yleisen kielitieteen peruskurssi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Yleisen kielitieteen peruskurssi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Yleisen kielitieteen peruskurssi - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Yleisen kielitieteen peruskurssi . Cyk 110 Sl 06 Laury Luento 11. Semantiikkaa. Merkitys kielessä Sanojen merkitys Lauseiden merkitys Diskurssin merkitys. Leksikaalinen merkitys (sanojen merkitys). Referenssi Sanan merkitys sen viittaussuhteena

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yleisen kielitieteen peruskurssi' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yleisen kielitieteen peruskurssi

Yleisen kielitieteen peruskurssi

Cyk 110

Sl 06

Laury

Luento 11

semantiikkaa
Semantiikkaa
 • Merkitys kielessä
  • Sanojen merkitys
  • Lauseiden merkitys
  • Diskurssin merkitys
leksikaalinen merkitys sanojen merkitys
Leksikaalinen merkitys (sanojen merkitys)
 • Referenssi
 • Sanan merkitys sen viittaussuhteena
  • Lauri, Anna, joulupukki, Mikkihiiri, äiti
 • Viittaussuhde ei kuitenkaan riitä
  • Tarja Halonen – tasavallan presidentti
  • Tarja Halonen matkusti eilen Brysseliin
  • Tasavallan presidentti matkusti eilen Brysseliin
  • Tasavallan presidentti valitaan joka kuudes vuosi
  • Tarja Halonen…?
  • The morning star is the evening star
slide4
Sanoilla on viittaussuhteen lisäksi (tai jopa sen puuttuessa) myös merkitys
  • Ranskan nykyinen kuningas
  • ekstensio (referentit) / intensio (viittauspotentiaali; mielikuva)
  • jääkiekon kultamitalijoukkue, ottelun paras maalivahti
 • Referentiaalisuus riippuu käyttäjän tarkoitusperistä ja kontekstista, ei pelkästään referentin todellisesta olemassaolosta
 • Kuitenkin tietyn tyyppiset NP:t eivät yleensä referentiaalisia, esim. predikatiivit

Mary is a teacher

slide5
Referentiaalisuus saattaa näkyä myös kieliopissa, esim. espanja:

Maria siempre alimenta gaviotas

Maria siempre alimenta a las gaviotas

- jälkimmäisessä gaviotas ‘lokkeja’ on referentiaalinenMyös suomessa puhekielen def. artikkeli esiintyy vain referentiaalisten NP:iden kanssa

Maikki on opettaja

Maikki on se opettaja (josta puhuttiin)

slide6
Sosiaalinen ja affektiivinen merkitys
  • Sosiaalinen
   • Tilanne (muodollinen, epämuodollinen…) puhujan tausta (alueellinen, koulutuksellinen…), sosiaalinen ’minä’, esim. sukupuoli
  • laitapuolen kulkijat, asunnottomat alkoholistit, pultsarit, pohjasakka
  • lande, skutsi
  • isoäiti, mummukka, famu
  • akkamainen jätkä/urosuhittelu
slide7
Affektiivinen merkitys (tunteet, mielipiteet, stance)

varsin yksityiskohtainen selonteko

kuolettavan pitkäveteinen juttu

JENNIFER: <VOX> Look at you being smart.

DAN: @ I’m not smart?

JENNIFER: You’re stupid.

DAN: Don’t call me stupid.

JENNIFER: Mm.

(KISS)

Alright.

sanojen v lisi suhteita
Sanojen välisiä suhteita
 • Merkityskentät
  • Kuppi, pikari, muki, kulho, kannu
  • valhe, kuume, talo, tentti, oikeus
  • Samaan kenttään kuuluvien sanojen piirteiden vertaaminen, komponenttianalyysi; esim. sanat, joilla kaikilla merkityspiirre + INHIMILLINEN, esim.

mies nainen

+ MASC - MASC

+ AIKUINEN +AIKUINEN

tyttö poika

- MASC + MASC

- AIKUINEN - AIKUINEN

slide9
ruoanlaittotermit (Lehrer)

water oil vapor

boil + - -

steam - - +

fry - + -

broil - - -

braise + + -

slide10
Hyponymia

- merkityshierarkia, jossa alempi termi sisältyy ylemmän termin merkitykseen

tableware

cutlery crockery table linen

fork knife spoon cup plate bowl tablecloth napkin

teaspoon tablespoon soup spoon

Cutlery on sanan knife hyperonyymi, knife on sanan cutlery hyponyymi

slide11
Eri kielissä ja kulttuureissa hyponymiset suhteet voivat erota suuresti toisistaan
  • Kyse on kansan taksonomioista, ei tieteellisistä
  • Esim. suomen

eläin

hyttynen kärpänen koira lehmä

vs. englanti creature

insect animal

fly mosquito dog cow

slide12
Hyponymiassa on kyse suhteesta ’eräänlainen’ – teelusikka on eräänlainen lusikka.
 • Toisenlainen hierarkia on partonomia (meronymia), jossa nenä ei ole eräänlainen kasvo

