Yleisen kielitieteen peruskurssi l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Yleisen kielitieteen peruskurssi PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Yleisen kielitieteen peruskurssi. Cyk 110 Sl 06 Laury Luento 11. Semantiikkaa. Merkitys kielessä Sanojen merkitys Lauseiden merkitys Diskurssin merkitys. Leksikaalinen merkitys (sanojen merkitys). Referenssi Sanan merkitys sen viittaussuhteena

Download Presentation

Yleisen kielitieteen peruskurssi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yleisen kielitieteen peruskurssi l.jpg

Yleisen kielitieteen peruskurssi

Cyk 110

Sl 06

Laury

Luento 11


Semantiikkaa l.jpg

Semantiikkaa

 • Merkitys kielessä

  • Sanojen merkitys

  • Lauseiden merkitys

  • Diskurssin merkitys


Leksikaalinen merkitys sanojen merkitys l.jpg

Leksikaalinen merkitys (sanojen merkitys)

 • Referenssi

 • Sanan merkitys sen viittaussuhteena

  • Lauri, Anna, joulupukki, Mikkihiiri, äiti

 • Viittaussuhde ei kuitenkaan riitä

  • Tarja Halonen – tasavallan presidentti

  • Tarja Halonen matkusti eilen Brysseliin

  • Tasavallan presidentti matkusti eilen Brysseliin

  • Tasavallan presidentti valitaan joka kuudes vuosi

  • Tarja Halonen…?

  • The morning star is the evening star


Slide4 l.jpg

 • Sanoilla on viittaussuhteen lisäksi (tai jopa sen puuttuessa) myös merkitys

  • Ranskan nykyinen kuningas

  • ekstensio (referentit) / intensio (viittauspotentiaali; mielikuva)

  • jääkiekon kultamitalijoukkue, ottelun paras maalivahti

 • Referentiaalisuus riippuu käyttäjän tarkoitusperistä ja kontekstista, ei pelkästään referentin todellisesta olemassaolosta

 • Kuitenkin tietyn tyyppiset NP:t eivät yleensä referentiaalisia, esim. predikatiivit

  Mary is a teacher


Slide5 l.jpg

 • Referentiaalisuus saattaa näkyä myös kieliopissa, esim. espanja:

  Maria siempre alimenta gaviotas

  Maria siempre alimenta a las gaviotas

  - jälkimmäisessä gaviotas ‘lokkeja’ on referentiaalinenMyös suomessa puhekielen def. artikkeli esiintyy vain referentiaalisten NP:iden kanssa

  Maikki on opettaja

  Maikki on se opettaja (josta puhuttiin)


Slide6 l.jpg

 • Sosiaalinen ja affektiivinen merkitys

  • Sosiaalinen

   • Tilanne (muodollinen, epämuodollinen…) puhujan tausta (alueellinen, koulutuksellinen…), sosiaalinen ’minä’, esim. sukupuoli

  • laitapuolen kulkijat, asunnottomat alkoholistit, pultsarit, pohjasakka

  • lande, skutsi

  • isoäiti, mummukka, famu

  • akkamainen jätkä/urosuhittelu


Slide7 l.jpg

 • Affektiivinen merkitys (tunteet, mielipiteet, stance)

  varsin yksityiskohtainen selonteko

  kuolettavan pitkäveteinen juttu

  JENNIFER: <VOX> Look at you being smart.

  DAN:@ I’m not smart?

  JENNIFER: You’re stupid.

  DAN:Don’t call me stupid.

  JENNIFER:Mm.

  (KISS)

  Alright.


