Erd ly2020 fejleszt si terv
Download
1 / 35

Erdély2020 Fejlesztési Terv - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Erdély2020 Fejlesztési Terv. Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Temesvár, 2012. december 3. Tartalom:. MFF: Az Európai Unió többéves pénzügyi kerete MFF és az Európa 2020 Stratégia E rdély 2020 Fejlesztési Terv. 1. rész:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Erdély2020 Fejlesztési Terv' - trygg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erd ly2020 fejleszt si terv

Erdély2020 Fejlesztési Terv

Az EU 2014-2020 közötti költségvetési kerete

Winkler Gyula

európai parlamenti képviselő

Temesvár, 2012. december 3.


Tartalom
Tartalom:

 • MFF: Az Európai Unió többévespénzügyi kerete

 • MFF és az Európa 2020 Stratégia

 • Erdély 2020 Fejlesztési Terv


1. rész:

MFF: Az Európai Unió

többévespénzügyi kerete


Az eur pai uni t bb ves p nz gyi kerete i
Az Európai Unió többévespénzügyi kerete I.

 • Multianual Financial Framework - MFF

 • Az MFF nem az EU hétéves költségvetése,hanem egy olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az uniós kiadások tervezhetőeklegyenek.

 • Az MFF az uniós költségvetés minden egyes fejezete vonatkozásában meghatározza a maximálisan rendelkezésre álló források („felsőkorlátok”) összegét.


Az eur pai uni t bb ves p nz gyi kerete ii
Az Európai Unió többévespénzügyi kerete II.

 • Az MFF meghatározza a következő évek tényleges politikaiprioritásait, így nemcsak költségvetési, hanem politikaikeretet is alkot.

 • Válaszol arra akérdésre, mely szakpolitikai területekre fordítson több, illetve kevesebb pénzt az EU a jövőben (kohézió, mezőgazdaság,kutatás és innováció, oktatás stb.)

 • A jelenleg érvényben lévő MFF a 2007-től2013-ig terjedő időszakra szól.


Mff 2014 2020 temterve
MFF 2014-2020 ütemterve

 • Az Európai Bizottság a javaslatát 2011-ben tette közzé.

 • Jelenleg az Európai Parlament és az Európai Tanács asztalán van.

Várhatóan 2013 elején


Mff 2014 2020 k vetekez l p sek
MFF 2014-2020: követekező lépések

 • A végleges szöveget együttesen az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia, a 2 intézmény alkotja azEurópai Unió „költségvetési hatóságát”.

 • az Európai Parlament még dolgozik az álláspontján az MFF-re vonatkozóan

 • 2012. november 22-23: speciális EU csúcs, amelyen tárgyaltak az MFF-ről – nem sikerült megállapodni a tagországoknak

 • 2013. eleje (január vagy február vagy március): speciálisEU csúcs:azMFF várható elfogadása


Mff 2007 2013 s 2014 2020
MFF 2007-2013 és 2014-2020*

*Az Európai Bizottság javaslatában szereplő összegek


Mff 2014 2020 vekre s ter letekre
MFF 2014-2020 évekre és területekre2. rész:

Az MFF és az Európa 2020 Stratégia


Eur pa 2020 s trat gia 3 priorit s
Európa 2020 Stratégia3 prioritás:

Az Európa 2020 Stratégia (2011-ben tette közzé az Európai Bizottság) 3, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt:

 • Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása

 • Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság

 • Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint a szociális és területi kohézióáltal jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése


Eur pa 2020 s trat gia 5 c l
Európa 2020 Stratégia5 cél:

Az EU 5 fontos területre vonatkozóan tűzött ki 2020-ra elérendő, ambiciózus célokat:

 • Foglalkoztatás: a 20–64 éves korcsoportba tartozó lakosság 75%-ának foglalkoztatása.

 • Innováció: az EU GDP-jének 3%-át kell kutatásra és fejlesztésre fordítani.

 • Éghajlatváltozás: a „20/20/20” éghajlattal, illetve energiával kapcsolatos célkitűzések elérése.

 • Oktatás: Az iskolából lemorzsolódók arányát 10% alá kell szorítani, és a 30–34 éves korú lakosság legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel.

