Mal ye anab l m dali ders programi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI. MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI. MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI. MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI. 2.1.1.1.2. Akademik Personel Durumu Akademik Personel Sayısı. FIRSATLAR 1) Akademik personel sayısının arttırılması,

Download Presentation

MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI


MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI


MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI


MALİYE ANABİLİM DALI DERS PROGRAMI


 • 2.1.1.1.2. Akademik Personel Durumu

 • Akademik Personel Sayısı


FIRSATLAR

1) Akademik personel sayısının arttırılması,

2) Teknik ve mali açıdan finansman olanaklarının arttırılması

3) Lisans düzeyinde eğitimle birlikte, yüksek lisans eğitiminin verilmesi

TEHDİTLER

1) Bütçe olanaklarının yetersizliği ve finansal kaynaklarının arttırılması konusunda darboğaz

2) Kadro tahsisi konusunda belirsizlik.

3) Fakülte binasının İletişim Fakültesi ve Konservatuar ile ortak kullanılması, dolayısıyla mekan sorunun ortaya çıkması


3.2. VİZYON

 • Maliye alanında lisans düzeyinde çağdaş standartlara uygun, bilimsel ve nitelikli eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

 • Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak Dünya, Avrupa Birliği, ülke ve bölge gereksinimlerine yanıt verebilecek araştırma ve yayınlar yapmak,

 • Kamu ve özel sektörde mali konulardaki uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, nitelikli maliyeciler yetiştirmektir.


3.3. DEĞERLER

 • Ekip çalışması,

 • Araştırma ürünlerinin kalitesi,

 • Sosyal paydaşlar arasında saygı ve sevgi ve etkili iletişim,

 • Etik davranış,

 • Bölümün kurumsal iyi yönetimi,

 • Değişime ve gelişmeye uyum gösterme,

 • Ulusal Bilinç ve sosyal sorumluluk.


STRATEJİK AMAÇ 3:

YÜKSEK LİSANS AÇILMASI

Stratejik Hedef 3.1. : Maliye anabilim dalında yüksek lisans öğrencisi alınması

Uygulama Stratejisi 3.1.1. : Mevcut öğretim üyesi sayısının arttırılması

Uygulama Stratejisi 3.1.2. : Yüksek lisans ile birlikte araştırma görevlisi alınması

Uygulama Stratejisi 3.1.2. : Yüksek lisans eğitimi ile birlikte araştırma çıktılarının ve bilimsel faaliyetlerin arttırılması

Uygulama Stratejisi 3.1.3. : İlk aşamada akademi dünyasında ulusal anlamda tanınırlığın geliştirilmesi


STRATEJİK AMAÇ 4:

DİSİPLENLER ARASI SİNERJİ YARATILMASI

Stratejik Hedef 4.1. : İlgili bölümler ve paydaşlar disiplinler arasında etkileşimin arttırılması

Uygulama Stratejisi 4.1.1. : Disiplinler arası araştırma ve faaliyet sonuçları hakkında durum değerlendirmesi yapılması

Uygulama Stratejisi 4.1.2. : Etkileşimin boyutunun ortaya çıkarılması ve ortak projeler ya da çalışmalar için zemin oluşturulması

Uygulama Stratejisi 4.1.3. : Endüstri ile etkili iletişim ve işbirliği için gerekli altyapının hazırlanması


Bu çalışma, bölümün 2007-2011 dönemi için stratejik planını ortaya koymaktadır. Planda söz konusu dönem için bölümün vizyonu, beklentileri ve öncelikleri somutlaştırılmış, mevcut durumun genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bölümümüzün ve üniversitemizin, çalışanları ve öğrencileriyle birlikte daha güçlü ve gelişmiş bir yapıya kavuşacağına, Türkiye Cumhuriyetinin sağlam bir kurumu olarak kalacağına inancımız tamdır.


 • Login