Telekaapelit maanteiden tiealueella
Download
1 / 41

Telekaapelit maanteiden tiealueella - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Telekaapelit maanteiden tiealueella. 01.11.2012 Katariina Rouhiainen Pirkanmaan ELY-keskus Keskitetty lupapalvelu. Pirkanmaan ELY:yn keskitetyt valtakunnalliset liikenteen asiakaspalvelut. Asiakaspalvelukeskus Tienpitoon liittyvät asiakkaiden yhteydenotot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Telekaapelit maanteiden tiealueella' - truong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Telekaapelit maanteiden tiealueella
Telekaapelit maanteiden tiealueella

01.11.2012

Katariina Rouhiainen

Pirkanmaan ELY-keskus

Keskitetty lupapalvelu


Pirkanmaan ely yn keskitetyt valtakunnalliset liikenteen asiakaspalvelut
Pirkanmaan ELY:yn keskitetyt valtakunnalliset liikenteen asiakaspalvelut

 • Asiakaspalvelukeskus

  • Tienpitoon liittyvät asiakkaiden yhteydenotot

  • 020690300 asiakaspalvelu (ma-pe klo 9-16)

  • 020690301 kundservice (mo-frekl. 9-16)

 • Keskitetty lupapalvelu, mm.

  • Sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoitusluvat

  • Palvelukohteiden opasteluvat

  • Tienvarsimainonnan poikkeusluvat

  • Yksityistieavustukset

 • Vuonna tarkoitus pilotoida 2012 sähköistä menettelyä

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Miten miksi mist
Miten asiakaspalvelutMiksiMistä?

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


L nsi savo 6 9 2012 pieks m ki mt 459
Länsi-Savo 6.9.2012/ Pieksämäki asiakaspalvelutmt 459

Kaapelit asennettava tavoitesyvyyteen


Lis ntynyt kaapeleiden sijoitustarve
Lisääntynyt kaapeleiden asiakaspalvelutsijoitustarve

 • Laajakaistahankkeet, joissa tavoitteena 100 Mb yhteydet vuoteen 2015 mennessä.

 • Sähköyhtiöiden saneeraustarve on kaksinkertaistumassa vuoteen 2015 mennessä, mm. pylväiden käyttöikä tulee vastaan. Myrskytuhot nopeuttavat korjaustarvetta.

 • Sähköyhtiöiden periaatepäätökset ilmajohdoista maakaapeleihin siirtymisestä.

 • Yhteisrakentamisesta ei ole hyviä käytäntöjä!


Pirkanmaan ELY-keskus, KRo
K sitteit
Käsitteitä asiakaspalvelut

Luiskakaltevuus on luiskan korkeus/leveys


Loivaluiskaiset tiet tele ja s hk kaapelit
Loivaluiskaiset tiet, tele- ja sähkökaapelit asiakaspalvelut

 • Luiskan kaltevuus on 1:3 tai loivempi, lyhyellä matkalla sallitaan jyrkempi, jopa 1:2.

 • Kaapelin etäisyys vähintään 1 m tien reunasta (1,2 m päällysteestä).

 • Maa on aurauskelpoista, jos tietä ei ole rakennettu louheesta.

 • Etäisyys edellisestä kaapelista yleensä 1 m.


Jyrkk luiskaiset tiet ei luiskiin
Jyrkkäluiskaiset tiet, ei luiskiin asiakaspalvelut

1

 • Tien sisäluiskaan ei saa sijoittaa kaapelia

  - jos luiskakaltevuus on jyrkempi kuin 1:3 tai

  - sisälusikan leveys on alle 1 m.

 • Jyrkkään sisäluiskaan kaivettu tai aurattu ura heikentäisi tien reunaa niin, että se pettäisi.

 • Liikenne ja routa leventävät tietä vähitellen, jolloin luiska muuttuu jyrkemmäksi kuin alun perin, jopa lähes pystysuoraksi. Ihminen ei pysty tekemään näin jyrkkiä luiskia luiskan sortumatta.

 • Sorateiden luiskia leikataan loivemmaksi määrävälein, jotta tien reuna ei petä kuorma-auton alla.

3


Jyrkk luiskaiset tiet sijoittaminen ojan pohjaan
Jyrkkäluiskaiset tiet, sijoittaminen ojan pohjaan asiakaspalvelut

 • Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelit voidaan asentaa ojan pohjaan, jos maa ei ole liian kivinen tai kallioinen.