 • Szegénység: A szegénység visszaszorítása azáltal, hogy legalább 20 millió ember esetében csökken a szegénység vagy kirekesztődés kockázata az EU-ban.


Eur pa 2020 s trat gia 7 kezdem nyez s
Európa 2020 Stratégia7 kezdeményezés:

7 kiemelt kezdeményezés a haladás ösztönzésére:

 • Innovatív Unió (COM/2010/546)

 • Mozgásban az ifjúság (COM/2010/477)

 • Európai digitális menetrend (COM/2010/0245 f/2)

 • Erőforrás-hatékony Európa (COM/2011/21)

 • Iparpolitika a globalizáció korában (COM/2010/0614)

 • Új készségek és munkahelyek menetrendje (COM/2010/682)

 • Szegénység elleni európai platform (COM/2010/758)


Kezdem nyez s innovat v uni
Kezdeményezés: Innovatív Unió

Az Innovatív Unió kezdeményezés a kutatásra és innovációra fordított finanszírozás javítására szolgál, annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

További információk:

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

15


2 kezdem nyez s mozg sban az ifj s g
2. Kezdeményezés: Mozgásban az ifjúság

A Mozgásban az ifjúság az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci hozzáférésének könnyítését szolgálja.

További információk:

http://europa.eu/youthonthemove

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_hu.pdf

16


3 kezdem nyez s eur pai digit lis menetrend
3. Kezdeményezés: Európai digitális menetrend

Az Európai digitális menetrend a nagy sebességű internethez való hozzáférés bővítését és az egységes digitális piac előnyeinek a háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt.

További információk:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/

17


4 kezdem nyez s er forr s hat kony eur pa
4. Kezdeményezés:Erőforrás-hatékony Európa

Az Erőforrás-hatékony Európa a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság elősegítését, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzését szolgálja.

További információk:

http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_hu.htm

http://ec.europa.eu/environment/index_hu.htm

18


5 kezdem nyez s iparpolitika a globaliz ci kor ban
5. Kezdeményezés: Iparpolitika a globalizáció korában

Az Iparpolitika a globalizáció korában a vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti környezetének javítását és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipar támogatását célozza.

További információk:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/comm_2011_0642_hu.pdf

http://ec.europa.eu/enterprise/index_hu.htm

19


6 kezdem nyez s j k szs gek s munkahelyek menetrendje
6. Kezdeményezés: Új készségek és munkahelyek menetrendje

Az Új készségek és munkahelyek menetrendje a munkaerőpiac modernizálását célozza, arra törekszik, hogy lehetővé tegye az egyének számára készségeik élethosszig tartó fejlesztését, növelve munkaerőpiaci részvételüket, és – többek között a munkavállalók mobilitása révén – közelítve egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet.

További információk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=958

20


7 kezdem nyez s szeg nys g elleni eur pai platform
7. Kezdeményezés:Szegénység elleni európai platform

A Szegénység elleni európai platform célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben élvezhetik, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők pedig újból a társadalom aktív tagjai lehetnek.

További információk:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=hu

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_359_340_en.htm#355

21


3. rész:

Erdély 2020 Fejlesztési Terv


Erd ly 2020 fejleszt si terv i
Erdély 2020 Fejlesztési Terv I.

Az RMDSZ kidolgozta az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet, ezt 2012 októberében közzétette honlapján*, novemberben pedig nyilvánosságot látott a Planul de dezvoltare Transilvania 2020.

Mozgó célpontok: az euró-övezet jövője, az Unió jövője, a globalizáció jövője

Kérdések:

melyik a helyes egyensúly a globalizáló nyomás és a lokális értékek között?

megvalósítható-e a „glokalizáció” a Kárpát-medencében és Erdélyben?

*http://rmdsz.ro/page/erdely-2020


Erd ly 2020 fejleszt si terv ii
Erdély 2020 Fejlesztési Terv II.

Hipotézis: az Európai Unióval szinergiában akarunk fejlődni, az elzárkózást elutasítjuk, képesek vagyunk a hullámot meglovagolni.

