Wto 20 2012
Download
1 / 14

חזון מינהל סחר חוץ - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

מדיניות היבוא והסכמים בינלאומיים עמי לוין מנהל תחום מדיניות היבוא ו- WTO יום עיון ליבואנים איגוד לשכות המסחר 20 למרץ 2012. חזון מינהל סחר חוץ. להוביל ולגבש את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים. מבנה מינהל סחר חוץ. סמנכ"ל סחר חוץ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' חזון מינהל סחר חוץ' - truda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wto 20 2012

מדיניות היבוא והסכמים בינלאומייםעמי לויןמנהל תחום מדיניות היבוא ו-WTOיום עיון ליבואניםאיגוד לשכות המסחר20 למרץ 2012


חזון מינהל סחר חוץ בינלאומיים

להוביל ולגבש את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את התחרותיות של התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים


מבנה מינהל סחר חוץ בינלאומיים

סמנכ"ל סחר חוץ

איכות השירות וניהול ידע

מדיניות סחר והסכמים בינלאומיים

תפעול ותקציבים

מערך סיוע לתעשייה

200 פי 2

אירוח והסברה

הסכמים בילטרליים

דסקים גיאוגרפיים

תכנית הודו סין

מידענות

הסכמים מולטילטרליים

נספחים מסחריים

מדיניות יבוא

תקציבים

הקשרי סחר


מדיניות סחר בינלאומית בינלאומיים

 • רמות ניהול:

 • מולטילטרלית- ארגון הסחר העולמי, OECD

 • בילטרלית- הסכמי אס"ח

 • יונילטרלית, מדיניות יבוא וליברליזציה "עצמאית"- מדיניות היבוא

 • מטרות ויעדים:

 • יצירת מסגרת הסכמית בשווקים חדשים – מדינות או מוצרים

 • הסדרת רגולציה והסרת חסמי סחר בארץ ובחו"ל

 • הגדלת וגיוון הסחר

 • הגברת התחרותיות בשוק העולמי


מחלקת מדיניות היבוא –בשירות היבואנים

 • תיאום עבודת הרשויות המוסמכות לפי צו יבוא חופשי

 • נקודת מידע ליבואנים- ביחס לדרישות השונות בצו ופטור מחוקיות היבוא (סעיף 2ג2 בצי"ח)

 • התאמת המדיניות להתחייבויות בהסכמי הסחר

 • חברות בועדת היבוא

 • ריכוז הליך התייעצות בין משרדי הממשלה על חוק יבוא-יצוא חדש


Mexico (1999 היבואנים)

USA (1985)

EFTA (1992)

Turkey (1997)

Canada (1997)

EU (1975)

הסכמי הסחר של ישראל

Mercosur (2007)

התאריכים מתייחסים לשנים בהן נחתמו ההסכמים


הסכמי הסחר- הסכמי אס"ח היבואנים

 • קובעים פטור ממכס והטבות מכס על הסחר הישיר בטובין בין המדינות

 • ההטבות נקבעות על פי כללי המקור

 • פטור מלא על מוצרי התעשייה (פרקים 24-97)

 • ההטבות על מוצרי חקלאות (פרקים 1-24) נקבעו באמצעות מכסות יבוא פטורות

 • הדרישות החלות על המוצרים ביבוא(אמצעים לא מכסיים)- לפי הסכמי WTO

  הסכמי הסחר חלים על כ-55% מהיבוא- פטור ממכס


הסכמי ארגון הסחר העולמי- היבואניםWTO

 • WTO מהווה את המסגרת ההסכמית העולמית להסדרת יחסי הסחר

 • הארגון החליף את GATT- ישראל היא "חברה מייסדת"

 • עוסק במו"מ מסחרי, תפעול ההסכמים הקיימים (הסכמי "סבוב אורוגוואי") ויישוב סכסוכי סחר

 • קובע את העקרונות לגבי הטלת מכס ביבוא- "הערכת מכס"

 • שורה של הסכמים לגבי אמצעים שאינם מכס= NTB, והיטלי סחר

 • העקרונות המרכזיים:

