Dum digit ln u ebn materi l
Download
1 / 26

DUM - Digitální Učební Materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název školy: Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ___________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DUM - Digitální Učební Materiál

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nzev koly:Stedn odborn kola obchodn s.r.o.

Broumovsk 839

460 01 Liberec 6

IO: 25018507 REDIZO: 600010520

___________________________________________________________________

Vzdlvac oblast:esk jazyk a literatura

Nzev a slo DUMu:Mjovci VY_32_INOVACE_C2_06

Anotace:Interaktivn vklad: mjovci pedstavitel a dla

Tda a datum oven:3.A ; 4.9.2013

Autor:Mgr. Ludmila Vlkov (Muchov)

Registran slo:CZ.1.07/1.5.00/34.0701

DUM - Digitln Uebn Materil


Mjovci

60. lta 19. stolet


 • nstup mlad generace, kter posln literatury chpala zcela jinak, ne tomu v dob nrodnho obrozen

 • jej snahy prosadit modernj pstup byly ale obtn kvli spoleensko-politickho situaci: doznvn Bachova absolutismu, politick tlak veejnho i kulturnho ivota, esky psan literatury vychzelo mlo, vtina novin a asopis zanikla

 • mezi studenty a mladmi literty se vak ekalo na vhodnou pleitost, jejich heslem bylo: projevit veejn vli po svobodnm ivot

 • tato mlad generace poprv veejn vystoupila vydnm almanachu Mj (1858) - sbornk literrnch dl autor, kte tvoili nzorov pomrn jednotnou skupinu, kter se podle nzvu almanachu zaalo kat mjovci (Neruda, Hlek, Svtl, Sabina, Erben, Nmcov)


program


 • obdiv k revolunmu roku 1848

 • obdiv k dlu K. H. Mchy, v jeho dle spatovali to, co sami provali: rozpor mezi tm, co by chtli uskutenit, a nemonost to zrealizovat

 • pijmali Mchv revolun romantismus, ale pipravovali se ji na cestu k realismu (zobrazen nrodnho ivota zejmna na venkov, ale i ve mst)

 • snaili se dohnat evropsk trendy v literatue (romantismus a ponajc realismus), kter k nm v pln me nedosply kvli doznvajcm mylenkm nrodnho obrozen - to pedevm prostednictvm peklad


 • lenov vystupovali proti historinosti literatury - heslo: od minulosti k ptomnosti

 • zdrazuje se poznvac funkce literatury (klade se nad funkci estetickou) - kolem je popsat pomry ve spolenosti

 • hlavnm typem spisovatele je bsnk, miz typ spisovatele-vdce, typick pro nrodn obrozen; neuchyluje se k odbornm studim, ale astn se veejnho a politickho ivota jako novin, kter m sv tene, nejen hrstku uvdomlch ten jako obrozenci

 • umn u nen vlasteneckou zleitost, ale povolnm


 • eil zsadn otzku: M se literatura omezovat jen na zachycovn charakteristickch nrodnch rys, nebo m rozit svj zjem o lovka, a ije kdekoli?

 • lenov skupiny se vyslovili pro druhou monost a pro erpn zkuenost i z jinch literatur; zprvu tvrd odsoudili nrodn specifinost v literatue (Neruda, Hlek, Svtl), co pozdji oznaili jako klam a piznali mu sv msto

 • program vzbudil odpor, byl mu vytn nedostatek nrodnho ctn a koprovn cizch vzor


Vtzslav hlek

Obr.. 1 - Hlek


 • - novin, spisovatel, kritik, doshl u za svho ivota velk obliby u ten, jeho tvorba byla ovlivnna poklidnm a harmonickm dtstvm na venkov, nezail existenn bdu, byl zaloenm optimista, odmtl pn rodi studovat na knze, nedokonil ani filozofick studia a rozhodl se vnovat psan; v poezii psal melodick, harmonick vere


Hlek - tvorba

 • zaujal u svou prvotinou Veern psn (drobn lyrick bsn psov formy, vliv astn lsky k dvce ze zmon rodiny, kter Hlka existenn zajistila); epick balady ovlivnn Erbenem Pohdky z na vesnice (humorn, ale i tragick osudy lid na venkov); v prze se nespn pokusil o romn, ale doshl mistrovstv ve svch povdkch: Muzikantsk Liduka (o tragdii dvky, kter je pro penze donucena k satku a nakonec se pomtne), Na statku a v chaloupce (protiklad neradostnho ivota na bohatm, ale citov vyprahlm statku, a lskou a ivotem v souladu s prodou chudch lid)


Hlek - tvorba

 • Na vejminku (o bezcitnost dt ke starm rodim); Hlek ve svch povdkch nekritizuje, ale sp nabd ke zlepen vzjemnch vztah, vil, e rozpory lze pekonat lskou; povdka z mstskho prosten Poldk Ruma (dojemn pbh o pskai, kter se obtav star o chlapce eny, kterou kdysi neastn miloval); v dramatick tvorb se vnoval historick tmatice, kterou aktualizoval, vech est verovanch her mlo ale pli vykonstruovan dj a mlo ivotn hrdiny)


Karolna svtl

Obr.. 2 K.Svtl


 • roz. Johanna Rottov, sv jmno pijala podle rodit svho manela (Svtl v Podjetd), pochzela z prask bohat rodiny, dostala nmeckou vchovu, teprve jej uitel a budouc manel Petr Muk ji seznmil s eskm nrodnm ivotem i literaturou, ovlivnilo ji ptelstv s Boenou Nmcovou, ztrta mal dcerky hned v potcch manelstv a platonick lska k Nerudovi, tchu hledala v literatue; psala o pokryteck vchov dvek v manskch rodinch, o omezovn jejich vzdln - povdka Posledn eka