Sanojen v lisi suhteita l.jpg

Sanojen välisiä suhteita

 • Merkityskentät

  • Kuppi, pikari, muki, kulho, kannu

  • valhe, kuume, talo, tentti, oikeus

  • Samaan kenttään kuuluvien sanojen piirteiden vertaaminen, komponenttianalyysi; esim. sanat, joilla kaikilla merkityspiirre + INHIMILLINEN, esim.

   miesnainen

   + MASC- MASC

   + AIKUINEN+AIKUINEN

   tyttöpoika

   - MASC+ MASC

   - AIKUINEN- AIKUINEN


Slide9 l.jpg

 • ruoanlaittotermit (Lehrer)

  water oilvapor

  boil +- -

  steam -- +

  fry -+ -

  broil -- -

  braise + + -


Slide10 l.jpg

 • Hyponymia

  - merkityshierarkia, jossa alempi termi sisältyy ylemmän termin merkitykseen

  tableware

  cutlery crockerytable linen

  fork knife spoon cup plate bowl tablecloth napkin

  teaspoon tablespoon soup spoon

  Cutlery on sanan knife hyperonyymi, knife on sanan cutlery hyponyymi


Slide11 l.jpg

 • Eri kielissä ja kulttuureissa hyponymiset suhteet voivat erota suuresti toisistaan

  • Kyse on kansan taksonomioista, ei tieteellisistä

  • Esim. suomen

   eläin

   hyttynen kärpänen koira lehmä

   vs. englanti creature

   insect animal

   fly mosquitodog cow


Slide12 l.jpg

 • Hyponymiassa on kyse suhteesta ’eräänlainen’ – teelusikka on eräänlainen lusikka.

 • Toisenlainen hierarkia on partonomia (meronymia), jossa nenä ei ole eräänlainen kasvo

  keho

  päävartaloraajat

  kasvot päälaki kädetjalat

  nenä otsa suu silmät


Slide13 l.jpg

 • Hyponyymisessa hierarkiassa ajatellaan olevan perustaso, jonka lapset oppivat ensin ja jota käytetään eniten; välitaso

  • esim. lapset oppivat sanan koira ennen kuin sanan eläin tai mopsi

 • Kyse on maailmantiedon ja kielen välisistä yhteyksistä, maailman ilmiöiden luokittelusta


Slide14 l.jpg

 • Prototyyppiteoria

  • Sanan merkitys on (kulttuurisen) prototyypin mukainen, ei ominaisuuksien lista

   • esim. sana lintu tuo mieleen varpusen tai pulun, ei strutsia, kalkkunaa tai emua

   • Roschin tutkimukset, jossa reaktionopeus lisääntyy prototyyppisten kategorian jäsenten nimeämisessä


Slide15 l.jpg

 • Esim. värisanat

  • Kaikilla ihmisillä on samat edellytykset nähdä värejä, kuitenkin eri kielissä värisanojen määrä erilainen

  • Värisanojen määrästä tietyssä kielessä voi ennustaa, mitä värisanoja kielessä on (universaali)

   valkea > punainen > vihreä > sininen > ruskea

   musta keltainen

   - Eri kieliä puhuvilla henkilöillä eri rajat väritermeille, mutta fokus (’paras’ esimerkki) on yhteenkäypä


Muita sanojen v lisi merkitysyhteyksi l.jpg

Muita sanojen välisiä merkitysyhteyksiä

 • Synonymia

  • samamerkityksisyys

  • Täydellinen synonymia (vaihdettavuus kaikissa konteksteissa) on harvinaista; kielessä sanat pyrkivät erikoistumaan tavalla tai toisella

   • Mahdollisia täysiä synonyymejä:

    • sofa, couch

    • takia, vuoksi

   • Osittaisia synonyymeja

    • mies, poika (eroavat jonkin merkityspiirteen suhteen)

    • nainen, akka, rouva (tyyliarvo)


Slide17 l.jpg

 • Antonymia

  Vastakkaiset merkitykset, esim. hyvä/paha

  • Komplementaariset antonyymit (X = ei Y)

   • elossa/kuollut

   • läsnä/poissa

  • Astevastakohdat (gradable antonyms), joissa X ei implikoi Y:n negatiivista arvoa; edustavat arvoja asteikolla

   • hyvä/paha

   • pitkä/lyhyt

   • Käypiä vertailussa (pidempi kuin…), kun taas komplementaariset eivät toimi näin

   • Näissä pareissa yleensä toinen tunnusmerkitön

    • Kuinka pitkä/vanha hän on?