Helyzetfelmérés: a települési és megyei szinteken már létező elemzéseket egy általános – erdélyi szintű – diagnózisba kell ötvözni.

Az uniós felzárkózás útja: Erdély fenntartható fejlődésének tervezése, a közép- és hosszútávú tervek összehangolt megvalósítása.

24


Erd ly 2020 fejleszt si terv iii
Erdély 2020 Fejlesztési Terv III.

A fejlesztés finanszírozásának forrásai:

hazai költségvetési források (Románia állami költségvetése, a megyei és a települési költségvetések): 70%

uniós források: 30%

25


Erd ly 2020 fejleszt si terv iv
Erdély 2020 Fejlesztési Terv IV.

Erdélyi jövőkép?

A tervezés alapelve: a szülőföldön való megmaradás

PRIORITÁSOK (kiemelt kezdeményezések),az EU 2020 Stratégiával összhangban

A partnerség elvének alkalmazása

Regionális öntudat

Erdély regionális sajátosságaira kell építeni

a tervezést: Székelyföld, Partium és a Bánság, Közép-Erdély és a szórványvidékek

26


Az erd ly 2020 fejleszt si terv priorit sai
Az Erdély 2020 Fejlesztési Terv prioritásai

 • Innovatív Erdély

 • Erdélyi iparpolitika a globalizáció korában

 • Új készségek és munkahelyek menetrendje

 • Digitális menetrend

 • Mozgásban az erdélyi ifjúság

 • Szegénység elleni erdélyi platform

 • Erőforrás-hatékony Erdély

 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés Erdélyben


Vid kfejleszt s kiemelt c lkit z sek
Vidékfejlesztés: kiemelt célkitűzések:


Koh zi s alap kiemelt c lkit z sek
Kohéziós Alap:kiemelt célkitűzések:


Eur pai region lis fejleszt si alap kiemelt c lkit z sek
Európai Regionális Fejlesztési Alap:kiemelt célkitűzések:


Eur pai szoci lis alap kiemelt c lkit z sek
Európai Szociális Alap:kiemelt célkitűzések:


Erd ly 2020 a rom niai konzult ci ban i
Erdély 2020 a romániai konzultációban I.

 • Románia kormánya 2012 második felében nyilvános konzultációt kezdeményezett, amelynek célja a 2014-2020 költségvetési ciklusra vonatkozó európai uniós alapok felhasználásának előkészítése és megalapozása.

 • A konzultációs folyamatot a Európai Ügyek Minisztériuma koordinálja.

 • Az RMDSZ Erdély 2020 Fejlesztési Tervét érvényesíteni kívánja a nyilvános konzultáció által megszabott keretek között.


Erd ly 2020 a rom niai konzult ci ban ii
Erdély 2020 a romániai konzultációban II.

 • November 19-én az RMDSZ hivatalosan benyújtotta az európai ügyekért felelősminiszternek az Erdély 2020 Fejlesztési Tervet.

 • Továbbá az RMDSZ előterjesztette a dokumentumot azokhoz a regionális szintű ügynökségekhez, amelyek a konzultációs intézményrendszer részét képezik Romániában.


Tov bbi konzult ci s szintek
További konzultációs szintek

 • Regionális Fejlesztési Ügynökségek (Agenţii pentru Dezvoltare Regională) – Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár

 • Regionális Környezetvédelmi Ügynökségek (Agenţii Regionale pentru Protecţia Mediului) – Temesvár, Kolozsvár, Szeben

 • Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökségek(Agenţii de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit) - Gyulafehérvár, Temesvár, Szatmárnémeti

 • Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Regionális Közreműködő Szervezetei(Organisme Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) - Gyulafehérvár, Kolozsvár, Temesvár

 • A Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium Kis- és középvállalkozásokért felelős Közreműködő Szervezete(Organism Intermediar pentru IMM) - Bukarest


Köszönöm a figyelmet!

[email protected]

www.winklergyula.eu

* Megj: az előadásban szereplő adatok az Európai Bizottság, Európai Tanács, Románia Kormánya és az RMDSZ weboldaláról származnak


ad