Sm en a listnat lesy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Smíšené a listnaté lesy PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smíšené a listnaté lesy. Tollerianová Lenka. Základní informace. Jsou to lesy mírného pásu. Vyskytují se v oblastech s oceánským podnebím,min. 120 dní teploty nad 10°C. Střední část listnaté. Severní část smíšené. Vertikální rozlišení. 1) nížiny– do 200m,listnaté lesy (dub, buk)

Download Presentation

Smíšené a listnaté lesy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sm en a listnat lesy

Smíšené a listnaté lesy

Tollerianová Lenka


Z kladn informace

Základní informace

 • Jsou to lesy mírného pásu.

 • Vyskytují se v oblastech s oceánským podnebím,min. 120 dní teploty nad 10°C.

 • Střední část listnaté.

 • Severní část smíšené.


Vertik ln rozli en

Vertikální rozlišení

 • 1) nížiny– do 200m,listnaté lesy (dub, buk)

 • 2)pahorkatiny – 200-500m, dubo-habrové lesy, dnes zničeny, borové monokultury, hojné zemědělské využití

 • 3) vrchoviny (podhorský) – 500-900m, smíšené lesy a jedle(bukovo-jedlové)


Sm en lesy

Smíšené lesy

 • Rozkládají se převážně okolo Baltu v Evropě, Asii a v Severní Americe okolo velkých jezer.

 • Mírné přímořské podnebí (teplá léta, chladné zimy, pravidelné srážky).

 • Podzolová půda.

 • Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina, města, těžba nerostů .

 • Problémy životního prostředí - znečištění ovzduší a vodních zásob.


D eviny

Dřeviny

 • Smrk, bříza, lípa, osika, korkový dub, borovice a lípa,jasan, javor,nejzápadnější část i habr…

Smrk

Lípa

Osika


Ivo ichov

Prase divoké

Živočichové

 • Srnec, jelen, zajíc, skunk, čipmunk, tygr, srnec, prase divoké, kočka divoká,veverka, kuna…

Jelen

Veverka


Listnat lesy

Listnaté lesy

 • Rozkládají se převážně ve střední Evropě, na východním pobřeží Severní Ameriky a v povodí Mississippi

 • Mírné přímořské podnebí (chladné zimy, teplá léta, srážky mezi 500-1000 mm, více jen na některých místech)

 • Úrodné zalesněné hnědé půdy.

 • Hustá populace, kulturní a průmyslová krajina,města.

 • Původní listnaté lesy téměř neexistují, člověk je přeměnil na kulturní krajiny.


D eviny1

Dřeviny

 • Bříza, vrba, jilm, javor, buk, topol,dub…

Buk

Bříza

Jilm


Ivo ichov1

Živočichové

Srnec

 • Srnec, kuna, jelen, bobr, tygr sibiřský, skunk,mýval,veverka, wapiti…

 • Živočichové se živí nejen mladým listím, ale i plody, z nichž si často tvoří zásoby na zimu.

Mýval


Konec

Konec

 • Děkuji za pozornost...


 • Login