 • אי אפליה בסחר- עקרון "האומה המועדפת ביותר"

 • "טיפול לאומי" –איסור אפליה כנגד טובין ושירותים שמקורם במדינות אחרות (לעומת תוצרת מקומית)

 • שקיפות- דיווחים שוטפים ומנגנון בחינת המדיניות

  מדיניות היבוא של ישראל –בהתאם לעקרונות WTO


" היבואניםמתי מותר להגביל סחר"- עילות לגיטימיות לפי WTO

 • הגנה על בריאות הציבור ובטיחותו

 • הגנה על הסביבה ומשאבי הטבע

 • הגנה על החי והצומח

 • שמירה על המוסר הציבורי

 • שמירה על אוצרות לאומיים בעלי ערך תרבותי או הסטורי


Wto tbt
הסכמי היבואניםWTO - TBT

הסכם TBT- הגבלות טכניות לסחר:

 • על החברות לוודא שתקנות טכניות אינן יוצרות חסמים לא נחוצים לסחר

 • תקנות טכניות צריכות לשרת מטרות מדיניות לגיטימיות- באופן שאינו מגביל סחר מעבר לנדרש, על מנת להשיג המטרה

 • ההחלטה לאמץ תקנות ודרישות טכניות צריכה להתבסס ככל הניתן על קריטריונים אובייקטיבים –מדעיים

 • התבססות ככל הניתן על תקינה בינ"ל (ISO, IEC, ITU וכד'...)

 • דיווחים: מתן שקיפות לגבי תקנות טכניות ואפשרות להעיר או להתנגד, טרם כניסת התקנות לתוקף


Wto sps
הסכמי היבואניםWTO- SPS

 • חובה לבסס את המגבלות הסניטריות והפיטו סניטריות להגנה על החי והצומח על עקרונות מדעיים

 • על החברות לוודא שהתקנות לא יוצרות אפלייה שרירותית לא מוצדקת בין מקורות סחר שונים

 • היישום לא יוצר חסם סחר לא מוצדק במסווה

 • ביסוס ההגבלות על תקנים, המלצות והנחיות של גופים בינ"ל- במידה וקיימים (Codex, OIE)

 • ניתן לאמץ הגנה מחמירה יותר- במידה ויש ביסוס והצדקה מדעית

 • דיווחים- שקיפות


הסכם היבואניםWTO- רישוי היבוא

 • שקיפות- פרסום תקופתי של הקריטריונים והדרישות- מי יכול להגיש בקשה, כיצד, מה נדרש וכד'

 • בהירות-הליכים פשוטים ככל הניתן, מתן פרק זמן סביר להגיש בקשות לרישיונות

 • אין לסרב בקשות על בסיס ליקויים קטנים במסמכי הבקשה

 • רישוי "אוטומטי" (כמו בתוספת השנייה לצו יבוא חופשי):

  -לוודא שאינו הופך לחסם סחר בפני עצמו

  -טיפול מהיר בבקשה

 • לשקול באופן סדיר האם הדרישה לרישיון או אישור עדיין מוצדקת- האם לא ניתן להחליפה בצעדים מתאימים יותר?


רישיונות יבוא- מכסות היבואנים

 • בהתאם להסכמי הסחר ישראל מאפשרת יבוא של מוצרי מזון וחקלאות במכסות פטורות ממכס

 • המכסות מנוהלות על ידי ועדות המכסות במשרד התמ"ת והחקלאות. הועדה פועלת במסגרת הוראת מנכ"ל התמ"ת (הוראה 2.7)

 • פרסום המכסות- מתן זמן התארגנות

 • חלוקת יתרות באמצע השנה

 • שיטות חלוקה:

 • עדיפות ליבואנים ותיקים, הבטחת כמות מינימאלית לחדשים

 • הגרלות

 • כמות שווה עם הגבלת כמות ליבואן

 • כל הקודם זוכה

 • עדיפות ליבואני תעשיה במכסות חמרי גלם

 • שקילת שיקולי תחרות


תודה היבואנים

[email protected]


ad