 • Kallion louhiminen pitkällä matkalla haittaisi liikaa liikennettä ja suurten maakivien poistaminen pitkällä matkalla olisi liian hidasta ja vaurioittaisi tietä.

 • Kallion tai maakivien kohdalla  sijoitus ojan taakse.

 • Jos minimisyvyys 0,7 m ei täyty, suojataan kaapeli kaivunkestävästi.


Loivaluiskaiset tie, kallioleikkaus ja louherakenne asiakaspalvelut

 • Louhetta on kallioleikkauksissa

 • 1990-luvulta alkaen monet päätiet on rakennettu louheesta koko pituudelta

 • Suurin lohkarekoko on 600 tai 1000 mm

 • Louheen päällä on 0,1…0,6 m maata

  Kaapelin saa sijoittaa louheeseen vain lyhyellä matkalla, jos muu tie on louheetonta, koska

 • kaapeli sijoittaminen louheeseen on hidasta ja kallista, haittaa liikennettä

 • lohkareiden siirtyminen aiheuttaa patteja tai koloja tiehen
Kaivujäljet tulee asian-mukaisesti ja viipymättä viimeistellä ja nurmettaa.

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Lupaprosessi ja viranomaisyhteisty
Lupaprosessi ja viimeistellä ja nurmettaa.viranomaisyhteistyö


Oikeudellinen perusta
Oikeudellinen perusta viimeistellä ja nurmettaa.

 • Maantielain 42§:n mukaan tiealueeseen kohdistuva työ sekä rakennelmien, johtojen ja muiden laitteiden sijoittaminen tiealueelle vaatii tienpitoviranomaisen luvan

  • Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle

 • Viestintämarkkinalain 101§ telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava maantielaissa tarkoitetulle tiealueelle (…)

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


2500 viimeistellä ja nurmettaa.

+20% / v


Hakemus
Hakemus viimeistellä ja nurmettaa.

 • Hakemuksia ei pitäisi keskittää kevääseen ja alkukesään. Silloin on ruuhkaa ja hakemusten käsittely kestää kauan.

 • Puutteellisiin lähtötietoihin tai ohjeiden vastaisiin ratkaisuihin perustuvat hakemukset vievät lupakäsittelijöiden aikaa monikerroin enemmän kuin kunnolliset hakemukset.

  • Muidenkin hakemusten käsittely viivästyy.

 • Maaseudulla kalliot, kivisyys, ojan muoto, nykyiset kaapelit on selvitettävä. Taajamissa myös kasvillisuuden poiston vaikutus maisemaan on kuvattava.


Lupaprosessi
Lupaprosessi viimeistellä ja nurmettaa.

 • Hakija selvittää edellytykset kaapelin sijoittamiselle.

 • Sijoitusehdotuksen laadittuaan, hakijalla on velvollisuus olla yhteydessä paikallisen ELY-keskuksen aluevastaavaan.

 • Suurista töistä aina esikatselmus. Pidetystä esikatselmuksesta muistio/ pöytäkirja hakemuksen liitteeksi.

 • Maastokatselmoinnissa ELY-keskusta voi edustaa myös alueellinen tienhoitourakoitsija tai konsultti.

 • Sijoituslupahakemus sisältää sijoitussuunnitelman, liikenteenohjaussuunnitelman sekä pöytäkirjan katselmuksesta. Tämän perusteella lupapalvelussa laaditaan sijoitussopimus.

 • Tarvittaessa vielä aloituskatselmus ennen töiden aloittamista + loppukatselmus

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Pirkanmaan ELY-keskus, KRo viimeistellä ja nurmettaa.


Sijoitussuunnitelman sis lt
Sijoitussuunnitelman sisältö viimeistellä ja nurmettaa.

 • Kaapelin sijoitusmahdollisuudet

 •  seuraava dia: ennakkotutkimusten tarve!

 • Siltakiinnitykset, yhteys siltainsinööriin!

 • Tulevat tiehankkeet (mahdollinen siirtovelvoite)

 • Pohjavesisuojaukset, tukirakenteet

 • Puunkaadot, yhteys maanomistajaan tai metsänhoitoyhdistykseen

 • Olemassa olevat johdot ja kaapelit

LähestymiskarttaYleiskarttaSuunnitelmakartta


Ennakkotutkimusten tarve viimeistellä ja nurmettaa.

