MATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

DownloadMATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM

Advertisement
Download Presentation
Comments
tulia
From:
|  
(144) |   (0) |   (0)
Views: 476 | Added: 17-04-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
WAZNE. W celu wlasciwego przygotowania dzieci do podjecia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przedszkola zobowiazani sa do znajomosci Podstawy programowej ksztalcenia og
MATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZ...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. MATEMATYKA DLA KAZDEGO DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO I W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM Barbara Salacka doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Regina Krefft doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

2. WAZNE W celu wlasciwego przygotowania dzieci do podjecia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele przedszkola zobowiazani sa do znajomosci Podstawy programowej ksztalcenia og?lnego dla szk?l podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a?zwlaszcza klasy I szkoly podstawowej. Nauczyciele klas I ? III, a zwlaszcza klas I powinni znac podstawe programowa wychowania przedszkolnego.

4. KLASYFIKACJA Grupuje obiekty w sensowny spos?b i formuluje uog?lnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty sa podobne, a te sa inne; Przewiduje w miare swoich mozliwosci, jakie beda skutki czynnosci manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach) Stara sie laczyc przyczyne ze skutkiem i pr?buje przewidywac, co sie moze zdarzyc Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzeta, zabawki, rzeczy do ubrania; Uklada obiekty (np. patyczki) w serie rosnace i malejace, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, okresla nastepne i poprzednie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

5. ZBIORY Ustala r?wnolicznosc dw?ch zbior?w Ustala r?wnolicznosc mimo obserwowanych zmian w ukladzie element?w w por?wnywanych zbiorach WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

6. KIERUNKI, POLOZENIE OBIEKT?W Rozr?znia strone lewa i prawa Okresla kierunki i ustala polozenie obiekt?w w stosunku do wlasnej osoby Okresla kierunki i ustala polozenie obiekt?w takze w odniesieniu do innych obiekt?w Potrafi okreslic kierunki oraz miejsca na kartce papieru; rozumie polecenia typu: narysuj k?lko w lewym g?rnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynajac od lewej strony kartki Wyprowadza kierunki od siebie i innych os?b Okresla polozenie obiekt?w wzgledem obranego obiektu Orientuje sie na kartce papieru, aby odnajdowac informacje (np. w lewym g?rnym rogu) i rysowac strzalki we wlasciwym kierunku WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

7. Liczenie i sprawnosci rachunkowe Liczy obiekty i rozr?znia bledne liczenie od poprawnego Wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagajac sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastepczych Posluguje sie liczebnikami porzadkowymi Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularnosci dziesiatkowego systemu liczenia) Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, takze wspak (zakres do 20) Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10) Wyznacza sumy (dodaje) i r?znice (odejmuje), manipulujac obiektami lub rachujac na zbiorach zastepczych Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10, poprawnie zapisuje te dzialania Radzi sobie w sytuacjach zyciowych, kt?rych pomyslne zakonczenie wymaga dodawania lub odejmowania WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

8. Zadania tekstowe Nie wystepuje Zapisuje rozwiazanie zadania z trescia przedstawionego slownie, w konkretnej sytuacji stosujac zapis cyfrowy i znaki dzialan WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

9. pomiar DLUGOSC Wie na czym polega pomiar dlugosci i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopa DLUGOSC Mierzy dlugosc, poslugujac sie np. linijka Por?wnuje dlugosci obiekt?w CIEZAR Potrafi wazyc przedmioty R?znicuje przedmioty ciezsze, lzejsze Wie, ze towar w sklepie jest pakowany wedlug wagi WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

10. pomiar CZAS Zna stale nastepstwo dni i nocy, pory roku, dni tygodnia i miesiecy w roku PLYNY Odmierza plyny kubkiem i miarka litrowa CZAS Nazywa dni w tygodniu i miesiace w roku Orientuje sie do czego sluzy kalendarz i potrafi z niego korzystac Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, kt?ry pozwala mu orientowac sie w ramach czasowych szkolnych zajec i domowych obowiazk?w WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

11. Obliczenia pieniezne Nie wystepuje Zna bedace w obiegu monety i banknot o wartosci 10 zlotych Zna wartosc nabywcza monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedazy Zna pojecie dlugu i koniecznosc splacenia go WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

12. Czynnosci umyslowe wazne dla uczenia sie matematyki Cel trzeci: Ksztaltowanie u dzieci odpornosci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym takze do lagodnego znoszenia stres?w i porazek. W sytuacjach trudnych i wymagajacych wysilku intelektualnego zachowuje sie rozumnie, dazy do wykonania zadania. Dostrzega symetrie (np. w rysunku motyla; zauwaza, ze jedna figura jest powiekszeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wz?r (np. szlaczek) WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I

13. Edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym (komentarz do podstawy programowej) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnosci intelektualnych potrzebnych w nauce szkolnej (rozumowanie przyczynowo - skutkowe, klasyfikacja, wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach - co najmniej w tym zakresie). Autorskie programy wychowania przedszkolnego, opracowane wedlug podstawy programowej moga rozszerzac ten zakres edukacji, poniewaz zadatki uzdolnien matematycznych ujawniaja sie juz u dzieci w wieku przedszkolnym. Wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego sa punktem wyjscia do ustalenia wymagan obowiazujacych w edukacji matematycznej w klasie I. (E. Gruszczyk ? Kolczynska)

14. Zalecane warunki i spos?b realizacji edukacji matematycznej ? edukacja wczesnoszkolna W pierwszych miesiacach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynnosci umyslowych waznych dla uczenia sie matematyki. Dominujaca forma zajec sa w tym czasie zabawy, gry i?sytuacje zadaniowe, w kt?rych dzieci manipuluja specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Nastepnie dba sie o budowanie w umyslach dzieci pojec liczbowych i?sprawnosci rachunkowych na spos?b szkolny. Przy ukladaniu i rozwiazywaniu zadan trzeba zadbac o wstepna matematyzacje: dzieci rozwiazuja zadania matematyczne manipulujac przedmiotami lub obiektami zastepczymi, potem zapisuja rozwiazanie. Dzieci moga korzystac z zeszyt?w cwiczen najwyzej przez jedna czwarta czasu przeznaczonego na edukacje matematyczna.