Slide18 l.jpg

 • Relationaaliset antonyymit (converses)

  • isä/lapsi

  • alla/päällä

  • Jos A on B:n Y, niin B on A:n X (X, Y ovat relationaalisia antonyymejä)

  • Astevastakohtaisten antonyymien komparatiivit voivat toimia relationaalisesti

   • Jos A on pidempi kuin B, niin B on lyhyempi kuin A


Slide19 l.jpg

 • Homonymia

  • Kahdella eri sanalla on sama äänne- tai kirjoitusasu

   kuusi (6), kuusi (puu)

   • homofonia bare, bear [bɛɹ]

   • homografia lead, lead (lead a country, made of lead), dove ’kyyhkynen’ dove ’sukelsi’

 • Polysemia

  • Samalla sanalla on useita eri merkityksiä, jotka liittyvät toisiinsa (usein historiallisesti)

   • Esim. kieli (lehmän, viulun, iirin)

   • chip (of wood, potato chip, computer chip)


Slide20 l.jpg

 • Rajanveto homonymian ja polysemian välille ei yksinkertaista. Huomioon otettava

  • Etymologia (ovatko eri merkitykset kehittyneet samasta, esim. kieli)

  • Ovatko merkitykset samantapaisia jossain suhteessa, onko niillä esim. yhteinen hyponyymi (bear: I cannot bear to bear this burden any longer; hyponyymi on ehkä support, tolerate


Slide21 l.jpg

 • Metafora

  • Seinillä on korvat (Cervantes)

  • Sanan merkityksen kehitys konkreettisesta abstraktiksi

  • Metaforan lähteitä erityisesti ihmisruumis ja sen orientaatio

  • Metafora auttaa ymmärtämään kompleksisia tilanteita; vaikeasti ymmärrettävät asiat kielennetään konkreettisten, hyvin ymmärrettyjen käsitteiden kautta; metaforassa on kyse tietyn kompleksisen domeenin ja yksinkertaisen domeenin välille luodusta analogiasta


Slide22 l.jpg

 • esim. ylös/alas tunteiden ja muiden abstraktien käsitteiden kuvauksessa (ylös = hyvä, enemmän)

  • Tunnelma nousi kattoon

  • Hän on masennuksen syövereissä

  • He’s up, he’s down

  • The dollar has fallen against the euro


Slide23 l.jpg

 • Tunteet nesteinä

  • He ovat syvästi rakastuneita

  • They fell in love

  • He was boiling with anger

  • Hän oli kuumana

 • Siirtometafora, pakettimetafora

  • En saanut ehdotustani läpi

  • I couldn’t get it through to him

  • He’s thick

  • I couldn’t put it into words

  • ymmärtää, understand, handle


Slide24 l.jpg

 • Eläinmetaforat

  • hän on oikea sika

  • susi lammasten vaatteissa

 • Jälkiruokametafora

  • sweetie pie, sugar bun

  • tart

  • cake shop


Slide25 l.jpg

 • Deiksis

  • Kielenainekset, joiden merkitys on riippuvainen puhetilanteesta

   • tavataan tässä huomenna samaan aikaan

   • back in one hour

  • Persoonadeiksis

   • Koodaa osallisuutta puhetilanteessa: 1. persoona, 2. persoona = osallisia, 3. persoona ei osallinen

    • Kuitenkin esim. suomen tämä, tuo, se; 3. persoonan pronomineja, mutta käytetään puhetilanteen osallistujista


Slide26 l.jpg

 • Vaihtelu eri muotojen välillä ilmaisee muutosta perspektiivissä, tilanteessa

  Radio-ohjelman psykologi:

  I was talking to her about the fact that … there isn’t any particular reason why you should stop loving people we’re no longer with


 • Login