaj ich)

-názvy miest a inštitúcií

-zaokrúhlené číselné údaje

-príležitostné slová, módne slová

-všeobecne zrozumiteľné cudzie slová


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

Kontrola:


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

Jednoduchá (krátka) správa

nie je vnútorne členená na úvod, jadro a záver.

Jej kompozícia pripomína tvar obrátenej

pyramídy. Informácie sú usporiadané zostupne

podľa dôležitosti –

najdôležitejšiu informáciu nájdeme v titulku


Publicistick t l masmedi lna komunik cia ii as a

Dobrá rada:

Ak chcete článkom viac zaujať, rozdeľte informáciu, ktorú chcete v nadpise sprostredkovať, na dve časti: nadtitulok a titulok.

Ak je nadtitulok faktografický (stručná informácia, fakt), titulok môže byť expresívny (výzva, prirovnanie, rečnícka otázka ap.) a naopak.

Napíš jednoduchú správu o školskej akadémii.


 • Login