 • Loivaluiskaiset tiet

 • Selvitetään kallioleikkaukset ja kohteella kairaamalla osuudet, joilla on käytetty louhetta sekä loheen päällä olevan maakerroksen paksuus.

 • Selvitetään luiskassa olevat kaapelit. Tienpitäjä tietää myönnetyt luvat, mutta ei tarkkaa sijaintia.

 • Suunnitellaan, miten johto kiertää rumpuputket, liikennemerkit, kaiteet, reunapaalut jne.

 • Jyrkkäluiskaiset tiet

 • Selvitetään alustava tieto kalliosta ja maalajeista maaperäkartalta.

 • Selvitetään maastossa luiskien ja ojan takana olevan tiealueen leveydet.

 • Selvitetään maakivien määrä katselemalla näkyykö kohteella maan pintaa nousseita tai nostettuja kiviä.

 • Suunnitellaan, miten johto kiertää rumpuputket, liikennemerkit jne.

 • Epäselvissä kohdissa kokeillaan esiauraamista ennen varsinaista kaapelin auraamista.

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Kaapeleiden siltakiinnitykset
Kaapeleiden siltakiinnitykset viimeistellä ja nurmettaa.

 • Siltakohtaisen asennussuunnitelman sisältö

  • Esitetään kaapelin sijainti sillan poikkileikkauksessa joko piirustuksessa tai valokuvissa

  • Tarvittaessa on esitettävä omana piirustuksena johtokourun ”taivutukset” (kulmat) ja liikevarat siltakannen ja maatukien rajakohdassa sekä kaapelin vienti penkereeseen

  • Yleisohjeena on, että kaapeli sijoitetaan ≥ 1,0 m:n etäisyydelle reunapalkin ulkopinnasta tippuputkilinjan sisäpuolelle kannen reunaulokkeen tai –viisteen alapintaan, ei koskaan reunapalkkiin

  • Esitetään johtokourun ja kiinnitystarvikkeiden tyyppi- ja materiaalitiedot, joko piirustuksessa ja/tai erillisessä asennusohjeessa

  • Kuvaus mahdollisista keilojen tai etuluiskien kiviverhousten purkamisesta ja uudelleen asentamisesta

  • Kaapeliin riittävästi löysää sillan päähän, jotta se voidaan tarvittaessa siirtää sillan korjaustyön tieltä

  • Siltapiirustuksia saa tiff-formaatissa ELY –keskuksen silta-asiantuntijoilta lähes kaikista silloista.


Kaapelit rakenteissa
Kaapelit rakenteissa viimeistellä ja nurmettaa.

Aina siltainsinöörillä hyväksytetty suunnitelma siltakiinnityksistä!


Ei n in
EI NÄIN! viimeistellä ja nurmettaa.

Kaapeli reunapalkin päällä ylikulkusillassa.

Suojaputki roikkuu reikäkiskolla kivipylväissä.


Lupamaksut
Lupamaksut viimeistellä ja nurmettaa.

 • Maantielain 42§:n 1.momentin mukainen lupa tiealueeseen kohdistuvasta työstä sekä rakennelmien, johtojen ja muiden laitteiden sijoittamiseen tiealueelle.

 • Valtioneuvoston asetuksen (ELY-keskusten sekä työ- ja elinkeino-toimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2011) mukaan

 • Lupamaksu on 180 €.

 • Laskutustiedot, viitetieto sekä Y-tunnus hakemukseen mukaan

 • Maksu peritään 1.2.2011 alkaen.

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Metriperustainen sijoitusmaksu
Metriperustainen sijoitusmaksu? viimeistellä ja nurmettaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö sopivat tammikuussa 2012, että tiealueelle johdon omistajan tulee korvata tienpitäjälle tien kunnossapidolle aiheuttamat haitat.

Liikenneviraston sähköjohdot ja maantiet -ohjeeseen on lisätty korvaukset

 • loivaluiskaisen tien luiskat 1,3 euroa tiemetriltä

 • jyrkkäluiskaisen tien ojassa tai aivan sen vieressä 2,5 euroa tiemetriltä

  Hintojen perusteista:

 • Loivaluiskaisilla teillä kunnossapitohaitat koskevat erityisesti liikennemerkkien, kaiteiden pystytystä ja korjaamista.

 • Jyrkkäluiskaisilla teillä haitat tulevat ojien perkaamisen, rumpujen uusimisen ja liikennemerkkien pystytyksen yhteydessä.

 • Se, että sähkökaapeleita voi olla luiskissa lisää selvitystyötä myös teillä, joiden luiskissa ei ole sähkökaapeleita.

  Hintalaskelma on tehty kiireessä, eikä siitä ole yhteisymmärrystä. Hinta on noin kaksi kertaa niin suuri kuin Ruotsissa laskettiin vuonna 1988. Hinnat lasketaan uudelleen syksyn aikana.

  Kesän ja syksyn luvissa on alustavat hinnat, mutta ne korvataan vuoden-vaihteessa takautuvasti uusilla, kun hinnoista päästää yhteisymmärrykseen

  Telekaapeleiden hinta


Lupa ja sopimusehtojen valvonta
Lupa- ja sopimusehtojen valvonta viimeistellä ja nurmettaa.

 • Valvontaa suorittavat ELY- keskuksen aluevastaavat tai heidän toimeksiannostaan alueurakoitsijat tai ulkopuoliset konsultit.

 • Jos sopimusehtoja tai lupavelvoitteita rikotaan:

  • Otetaan yhteyttä luvan saajaan ja urakoitsijaan (luvansaajan vastuulla on, että urakoitsija tuntee sopimusehdot).

  • Ellei muutosta tapahdu välittömästi, tienpitoviranomainen voi keskeyttää työn (maantielain 101 §:n 2 momentti).

  • Tienpitoviranomainen voi luvansaajan kustannuksella palauttaa paikan entiseen kuntoon.

  • Jos tienpitoviranomaista estetään näissä toimissa, poliisin annettava virka-apua tienpitoviranomaisen pyynnöstä (maantielain 101 §:n 3 momentti).

  • Jos johto tai kaapeli sijoitettu sopimuksen vastaisesti  siirto.

  • Jos vahinkoja syntyy  vahingonkorvaus.

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Liikenteenohjaus ty mailla
Liikenteenohjaus työmailla viimeistellä ja nurmettaa.


Pirkanmaan ELY-keskus, KRo viimeistellä ja nurmettaa.


Liikenteenohjaussuunnitelma viimeistellä ja nurmettaa.

 • Hakemuksen mukana toimitettu liikenteenohjaus-

  suunnitelma hyväksytään ja tarvittaessa tehdään työnaikainen nopeusrajoituspäätös sopimuksen liitteeksi.

 • Liikenteenohjaussuunnitelma on edellytys sopimuksen sisältämälle työluvalle -> Työlupa ei ole voimassa ennen kuin liikenteenohjaus- suunnitelma toimitettu!


Liikenteenohjaussuunnitelma viimeistellä ja nurmettaa.


Esimerkkej el v st el m st
Esimerkkejä elävästä elämästä viimeistellä ja nurmettaa.

Kevyenliikenteen kulku tulee toteuttaa turvallisesti työkohteen ohi.

Kulkureitin muutoksista on ilmoitettava liikennemerkein hyvissä ajoin ennen varsinaista työkohdetta.


Kevyenliikenteenväylälle ei saa pysäköidä autoja eikä sijoittaa muita laitteita niin, että väylällä kulku estyy

tai vaarantuu.

Kevyenliikenteenväylän varressa kaivannot tulee suojata suoja-aidalla

tai sulkupuomilla.


Tiellä tai kevyenliikenteenväylällä ei tule käyttää teloin varustettua työkonetta.

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Liikennejärjestelyjen tulee olla helposti ymmärrettävät. Työkohde ei saa koskaan yllättää kuljettajaa.


Yhteystiedot: Työkohde ei saa koskaan yllättää kuljettajaa.

Pirkanmaan ELY-keskus

Lupapalvelu, Johto- ja kaapelisopimukset

PL 297

33101 Tampere

[email protected]

Asiakaspalvelukeskus puh. 020 690300

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


Internet
Internet Työkohde ei saa koskaan yllättää kuljettajaa.:

 • www.ely-keskus.fi/johdotjakaapelit

 • http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Lupaasiat/Kaapelitjohdotputket/Sivut/Sahkojohtotelekaapelikaukolampojohtosijoittaminen.aspx

 • http://www.ely-keskus.fi/fi/Liikenne/Lupaasiat/Kaapelitjohdotputket/Documents/Toimintaohje0911.pdf

Pirkanmaan ELY-keskus, KRo


ad