N sledky dluh prevence zadlu ov n a insolven n z kon pohledem poradny p i finan n t sni o p s
Download
1 / 40

Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

N ásledky dluhů , prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha. Jaké služby poskytujeme. poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Praha' - tucker-wiley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N sledky dluh prevence zadlu ov n a insolven n z kon pohledem poradny p i finan n t sni o p s

Následky dluhů, prevence zadlužování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Praha


Jak slu by poskytujeme
Jaké služby poskytujeme

 • poskytujeme poradenství týkající se těžké finanční situace klienta a hledáme právně a ekonomicky nejvhodnější řešení jeho finančních problémů

 • pomáháme při prevenci vzniku tíživé finanční situace

 • pomáháme při komunikaci s věřiteli, soudy či exekutory

Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Jak slu by poskytujeme1
Jak služby poskytujeme

 • bezplatně - a to za všech okolností

 • nestranně - neupřednostňujeme zájmy žádného účastníka, naší snahou je najít nejlepší řešení pro všechny

 • diskrétně - s osobními údaji nakládáme plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • nezávisle – naše poradenství probíhá nezávisle na jakýchkoli jiných institucích

Informace o PORADNĚ PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc
Zadluženost očima poradců

Za rok 2008 byl celkový počet klientských kontaktů 4 120

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc1
Zadluženost očima poradců

Za rok 2008 byl počet spojení na poradenské zelené lince 4 912

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc2
Zadluženost očima poradců

Forma kontaktu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc3
Zadluženost očima poradců

Původ informací o Poradně

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc4
Zadluženost očima poradců

Rozdělení klientů (ženy, muži; stav)

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc5
Zadluženost očima poradců

Věková struktura

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc6
Zadluženost očima poradců

Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč]

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc7
Zadluženost očima poradců

Věřitelské skupiny dle počtu případů

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc8
Zadluženost očima poradců

Bankovní x nebankovní sektor

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy


Zadlu enost o ima poradc9
Zadluženost očima poradců

Nebankovní sektor – nejčastější problémy:

 • zprostředkovatelské společnosti

 • společnosti nabízející „oddlužení“

 • ústní dohoda v rozporu s textem smlouvy

 • „zajišťovací“ blankosměnka

 • množství formalit

 • podpis před právníkem či notářem

 • rozhodčí doložka – rozhodce vybírá věřitel

 • nemožnost odkladu podpisu smlouvy – spěch zástupce společnosti na další schůzku

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. – exkurs splátkové firmy


Zadlu enost o ima poradc10
Zadluženost očima poradců

Klient dle výše příjmu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc11
Zadluženost očima poradců

Klient dle vzdělání

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc12
Zadluženost očima poradců

Klient dle kraje

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc13
Zadluženost očima poradců

Jak dlouho klient pociťuje předlužení

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost o ima poradc14
Zadluženost očima poradců

Klient podle typu příjmu

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost z pohledu klient
Zadluženost z pohledu klientů

Důvody platební neschopnosti (mnoho závazků/přecenění sil 39%)

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Zadlu enost z pohledu klient1
Zadluženost z pohledu klientů

Nejčastější témata k řešení:

 • Exekuce

 • Problém se splácením

 • Oddlužení (osobní bankrot)

 • Zadlužení obecně

 • Ins. správce

 • Konsolidace úvěrů

 • Rozhodce

 • Restrukturalizace

 • Ručení (spoludlužnictví)

 • Konkrétní firma

 • Obsah smluv

 • Dluhy z podnikání

Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


E en ze strany dlu n ka
Řešení ze strany dlužníka

KOMUNIKOVAT VČAS S VĚŘITELEM!!!