keho

pää vartalo raajat

kasvot päälaki kädet jalat

nenä otsa suu silmät

slide13
Hyponyymisessa hierarkiassa ajatellaan olevan perustaso, jonka lapset oppivat ensin ja jota käytetään eniten; välitaso
  • esim. lapset oppivat sanan koira ennen kuin sanan eläin tai mopsi
 • Kyse on maailmantiedon ja kielen välisistä yhteyksistä, maailman ilmiöiden luokittelusta
slide14
Prototyyppiteoria
  • Sanan merkitys on (kulttuurisen) prototyypin mukainen, ei ominaisuuksien lista
   • esim. sana lintu tuo mieleen varpusen tai pulun, ei strutsia, kalkkunaa tai emua
   • Roschin tutkimukset, jossa reaktionopeus lisääntyy prototyyppisten kategorian jäsenten nimeämisessä
slide15
Esim. värisanat
  • Kaikilla ihmisillä on samat edellytykset nähdä värejä, kuitenkin eri kielissä värisanojen määrä erilainen
  • Värisanojen määrästä tietyssä kielessä voi ennustaa, mitä värisanoja kielessä on (universaali)

valkea > punainen > vihreä > sininen > ruskea

musta keltainen

- Eri kieliä puhuvilla henkilöillä eri rajat väritermeille, mutta fokus (’paras’ esimerkki) on yhteenkäypä

muita sanojen v lisi merkitysyhteyksi
Muita sanojen välisiä merkitysyhteyksiä
 • Synonymia
  • samamerkityksisyys
  • Täydellinen synonymia (vaihdettavuus kaikissa konteksteissa) on harvinaista; kielessä sanat pyrkivät erikoistumaan tavalla tai toisella
   • Mahdollisia täysiä synonyymejä:
    • sofa, couch
    • takia, vuoksi
   • Osittaisia synonyymeja
    • mies, poika (eroavat jonkin merkityspiirteen suhteen)
    • nainen, akka, rouva (tyyliarvo)
slide17
Antonymia

Vastakkaiset merkitykset, esim. hyvä/paha

  • Komplementaariset antonyymit (X = ei Y)
   • elossa/kuollut
   • läsnä/poissa
  • Astevastakohdat (gradable antonyms), joissa X ei implikoi Y:n negatiivista arvoa; edustavat arvoja asteikolla
   • hyvä/paha
   • pitkä/lyhyt
   • Käypiä vertailussa (pidempi kuin…), kun taas komplementaariset eivät toimi näin
   • Näissä pareissa yleensä toinen tunnusmerkitön
    • Kuinka pitkä/vanha hän on?
slide18
Relationaaliset antonyymit (converses)
  • isä/lapsi
  • alla/päällä
  • Jos A on B:n Y, niin B on A:n X (X, Y ovat relationaalisia antonyymejä)
  • Astevastakohtaisten antonyymien komparatiivit voivat toimia relationaalisesti
   • Jos A on pidempi kuin B, niin B on lyhyempi kuin A
slide19
Homonymia
  • Kahdella eri sanalla on sama äänne- tai kirjoitusasu

kuusi (6), kuusi (puu)

   • homofonia bare, bear [bɛɹ]
   • homografia lead, lead (lead a country, made of lead), dove ’kyyhkynen’ dove ’sukelsi’
 • Polysemia
  • Samalla sanalla on useita eri merkityksiä, jotka liittyvät toisiinsa (usein historiallisesti)
   • Esim. kieli (lehmän, viulun, iirin)
   • chip (of wood, potato chip, computer chip)
slide20
Rajanveto homonymian ja polysemian välille ei yksinkertaista. Huomioon otettava
  • Etymologia (ovatko eri merkitykset kehittyneet samasta, esim. kieli)
  • Ovatko merkitykset samantapaisia jossain suhteessa, onko niillä esim. yhteinen hyponyymi (bear: I cannot bear to bear this burden any longer; hyponyymi on ehkä support, tolerate
slide21
Metafora
  • Seinillä on korvat (Cervantes)
  • Sanan merkityksen kehitys konkreettisesta abstraktiksi
  • Metaforan lähteitä erityisesti ihmisruumis ja sen orientaatio
  • Metafora auttaa ymmärtämään kompleksisia tilanteita; vaikeasti ymmärrettävät asiat kielennetään konkreettisten, hyvin ymmärrettyjen käsitteiden kautta; metaforassa on kyse tietyn kompleksisen domeenin ja yksinkertaisen domeenin välille luodusta analogiasta
slide22
esim. ylös/alas tunteiden ja muiden abstraktien käsitteiden kuvauksessa (ylös = hyvä, enemmän)
   • Tunnelma nousi kattoon
   • Hän on masennuksen syövereissä
   • He’s up, he’s down
   • The dollar has fallen against the euro
slide23
Tunteet nesteinä
  • He ovat syvästi rakastuneita
  • They fell in love
  • He was boiling with anger
  • Hän oli kuumana
 • Siirtometafora, pakettimetafora
  • En saanut ehdotustani läpi
  • I couldn’t get it through to him
  • He’s thick
  • I couldn’t put it into words
  • ymmärtää, understand, handle
slide24
Eläinmetaforat
  • hän on oikea sika
  • susi lammasten vaatteissa
 • Jälkiruokametafora
  • sweetie pie, sugar bun
  • tart
  • cake shop
slide25
Deiksis
  • Kielenainekset, joiden merkitys on riippuvainen puhetilanteesta
   • tavataan tässä huomenna samaan aikaan
   • back in one hour
  • Persoonadeiksis
   • Koodaa osallisuutta puhetilanteessa: 1. persoona, 2. persoona = osallisia, 3. persoona ei osallinen
    • Kuitenkin esim. suomen tämä, tuo, se; 3. persoonan pronomineja, mutta käytetään puhetilanteen osallistujista
slide26
Vaihtelu eri muotojen välillä ilmaisee muutosta perspektiivissä, tilanteessa

Radio-ohjelman psykologi:

I was talking to her about the fact that … there isn’t any particular reason why you should stop loving people we’re no longer with