Riskfaktorer diabetes
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Riskfaktorer. Diabetes PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Riskfaktorer. Diabetes. Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda. Välinställda diabetiker läker lika bra som friska efter behandling. Vi är duktiga i tandvården, men dåliga på att informera om diabetes!!.

Download Presentation

Riskfaktorer. Diabetes

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riskfaktorer diabetes

Riskfaktorer. Diabetes

Diabetiker har ett sämre immunförsvar

Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda.

Välinställda diabetiker läker lika bra som friska efter behandling.

Vi är duktiga i tandvården, men dåliga på att informera om diabetes!!


Riskfaktorer diabetes1

Riskfaktorer. Diabetes

Kosten är grunden i all diabetesbehandling

En jämn blodsockernivå är a och o.


Riskfaktorer rftlighet

Riskfaktorer. Ärftlighet

Ärftlighet kan ge 3 gånger högre risk att utveckla parodontit


Sammanfattning riskfaktorer

Sammanfattning riskfaktorer

De viktigaste riskfaktorerna är

rökning

ärftlighet

diabetes

fickdjup

Riskfaktorerna ”förstärker” varandra (1+1=3)

Riskfaktorer kan bero på livsstil. Informera patienterna!!!


Allm nsjukdomar av betydelse svagare samband med parodontit

Allmänsjukdomar av betydelse. Svagare samband med parodontit.

Crohns sjukdom

RA (Reomatoid artrit)

Sjukdomarna ovan ger ett påverkat immunsystem som i sin tur kan driva på parodontiten.

Osteoporos (benskörhet)


Hj rt k rl sjukdom

Hjärt-kärl sjukdom

Inflammation spelar en viktig roll vid hjärt- kärl sjukdom.

Parodontit är inflammationsdrivande. Påverkar immunförsvaret.

Det finns ett samband, men vi vet inte orsakerna.


Andra allm nsjukdomar av betydelse

Andra allmänsjukdomar av betydelse.

Uremi

Neutropeni

Leukemi

HIV


Andra riskfaktorer av betydelse

Andra riskfaktorer av betydelse

Alkohol?

Sömnbrist?


Icke kirurgiska och kirurgiska behandlingsmetoder

Icke-kirurgiska och kirurgiska behandlingsmetoder


Sbu rapporten behandling av kronisk parodontit

SBU-rapporten. Behandling av kronisk parodontit

Är behandling av kronisk parodontit lika effektiv med eller utan lambåkirurgi?


Slutsatser

Slutsatser

Icke-kirurgiska behandlingen gav en något större vinst av sonderbar fästenivå och reduktion av ficksonderingsdjup än kirurgisk behandling vid fickor 4-6 mm. För djupare fickor gav den kirurgiska behandlingen 0,2 mm. extra vinst i fäste.

I fickor >6 mm. uppnåddes i medeltal en större reduktion av ficksonderingsdjup (0,4-0,9 mm) vid kirurgisk behandling jämfört med icke-kirurgisk


Behandlingsm l vid parodontit

Behandlingsmål vid parodontit

Infektionskontroll

Förhindra fortsatt sjukdomsutveckling

Återskapande (regeneration) av förlorad parodontal vävnad.


Syfte med icke kirurgisk behandling

Syfte med icke-kirurgisk behandling

Skapa insikt och motivation hos patienten

Uppnå god plackkontroll

Avlägsna den subgingivala mikrofloran och tandsten, eliminera inflammation.

Bibehålla/återskapa parodontal stödjevävnad och funktion.

Förebygga subgingival plackväxt och vidare progression.


Syfte med kirurgisk behandling

Syfte med kirurgisk behandling

Bättre åtkomlighet och insyn vid behandling.

Lättare att avlägsna inflammerad vävnad.

Nå ner i benfickor, furkationer och rotfåror.

Möjlighet att skapa nytt fäste efter läkning.

Benplastik

Skapa goda förhållanden för patienten att hålla rent.


Indikationer f r kirurgisk behandling

Indikationer för kirurgisk behandling

Blödande fickor 6 mm. och däröver

Vertikala bendestruktioner

Furkationsinvolveringar

Vid snabb fästeförlust då vi inte vill förlora tid.

Estetiska ingrepp


Krav p patienten vid parodontalkirurgi

Krav på patienten vid parodontalkirurgi

Intresserad/motiverad patient

Koopererande patient

Ska ha förståelse för behandlingen och resultatet

Stabilt PI <20 %


  • Login