 • Obecné informace o dluhové problematice

Základní pravidlo

snímek: 21


E en ze strany dlu n ka1
Řešení ze strany dlužníka

Návrhy splátkových kalendářů (odklad)

Notářský (exekutorský) zápis

Konsolidace

Informační dopisy o aktuální situaci

 • Obecné informace o dluhové problematice

Možné návrhy pro věřitele

snímek: 22


E en ze strany dlu n ka2
Řešení ze strany dlužníka

 • Obecné informace o dluhové problematice

Insolvenční řízení

Dlužník na sebe může podat návrh na povolení oddlužení (vyhlásit tzv. osobní bankrot)

POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SPLŇUJE ZÁKONEM DANÉ PODMÍNKY

snímek: 23


Podm nky pro oddlu en
Podmínky pro oddlužení

 • Podmínka

 • Uhradit min. 30% dlužné částky svým nezajištěným věřitelům + náklady INS

 • (prodej majetku nebo splátkový kalendář nikoli delší 5 let)

 • Obecné informace o dluhové problematice


N vrh na povolen oddlu en
Návrh na povolení oddlužení

 • Povinné přílohy k návrhu na povolení oddlužení

Seznam majetku

Seznam závazků

Listiny dokládající příjmy 3 roky zpět

Výpis z rejstříku trestů

Listiny na které se dlužník odvolává

Doklad o výši příjmu

 • Obecné informace o dluhové problematice1 situace
1. situace

 • Do současnosti žádné prodlení se splátkami, dále však není možno vše platit

 • Příklady z praxe


1 situace e en
1. situace - řešení

 • Okamžité informování všech věřitelů o vzniklé situaci

 • - žádost o odklad splátek

 • - návrh na změnu splátkového kalendáře

 • Příklady z praxe


2 situace
2. situace

 • Odstoupení od smluv ze strany věřitelů, pro neplnění podmínek (nebo jenom sesplatnění)

 • Příklady z praxe


2 situace e en nal zac zen
2. situace – řešení, nalézací řízení

 • Stále možnost dojednání spl. kalendářů (právn. vym.)

 • Přebírat si poštu ze soudu a neprodleně reagovat (výzvy soudu)

 • - kontrolovat, co žalují, jakou výši, zda již nebyla část uhrazena

 • - nesouhlasíte-li s rozhodnutím – podat ve stanovené lhůtě odpor (pl. r.), odvolání (rozs.)

 • Příklady z praxe


3 situace
3. situace

 • Usnesení o nařízení exekuce

 • Usnesení o výk. rozhodnutí

 • Příklady z praxe


3 situace e en
3. situace - řešení

 • snažit se dohodnout s exekutorem na splátkovém kalendáři

 • nechat si mzdu (příp. jiné příjmy) vyplácet jinak než na účet

 • domáhat se svých práv – věci vyloučené z výkonu rozhodnutí, nepřiměřenost exekuce

 • Příklady z praxe


4 situace
4. situace

 • Nemožnost plnit většinu závazků – dochází k velkému nárůstu dluhů (úroky, náklady řízení apod.)

 • Příklady z praxe


4 situace e en
4. situace - řešení

 • Oddlužení (tzv. osobní bankrot)

 • lze u fyzických osob nepodnikajících

 • neodsouzených v posledních pěti letech pro majetkový či hospodářský trestný čin

 • podmínka schopnosti zaplatit alespoň 30% všech svých závazků

 • Příklady z praxe


Fakta k zamy len
Fakta k zamyšlení

 • Nejčastější chyby dlužníků

 • podpis smlouvy, kterou si nepřečetli

 • uvádění nepravdivých údajů do smluv

 • neschopnost komunikace s věřitelem

 • pozdní řešení problémů

 • nezanechávání dostatečných rezerv

 • braní úvěrů na splácení předchozích úvěrů

 • Příklady z praxe


Ot zky k zamy len
Otázky k zamyšlení

Proč se zadlužujeme?

 • Je lepší půjčku plánovat?

 • Orientujeme se v úvěr. smlouvách?

 • Jaká očekáváme rizika?

 • Víme kolik celkem přeplatíme (RPSN)?

 • Známe následky nesplácení závazků?

 • K čemu je bianco směnka?

 • Příklady z praxe • Bezplatná zelená linka:

 • 800 722 722

 • (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 11.30h a od 13.30h do 17.30h)

 • Poradenské linky:

 • 222 922 240, 595 532 740,

 • 411 135 200

 • (v provozu každý pracovní den od 8:00h do 18:00h)

Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


 • email:

 • [email protected]

 • www.financnitisen.cz

 • Adresa:

 • Americká 22, Praha 2

 • Vítkovická 1 (ÚAN), Ostrava

 • Dlouhá 15 (budova B kraj. úř.), Ústí nad Labem

Kontakty PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s.


Děkuji za pozornost

David Šmejkal


ad