16. II okres - ksztaltowanie sie operacji konkretnych - myslenie przedoperacyjne ? okres przedszkolny Dziecko poznaje swiat za pomoca dzialania. Czynnosci konkretnych nie cechuje odwracalnosc. Dziecko dostrzega wlasciwosci danej sytuacji, ale przy wprowadzonych zmianach, nie potrafi wykorzystac dotychczasowych doswiadczen, nie potrafi poprzez dzialanie odwrotne powr?cic do sytuacji wyjsciowej.

17. Dojrzalosc do uczenia sie matematyki Wskazniki: swiadomosc, w jaki spos?b nalezy liczyc przedmioty; odpowiedni poziom rozumowania operacyjnego; zdolnosc do funkcjonowania na poziomie symbolicznym i ikonicznym bez potrzeby odwolywania sie do poziomu dzialan praktycznych; wysoki poziom odpornosci emocjonalnej na sytuacje trudne; nalezyta sprawnosc manualna, precyzja spostrzegania i koordynacja wzrokowo-ruchowa. (E. Gruszczyk-Kolczynska)

18. Zdolnosc dokonywania przez dziecko w umysle operacji ?odwracania? umozliwia prawidlowe funkcjonowanie w zakresie uczenia sie matematyki. W pierwszych miesiacach nauki w centrum uwagi edukacji matematycznej jest wspomaganie rozwoju czynnosci umyslowych waznych dla uczenia sie matematyki. Dominujaca forma zajec w tym czasie sa zabawy, gry i?sytuacje zadaniowe, w kt?rych dzieci manipuluja specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Nastepnie dba sie o budowanie w umyslach dzieci pojec liczbowych i sprawnosci rachunkowych.

19. Wazne dla edukacji matematycznej i nie tylko Na przelomie 6 i 7 roku zycia dominuje jeszcze myslenie konkretno-obrazowe. Chcac dokonac operacji myslowych, dziecko musi miec kontakt z rzeczami, modelami i obrazami. Dzialania na konkretach staja sie podstawa wyobrazen. Zajecia sa oparte na zabawie, r?znorodnej aktywnosci, manipulowanie przedmiotami.

20. Pokonywanie trudnosci towarzyszy kazdej ksztaltowanej umiejetnosci i rozwiazywaniu kazdego zlozonego problemu. Jezeli dziecko chce sie dowiedziec czegos nowego, musi zdobyc sie na wysilek, a to jest r?wnowazne z pokonywaniem trudnosci. Wazne jest, aby rozwiazywanie zadania i zwiazane z tym pokonywanie trudnosci miescilo sie w mozliwosciach umyslowych dziecka. E.Gruszczyk - Kolczynska, Siedem grzech?w gl?wnych edukacji matematycznej. W:Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 2009

21. Dziecko tworzy trzy systemy reprezentacji - poziomy jezyka, opisujac badany i poznawany swiat: enaktywny (gesty, praktyczne dzialanie), ikoniczny (rysunki, kt?re oznaczaja to, co przedstawiaja), symboliczny (obrazy, znaki, symbole o umownym znaczeniu, ich rozumienie jest mozliwe gdy poznamy ich znaczenie ? sens).

22. Refleksje do edukacji matematycznej i nie tylko Siegajmy w procesie ksztalcenia po sytuacje bliskie i zrozumiale dla dzieci; Odwolujmy sie jak najczesciej do ich doswiadczen i wiedzy pozaszkolnej; Starajmy sie, aby dzialanie i rysunek poprzedzaly symbole i im towarzyszyly;

23. Korzystajmy z jezyka potocznego, stopniowo wzbogacajac go tylko o te pojecia i symbole, kt?rych sens jest juz dzieciom znany; Tw?rzmy okazje do dzieciecych doswiadczen i eksperyment?w; Zachecajmy dzieci do budowania oraz stosowania wlasnych strategii; Pozw?lmy im opowiadac i rozmawiac na temat swoich spostrzezen i odkryc, ale takze trudnosci i watpliwosci; Zawsze bardzo uwaznie ich sluchajmy. (M. Dabrowski)

24. Bibliografia GRUSZCZYK-KOLCZYNSKA E. Dziecieca matematyka: metodyka i scenariusze zajec z szesciolatkami w przedszkolu, w szkole i w plac?wkach integracyjnych, WSiP, Warszawa 2000 GRUSZCZYK-KOLCZYNSKA E. Wspomaganie rozwoju umyslowego czterolatk?w i pieciolatk?w : ksiazka dla rodzic?w, terapeut?w i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004 WOJCIECHOWSKA K. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu, ?Nowik?, Opole 2008 NOWIK J. Ksztalcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, ?Nowik?, Opole 2009 STASICA J. 160 pomysl?w na zajecia zintegrowane z matematyki w klasach I-III, ?Impuls?, Krak?w 2001


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro