slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hvorfor MIO?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hvorfor MIO? - PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on

Hvorfor MIO?. Mange institutioner står over for nye udfordringer: Ændrede betingelser i styring og markedsvilkår Øgede krav til ledelse og medarbejdere om effektivitet, fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsning Dette stiller øgede krav til ledelse og medarbejdere om

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvorfor MIO?' - truman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvorfor MIO?

 • Mange institutioner står over for nye udfordringer:
 • Ændrede betingelser i styring og markedsvilkår
 • Øgede krav til ledelse og medarbejdere om effektivitet,

fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsning

Dette stiller øgede krav til ledelse og medarbejdere om

samarbejde og gensidig information

slide2

Hvorfor MIO?

 • Opgavemæssig overlap og manglende koordination mellem

TR, SU og SiO

 • Begrænsede muligheder for helhedsorienteret opgave-

varetagelse

 • Faggrænseorienteret tilgang til emnerne
 • Medarbejderindflydelse mere formel end reel
slide3

Hvorfor MIO?

 • Ledelsen ønsker medarbejderne inddraget i et tættere

samarbejde om institutionens udvikling, og medarbejderne

søger selv indflydelse herpå

 • Det fælles perspektiv på institutionens udvikling sættes i

centrum

 • Samarbejdet er intensiveret mellem personer, som får et

tillidsforhold til hinanden

slide4

Hvorfor MIO?

 • Udvidet kompetence
 • Udvidet indhold
 • Udvidet forhold mellem parterne
slide5

Hvorfor MIO?

 • Indgå aftaler, der kan intensivere samarbejdet mellem
 • Ledelse og medarbejdere, og som skaber:
 • Højere kvalitet og øger effektivitet gennem større

bevidsthed/enighed om mål og strategier

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system

slide6

Hvorfor MIO?

 • Højere kvalitet og øger effektivitet gennem større

bevidsthed/enighed om mål og strategier

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system

slide7

Hvorfor MIO?

 • Ejerskab
 • Mere aktiv inddragelse af medarbejderne
 • Interessefællesskab er udgangspunkt
 • Konsensusorienteret ledelse og medarbejdere
 • MIO som udviklings- og samarbejdsorganisation –

ikke et enkeltstående udvalg

slide8

Udfordringer

 • Det tager tid at få indført et velfungerende MIO
 • Der kan være behov for opkvalificering af medarbejder-

repræsentanter

 • Mellemledere, som ikke er med i MIO, kan have svært ved

at definere deres indflydelses- og repræsentationsmulig-

heder i organisationen

 • Kommunikation med hele arbejdspladsen er vanskelig og

kræver tid

slide9

SiO/MIO-undersøgelse 2003

 • Udvalgene er blevet mere professionelle og effektive
 • Udvalgene er mange steder blevet mindre
 • Medarbejderne påtager sig i højere grad ejerskab til

beslutninger

 • Særinteresser har ringere kår i de mindre institutioner
slide10

SIO/MIO undersøgelse 2003

 • Arbejdsmiljø er blevet fast punkt på dagsordenen
 • Når arbejdsmiljøet er på dagsordenen kommer der

resultater. Ingen ønsker, at et punkt dukker op igen og

igen – uden at være løst

slide11

Samarbejdsudvalg - typer

 • Det konfliktsøgende SU/MIO

- særinteresser præger, præget af uenighed eller konflikt,

kompromis ikke altid udtryk for konsensus –uenighed

findes stadig

 • Det enige SU/MIO

- samarbejder kun inden for områder, hvor man er enige,

grænser for særinteresser afsøges ikke, særinteresser er

ubearbejdede

slide12

Samarbejdsudvalg - typer

 • Det konsensussøgende SU/MIO

- samarbejder gennem konsensus, markante særinteresser

afskæres, nogle spørgsmål behandles i andre fora

slide13

MIO-aftaler

 • Samarbejdsaftalens bestemmelser om indhold og struktur

kan fraviges

Aftale skal indgås mellem ledelsen og de forhandlings-

berettigede organisationers repræsentanter

Aftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om

medindflydelsens formål, indhold og struktur, samt over-

vejelser om uddannelse, information og kommunikation

slide14

MIO-aftaler

SU-aftalens bestemmelser om

 • Øget lyst og motivation blandt medarbejderne gennem

udvikling af personalepolitiske rammer

 • Opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet – herunder psykisk

arbejdsmiljø – gennem et étstrenget system

ad