rozli ovanie l tok pod a vlastnost
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozlišovanie látok podľa vlastností

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Rozlišovanie látok podľa vlastností - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

Rozlišovanie látok podľa vlastností. Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním a pokusom . Každá látka má aspoň jednu vlastnosť, ktorou ju dokážeme 100% identifikovať. Pozorovanie. Pri pozorovaní využívame svoje zmyslové orgány, napr.: zrak, sluch, chuť, čuch, hmat,. SKUPENSTVO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rozlišovanie látok podľa vlastností' - truda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Vlastnosti látok zisťujeme pozorovaním a pokusom.

Každá látka

má aspoň

jednu vlastnosť,

ktorou ju dokážeme

100% identifikovať.

skupenstvo
SKUPENSTVO

Môže byť: a) Tuhé napr.: ľad, zlato, cukor...

- stály tvar , stály objem

b kvapaln napr voda ocot benz n st ly objem nest ly tvar
b. Kvapalné napr.: voda, ocot, benzín- stály objem, nestály tvar

c. Plynné napr.: vodná para, vzduch, zemný plyn

- nestály objem, nestály tvar

vzh ad
VZHĽAD

Čím sa líšia tieto obrázky ? Na všetkých je dobre známa látka cukor!

práškový

kryštálový

kockový

v a z pach ur me uchom korica naftal n
Vôňa, zápach – určíme čuchom- škorica, naftalén
  • Pozor! Neznáme látky nikdy neochutnávame ani neprivoniavame priamo z hrdla nádoby!!!
slide10
Zvuk

Rozdiel medzi sklom a plastom

Zvuk mincí

slide11
Chuť

Skúšať chuť neznámych látok je veľmi nebezpečné

Nepatrné množstvo jedovatej látky môže ohroziť život

V laboratóriu látky nikdy neochutnávame!

vodivos tepla
Vodivosť tepla

Zisťujeme dotykom

Kovový predmet pociťujeme ako studený (je dobrý vodič tepla)

Drevo nevyvoláva pocit chladu (slabý vodič)

slide13

Tvarovateľnosť

Ľahko tvarovateľné (vosk, cesto sa dajú tvarovať rukami)

Tyčinka zo skla sa láme

Drôt sa ohýba

tvrdos
Tvrdosť

Drevo alebo vosk ľahko poškrabeme

Sklo, meď, železo sú tvrdé

Diamant je najtvrdšia prírodná látka, môžeme ním rezať sklo alebo vŕtať horninu

slide16

Na zistenie vlastností látok občas nestačí pozorovanie, musíme urobiť jednoduchý pokus

Zohrievanie

Horľavosť

Rozpustnosť

Teplota topenia a teplota varu

zohrievanie
Zohrievanie

Cukor zmení zohrievaním svoju farbu, skupenstvo aj vôňu

Oxid zinočnatý zohrievaním ožltne, po ochladení je opäť biely

Sklo sa zohrievaním rozžeraví, je mäkké a tvarovateľné

hor avos
Horľavosť

Látky sa zapaľujú pri rozdielnej teplote.

  • Horľavé – zapaľujú sa už pri nízkej teplote
  • Nehorľavé – vôbec nehoria, alebo sa zapaľujú len pri vysokej teplote
rozpustnos
Rozpustnosť

Malé množstvo soli vo vode neuvidíme, ale sa nestratí

Soľ sa vo vode rozpustila, vznikol roztok

Kvapaliny, v ktorých sa látky rozpúšťajú sa nazývajú rozpúšťadlá. Rozpúšťať možno tuhélátky, kvapaliny aj plyny.

teplota varu
Teplota varu

Keď kvapalinu zohrievame, pozorujeme, že pri dosiahnutí istej teploty pri danom tlaku sa vnútri kvapaliny tvoria bubliny pary

Tento prípad vyparovania nazývame var

Pri vare sa kvapalina vyparuje

nielen na povrchu ale aj vnútri

teplota topenia a tuhnutia
Teplota topenia a tuhnutia

Je teplota, pri ktorej látka mení skupenstvo z tuhého na kvapalné

Každá látka má svoju charakteristickú teplotu topenia

Tuhnutie prebieha pri teplote tuhnutia, ktorá je pre jeden druh látky taká istá ako teplota topenia (napríklad teplota topenia ľadu je 0°C a súčasne teplota tuhnutia vody je tiež 0°C)

loha 1
Úloha 1

V kadičkách A a B sú dve odlišné kvapalné látky

(voda a benzín). Ktorá látka je v ktorej kadičke?

B

A

Bezfarebná kvapalina

Bezfarebná kvapalina

Zapácha

Bez vône

Nehorí

Ľahko sa zapáli

loha 2
Úloha 2

V kadičkách A a B sú dve odlišné tuhé látky

(soľ a naftalén). Ktorá látka je v ktorej kadičke?

A

B

Biela tuhá látka

Biela tuhá látka

Nepríjemne

zapácha

Bez vône

Pri zohrievaní

sa topí

na bezfarebnú

kvapalinu

Pri zohrievaní

sa nemení

ad