ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ
Download
1 / 21

ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ. Републички завод за социјалну заштиту Септембар 201 1 . године. СВРХА УСЛУГЕ И ПРОЦЕНЕ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ' - truly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Републички завод за социјалну заштиту

Септембар 2011. године


СВРХА УСЛУГЕ И ПРОЦЕНЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Сврха услуге је омогућавање квалитетног живота корисника у установи, уз очување његове што веће самосталности и интеграцију у заједницу у складу са потребама и правима корисника

Сврха процене је омогућавање закључивања и доношења одлука о кориснику које су засноване на утврђеним чињеницама, у складу са сврхом услуге


ПРОЦЕНА КАО ДЕО ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Процена је ЦИКЛИЧНИ ПРОЦЕС, који се одвија у РАЗЛИЧИТИМ ФАЗАМА обезбеђивања услуге и кроз неколико међусобно повезаних процеса/активности омогућава остваривање сврхе, односно циља услуге


ШТА ПОДРАЗУМЕВАМО ПОД ФАЗОМ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Фаза у обезбеђивању услуге је скуп активности које имају одређени циљ ( у складу са сврхом услуге), и које се одвијају у одређеном, унапред договореном временском периоду


ФАЗЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Пријем корисника у установу

Прилагођавање корисника установи и установе кориснику

Континуирано обезбеђивање услуге смештаја /заштита корисника


ФАЗА ПРИЈЕМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Циљ активности:

обезбеђен/реализован смештај корисника у установу

Испланирани први, хитни кораци и активности и започето са припремом корисника за коришћење услуге


ФАЗА ПРИЈЕМА КОРИСНИКА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Процена је усмерена на утврђивање потреба корисника за специфичним садржајима услуге


ФАЗА ПРИЈЕМА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Циљ процене:

утврђене чињенице које ће омогућити ‘’спаринг’’ корисника и установе и доношење одлуке о пријему корисника

Препознате кључне потребе , тешкоће, снаге и слабости корисника које су најизраженије у периоду пре пријема и непосредно након смештаја и које треба хитно задовољити


ФАЗА ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Циљ активности:

корисник има могићност да успостави и унапређује почетно осећање сигурности и прихватања промене у свом животу

Донета одлуку о могућностима установе да на адекватан начин у наредном периоду обезбеђује адекватну услугу за корисника

Потпуније/боље познавање корисника и прикупљени подаци за планирање даље услуге


ФАЗА ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Циљ процене:

препознате/потврђене кључне потребе корисника које је потребно хитно задовољити непосредно након смештаја корисника

Препознате чињенице на основу којих ће бити могуће применити активности за задовољавање ових потреба у периоду од око месец дана


ФАЗА КОНТИНУИРАНОГОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Циљ активности:

Константно унапређивање или одржавање постигнутог нивоа квалитета живота корисника


ФАЗА КОНТИНУИРАНОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Процена има за циљ сагледавање остварених ефеката услуге ( колико смо довели до позитивних промена у животу корисника), употпуњавање информација о кориснику и сагледавање комплексне везе између корисника, његове животне ситуације и услуге


ФАЗА КОНТИНУИРАНОГОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ

Циљ процене:

Потпуније упознавање корисника

Сагледани ефекти на квалитет живота корисника до којих су довеле примењене активности


ШТА ПРОЦЕЊУЈЕМО ТОКОМ ФАЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Корисника – потребе, стање, снаге, личност, ситуацију, контекст... какве су њихове карактеристике у тренутку вршења процене

Ефекате предузетих активности на промене корисника и његове ситуације/евалуација


МЕСТО ПРОЦЕНЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

У свим фазама услуге процена се одвија ПАРАЛЕЛЕНО, ИСТОВРЕМЕНО са другим активностима које имају за циљ конкретну помоћ и подршку кориснику и организовање његовог свакодненог живота


ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ

П Р И Ј Е М

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

ОДЛУЧИВАЊЕ

ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ

ОДЛУЧИВАЊЕ

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА

ПРОЦЕНА, МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА


Одлука о пријему ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

План прилагођавања

Реализација активности плана прилагођавања

Одлука о наставку услуге

Индивидуални план услуге

Реализација активности индивидуалног плана услуге

Поновни преглед плана

Одлука:наставак услуге и нови индивидуални план или престанак /промена услуге

Реализација.......

Паралелно/истовремено

Процена корисника

Мониторинг остваривања активности

Евалуација ефеката предузетих активности

ЦИКЛУС УСЛУГЕ....


ПРЕДУСЛОВИ ДОБРЕ ПРОЦЕНЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

Теорија – даје концептуални оквир за селекцију и организацију података о кориснику

Класификација - је начин како уводимо ред у податке и омогућава организацију података на сврсисходан начин

Методе и инструменти процене – дају одговор на питање како процењујемо и прикупљамо потребне податке


ДОБИТИ ОД ПРОЦЕНЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

 • Прикупљање стандардизованих информација за опис и поређење

 • Стандардизована форма за документовање и праћење корисника

 • Основ за планирање услуга

 • База за процену исхода и евалуацију услуге

 • Заједнички језик професионалаца


ДОБИТИ ОД ПРОЦЕНЕ /2 ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

 • Средство за јасну комуникацију са корисником

 • База за прикупљање података и евиденцију установе

 • Основа за побољшање процеса обезбеђивања услуге

 • База за креирање програма услуга, приступа потребним услугама, интервенцијама и заштитиним мерама и евалуацију исхода


ДОБИТИ ОД ПРОЦЕНЕ /2 ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛУГЕ?

 • Средство за јасну комуникацију са корисником

 • База за прикупљање података и евиденцију установе

 • Основа за побољшање процеса обезбеђивања услуге

 • База за креирање програма услуга, приступа потребним услугама, интервенцијама и заштитиним мерама и евалуацију исхода