Rozli ovanie l tok pod a vlastnost
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Rozlišovanie látok podľa vlastností PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Rozlišovanie látok podľa vlastností. Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním a pokusom . Každá látka má aspoň jednu vlastnosť, ktorou ju dokážeme 100% identifikovať. Pozorovanie. Pri pozorovaní využívame svoje zmyslové orgány, napr.: zrak, sluch, chuť, čuch, hmat,. SKUPENSTVO.

Download Presentation

Rozlišovanie látok podľa vlastností

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozlišovanie látok podľa vlastností


Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním a pokusom.

Každá látka

má aspoň

jednu vlastnosť,

ktorou ju dokážeme

100% identifikovať.


Pozorovanie


Pri pozorovaní využívame svoje zmyslové orgány, napr.: zrak, sluch, chuť, čuch, hmat,


SKUPENSTVO

Môže byť: a) Tuhé napr.: ľad, zlato, cukor...

- stály tvar , stály objem


b. Kvapalné napr.: voda, ocot, benzín- stály objem, nestály tvar

c. Plynné napr.: vodná para, vzduch, zemný plyn

- nestály objem, nestály tvar


VZHĽAD

Čím sa líšia tieto obrázky ? Na všetkých je dobre známa látka cukor!

práškový

kryštálový

kockový


FARBA

-určíme zrakom


Vôňa, zápach – určíme čuchom- škorica, naftalén

  • Pozor! Neznáme látky nikdy neochutnávame ani neprivoniavame priamo z hrdla nádoby!!!


Zvuk

Rozdiel medzi sklom a plastom

Zvuk mincí


Chuť

Skúšať chuť neznámych látok je veľmi nebezpečné

Nepatrné množstvo jedovatej látky môže ohroziť život

V laboratóriu látky nikdy neochutnávame!


Vodivosť tepla

Zisťujeme dotykom

Kovový predmet pociťujeme ako studený (je dobrý vodič tepla)

Drevo nevyvoláva pocit chladu (slabý vodič)


Tvarovateľnosť

Ľahko tvarovateľné (vosk, cesto sa dajú tvarovať rukami)

Tyčinka zo skla sa láme

Drôt sa ohýba


Tvrdosť

Drevo alebo vosk ľahko poškrabeme

Sklo, meď, železo sú tvrdé

Diamant je najtvrdšia prírodná látka, môžeme ním rezať sklo alebo vŕtať horninu


Pokus


Na zistenie vlastností látok občas nestačí pozorovanie, musíme urobiť jednoduchý pokus

Zohrievanie

Horľavosť

Rozpustnosť

Teplota topenia a teplota varu


Zohrievanie

Cukor zmení zohrievaním svoju farbu, skupenstvo aj vôňu

Oxid zinočnatý zohrievaním ožltne, po ochladení je opäť biely

Sklo sa zohrievaním rozžeraví, je mäkké a tvarovateľné


Horľavosť

Látky sa zapaľujú pri rozdielnej teplote.

  • Horľavé – zapaľujú sa už pri nízkej teplote

  • Nehorľavé – vôbec nehoria, alebo sa zapaľujú len pri vysokej teplote


Rozpustnosť

Malé množstvo soli vo vode neuvidíme, ale sa nestratí

Soľ sa vo vode rozpustila, vznikol roztok

Kvapaliny, v ktorých sa látky rozpúšťajú sa nazývajú rozpúšťadlá. Rozpúšťať možno tuhélátky, kvapaliny aj plyny.


Teplota varu

Keď kvapalinu zohrievame, pozorujeme, že pri dosiahnutí istej teploty pri danom tlaku sa vnútri kvapaliny tvoria bubliny pary

Tento prípad vyparovania nazývame var

Pri vare sa kvapalina vyparuje

nielen na povrchu ale aj vnútri


Teplota topenia a tuhnutia

Je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné

Každá látka má svoju charakteristickú teplotu topenia

Tuhnutie prebieha pri teplote tuhnutia, ktorá je pre jeden druh látky taká istá ako teplota topenia (napríklad teplota topenia ľadu je 0°C a súčasne teplota tuhnutia vody je tiež 0°C)


Úloha 1

V kadičkách A a B sú dve odlišné kvapalné látky

(voda a benzín). Ktorá látka je v ktorej kadičke?

B

A

Bezfarebná kvapalina

Bezfarebná kvapalina

Zapácha

Bez vône

Nehorí

Ľahko sa zapáli


Úloha 2

V kadičkách A a B sú dve odlišné tuhé látky

(soľ a naftalén). Ktorá látka je v ktorej kadičke?

A

B

Biela tuhá látka

Biela tuhá látka

Nepríjemne

zapácha

Bez vône

Pri zohrievaní

sa topí

na bezfarebnú

kvapalinu

Pri zohrievaní

sa nemení


Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň!

Mgr. Janka Chrenková


  • Login