Sedembolestn
Download
1 / 35

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska - PowerPoint PPT Presentation


  • 515 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska. "Nehľadaj Krista bez kríža, lebo nájdeš kríž bez Krista.". Dôvodom vyhlásenia roku 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedembolestn

Panna Mria

Patrnka

Slovenska


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

"Nehadaj Krista bez kra,

lebo njde kr bez Krista."


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Dvodom vyhlsenia roku 2014 za

Rok Sedembolestnej Panny Mrie

je 450. vroie od prvho zzraku

na prhovor Panny Mrie v atne

a 50. vroie potvrdenia Sedembolestnej Panny Mrie za Patrnku Slovenska ppeom Pavlom VI.

Rok Sedembolestnej Panny Mrie

bude trva

od 1. janura do 31. decembra 2014.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Bazilika

atn Stre


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedem

bolest

Panny Mrie


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

1. Proroctvo Simeona v chrme

(tvoju duu prenikne me)


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

S Pannou Mriou sa meme identifikova vtedy, ke poujeme i my slovo, ktor ns zran: nevylieiten choroba, alebo e diea, ktor sa nm m narodi, nebude zdrav, alebo in zl sprva.

Toto s chvle zjednotenia sa

s naou matkou Mriou.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

2.

tek do Egypta

pred krom Herodesom,

ktor chcel zabi malho Jeia


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Je vea vec, ktor nm alebo naim blzkym spsobuj neistotu ohadom budcnosti: nezamestnanos, existenn problmy, vlda alebo vyanie zlch ud. Toto s chvle, kedy zname ten ist del, ako sv. Rodina. Netreba ani tu strca ndej v obrtenie zla na dobr.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

3. Strata dvansronho

Jeia v chrme


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Vdy, ke sa nm deti alebo in blzki stratia, i u mravnm spustnutm, stratou viery alebo jednoducho tm, e id ako Jei cestou, ktorej my nerozumieme, prevame bolesti, ktor prevala Mria a Jozef. Ani tu netreba by pasvnym, ale uvaova, o je ete mon urobi, aby sa veci alebo aby sme sa my sami zmenili.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

4.

Stretnutie

s Jeiom

na krovej ceste


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Niet na svete vej bolesti, ako strata cti, ktor sa prejavuje tm, e udia si

z ns alebo z naich blzkych robia posmech, pohdaj nami, maj ns

za ni. Me sa to sta, ke ns spravodlivo i nespravodlivo obvinia

z nieoho, alebo ke lovek ochorie

na psychick chorobu, ktor celkom zmen podstatu jeho osobnosti. ako nm je prizera na loveka, ktor takto trp.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

5.

Ukriovanie a smr Jeia


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Takto utrpenie sa v naom ivote odohrva, ke vidme trpie svojho blzkeho: telesne, duevne

i duchovne. Vidme jeho boles, trpenie, bezsenn noci, a nememe mu pomc; iba sa prizera.

o vak pome, je aj obyajn prtomnos, ako v prpade

Mrie a Jeia.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

6.

Snmanie z kra


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Je vea foriem smrti, z ktorch sa sklad n ivot, km neprde smr definitvna. Musme odumiera veciam, vzahom, zvislostiam, naviazanostiam, sebe samm, svojmu vlastnmu ja. A to preto, aby sa v ns mohol lepie a v plnej miere rozvin ivot.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

7.

Jeiov pohreb


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

I v naom ivote s bolestn odlenia; niektor s asn, niektor definitvne, naprklad smr. Je vecou viery prija fakt, e ani smrou sa ivot,

a teda ani nae vzahy nekonia, ale iba sa men ich podoba. A my sa raz znova stretneme. Mria o tejto skutonosti bola pevne presveden. Preto ani pri zapeatenom hrobe nestrcala ndej. Ba mohli

by sme poveda, e bola sn jedin, ktor neverila, e hrob m v ivote jej Syna posledn slovo. Preto sprva o zmtvychvstan ju sotva prekvapila. Toto je lekcia aj pre ns:

smr nie je koniec, smr je zaiatok.

A preto ijeme n ivot v ndeji.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Zdravas Mria, Bolesti pln, Ukriovan je s Tebou. Oplakvania hodn si Ty medzi enami a oplakvania hodn je plod Tvojho ivota: Jei.

Svt Mria, Matka Ukriovanho, vypros nm, ukriovateom Tvojho syna, slzy dokonalej tosti teraz i v hodinu smrti naej. Amen

S. Bonaventra


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Dnes viac ne inokedy potrebuje n nrod ochranu Panny Mrie, ktorje patrnkou nho nroda.

Modlitbou sedembolestnho ruenca a rozjmanm

o utrpen Panny Mrie chceme prosi o obnovu viery a pokoja v naich srdciach, naich rodinch, naom nrode.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Sedembolestn

ruenec


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Verm...,Slva...,Ote n...,Zdravas Mria...

Tajomstv ktrom Zdravas...

A ...ktor nech vns rozmnouje ctu kSedembolestnej Matke

B ...ktor nech vns rozmnouje dveru kSedembolestnej Matke

C ...ktor nech vns rozmnouje lsku kSedembolestnej Matke


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

7 bolestnch tajomstiev:

1....ktorho utrpenie ti bolo od Simeona zvestovan

2....s ktorm si do Egypta utiekla

3....ktorho si sbolesou tri dni hadala

4....ktorho si na Jeho Krovej ceste sprevdzala

5...ktorho si videla na kri zomiera

6....ktorho mtve telo si do svojho nruia prijala

7....ktorho si sbolesou do hrobu uloila.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Modlime sa:

Prosme a Bosk Spasiteu,

doi nm, aby sme sa

stali astnmi zsluh Tvojho utrpenia, ktor ctivo rozjmame omukch abolestiach Tvojej Panenskej Matky, ktor prebodli jej duu, ako jej to predpovedal svt starec Simeon. Amen!


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Litnie kSedembolestnej Panne Mrii

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, usly ns.

Kriste, vysly ns.

Ote znebies, Boe, zmiluj sa nad nami .

Synu, Vykupite sveta, Boe,

Duchu Svt, Boe,

Svt Trojica, jeden Boe,

Svt Mria, oroduj za ns.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Matka trchliv,

Matka pln zkosti,

Matka naplnen bolesami,

Matka prebodnut memi,

Matka bolesti, znajca kre,

Matka zbaven svojho Syna,

Matka znajca utrpenie vetkch,

Posila slabch,

Pomocnica opustench,


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

tt neastnch,

Vyslobodenie utlaovanch,

Kotva dvery,

Utenie brok,

Prstav topiacich sa,

Hrza prenasledujcich,

Bohatstvo veriacich,

Svetlo prorokov,

Podpora apotolov,

Koruna muenkov,

techa vyznvaov,

Perla panien,


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Ochrana vdov,

Liek chorch,

Ndej umierajcich,

Oberstvenie du trpiacich voistci,

Rados vetkch svtch,

Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, odpus nm, Pane.

Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, vysly ns, Pane.

Barnok Bo, ty snma hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

Modlime sa:

Sedembolestn Panna Mria, pre tajomstvo tvojich bolest, vypros nm milosrdenstvo uBoha Otca. Predstav mu prebodnut svoje iJeiovo Srdce avetky utrpenia, ktor si sJeiom pretrpela za ns na zemi. Amen.


Sedembolestn panna m ria patr nka slovenska

"Oroduj za ns, Matka Sedembolestn, aby sme sa stali hodn Kristovch prisben."


ad
  • Login