Nakasinati ka na ba og Retreat? Recollection? Mahitungod man kini sa unsa ? Kanus -a? - PowerPoint PPT Presentation

How to facilitate a Retreat
Download
1 / 16

  • 195 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

How to facilitate a Retreat. Nakasinati ka na ba og Retreat? Recollection? Mahitungod man kini sa unsa ? Kanus -a?. Ngano nga mag-Retreat ug mag-Recollection? Unsa ang mga elemento sa Retreat ug Recollection?. Unsay epekto sa Retreat ug Recollection sa imong kaugalingon?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nakasinati ka na ba og Retreat? Recollection? Mahitungod man kini sa unsa ? Kanus -a?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

How to facilitate a Retreat

Nakasinati ka nabaog Retreat? Recollection? Mahitungod man kinisaunsa? Kanus-a?


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Ngano nga mag-Retreat ug mag-Recollection?

Unsa ang mga elemento sa Retreat ug Recollection?


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Unsay epekto sa

Retreat ug

Recollection

sa imong kaugalingon?


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Unsa man diay ang Retreat?

Unsa man ang Recollection?


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Ang Retreat usa ka espesyal nga panahon nga gipahigayon sa kinabuhi sa usa ka magtutoo


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

diin iyang ikahinagbo ang Ginoo sa taas nga panahon ug giila nga maoy tinubdan sa kinabuhi, nga kanunay nga nahigugma, nagpasaylo, ug anaa sa kahiladman


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

diha sa mapaubsanon ug bukas nga pagpaminaw sa Iyang kabubut-on, ug puno sa pagsalig ug pagtugyan, andam sa pag-utingkay/ pag-aninaw sa kinabuhi.


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

  • Usa kini ka higayon sa pagtidlom sa misteryo sa atong kinabuhi pinaagi sa pakigsuod sa Dios.


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Usa kini ka akto sa pag-ila sa pagka-wala natoy mahimo kung wala ang Dios, usa ka pag-surrender nga ang Ginoo lamang ang maka-giya ug makatagbaw sa atong kinabuhi.


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Kasagaran gihimo kini sa mga importanteng yugto sa kinabuhi


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

kung anaay himoong dakong desisyon, bag-ong yugto sa kinabuhi,

anaa sa kahaw-ang, kalibog, wala na kasabot sa kinabuhi


Anaa sa kauhaw ug kagutom sa ginoo

anaa sa kauhaw ug kagutom sa Ginoo.


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo.


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

ug mahup-tan ang tinuod nga kahulo-gan sa kinabu-hi.

  • Pinaagi sa pag-retreat, matibuok pagbalik ang pagka-tawo


Panahon sa retreat mahitabo ang panag uli sa dios ug sa tawo

Panahon sa Retreat, mahitabo ang panag-uli sa Dios ug sa tawo.

Usa kini ka imbitasyon sa pagbag-o, pag-usab, paglambo, pagtubo sa kinabuhi -


Nakasinati ka na ba og retreat recollection mahitungod man kini sa unsa kanus a

nga dili ma-usik ang kina-buhi, kun dili

mapuslan sumala sa katuyoan sa Dios sa pagbuhat kanato.


  • Login