 • po pesthovn do Podjetd si zamilovala venkov - venkovan pro ni stli mravn v ne prask mstsk smetnka, pedstavovali hlavn postavy v jejich romnech, znan idealizovan,vtzc silou morlky a lsky, nesouhlasila s poznvac rol literatury, naopak se snaila ukazovat ivot lep, ne jak byl; nejznmj jsou jej jetdsk romny:


Jetdsk romny

 • Vesnick romn (pbh eledna, kter se oenil s ovdovlou rychtkou, pitom se zamiloval do dvky Sylvy, ta umrajc rychtce slb, e se za eledna neprovd ani po jej smrti), K u potoka (pbh mravn siln Eviky, kter obtav zbav rod Potockch kletby, kdy se zekne lsky k bratrovi svho mue), Kantrice (lska Enefy oist Otka, kter za studi v Praze podlehne svodm velkomsta), Frantina (o rychtce, kter zabije svho milho, kdy zjist, e je vdcem loupenk)


povdky

 • zdail jsou i povdky zamen na povahov prokreslen hlavnch postav - Kresby z Jetd

Obr.. 3 - Pomnk Karoliny Svtl ve Svtl pod Jetdem


Jakub Arbes (1840-1914)

Obr.. 4 Jakub Arbes


 • s Nerudou ho spojoval proletsk pvod i zjem o mstkou periferii, narodil se v Praze na Smchov, opustil studia na technice, zapojil se do veejnho ivota, za politickou aktivitu byl zatkn a vznn; k nejhodnotnjmu v jeho tvorb pat romaneta (nzev pochz od Nerudy, jde o romnovou skladbu menho rozsahu, obsahujc vahy filozofick a vdeck), kter e spor tajemn, zdnliv nadpirozen zhady, a vdy (Arbes vdy na jej stran): bel na skipci, Ukiovan, Zzran madona, Svat Xaverius - rozum triumfuje nad nboenskou vrou, charakteristickm rysem je i autobiografinost


Jan Neruda (1834-1891)

Obr.. 4 Portrt Jana Nerudy


 • narodil se v Praze v rodin vojenskho vyslouilce (pozdji dostal trafiku a kantnu) a matky posluhovaky, cel ivot ml existenn problmy a ovlivnily ho i neastn lsky (Anna Holinov, Karolna Svtl, Anika Tich); nedokonil prva, ani filozofii, rozhodl se pro drhu spisovatele a novine; do literatury vstoupil bsnickou sbrkou Hbitovn kvt

 • Hbitovn kvt- skeptick, ironick, pochybovan, pesimisticky ladn vere propadly u ten i kritiky


 • Neruda se na dlouho odmlel a vnuje se, opt nespn, divadeln tvorb; nakonec zakotvil v urnalistice jako autor vynikajcch fejeton (krtkch novinskch tvar reagujcch s humorem na aktuln udlosti - napsal jich celkem na 2000, oznaoval je msto podpisu trojhelnkem)

 • Pozn. FEJETON-drobn tvar umleck publicistiky, kter poutavou a vtipnou formou pojednv a rznorodch aktulnch otzkch ivota.


 • k poezii se vrtil lyricko-epickou sbrkou Knihy ver, slvu mu zajistila a po 11let odmlce sbrka Psn kosmick (na jae 1878 pln rozebran dv vydn) - vyhovovaly dobov nlad - ve v nezadritelnost lidskho pokroku

 • spch se dostavil i v prze - Arabesky (zajmav lidsk postavy z malostranskho prosted, oslaben dj), Povdky malostransk - soubor 13 povdek zobrazujcch ivot Mal Strany v dob Nerudova dtstv, odhaluje v nich sobeckost a lakotu malomckho svta; dal sbrky poezie: Balady a romance (starmi formami znzoruje modern postoj lovka ke svtu: vztah matky a syna, biblick motivy, motivy z esk historie); Prost motivy (o vztahu k posledn Nerudov mladik lsce), Zpvy pten (vydan Vrchlickm po Nerudov smrti - tma trpcho nroda)


Hrob jana nerudy

Obr.. 5 Hrob Jana Nerudy


Pracujeme s textem

Z bounho asu jsme se narodili

a krok za krokem v bounch mranech jdem

vstc hrd vzneenmu cli,

j klonce jen ped svm nrodem.

My vdli, co na ns cestou ek,

By hrom vak bil a mrz nm v kosti vl.

By jenom esk hudba odvk,

my pi n pjdem kpedu-dl, jen dl!

Urete autora bsn, nzev sbrky, literrn druh a nr.

Interpretujte bse.


Seznam zdroj

 • Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. roz., dotisk. Editor Eva Hnov. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN 80-735-8016-0.

 • Hlek. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_V%C3%ADt%C4%9Bzslav_H%C3%A1lek.jpg

 • Karolna Svtl. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-17]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karolina_Svetla_02.jpg

 • JakubArbes. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-18]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jakub_Arbes_1884_Mara.png

 • Portrt Jana Nerudy. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-18]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Neruda.jpg

 • Pomnk Karoliny Svtl ve Svtl pod Jetdem. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-18]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karsvetla.jpg


Seznam zdroj

 • Hrob Jana Nerudy. In:Wikipedia: the free encyclopedia[online]. [cit. 2013-09-18]. Dostupn z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Neruda_grave_Vysehrad_Cemetery_Prague_CZ_807.jpg


ad
 • Login