Odznaky odbornost a specializac
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Odznaky odborností a specializací PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Odznaky odborností a specializací. Odznaky odborností. Kronikář Cvičitel Preventista Strojník Velitel. Kronikář. nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu

Download Presentation

Odznaky odborností a specializací

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odznaky odbornost a specializac

Odznaky odborností a specializací


Odznaky odbornost

Odznaky odborností

Kronikář Cvičitel

Preventista

Strojník Velitel


Kronik

Kronikář

nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu

zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě i v místě, kde působí jeho kolektiv MH

získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže


Strojn k

Strojník

zná použití jednoduchých hasebních prostředků a ručních hasicích přístrojů

prokáže znalost práce s hydrantem a hydrantovým nástavcem

umí odhadnout vzdálenost a výškové rozdíly

dovede obsluhovat stroj PS 12 pod dohledem dospělého


Preventista

Preventista

zná hlavní příčiny vzniku požáru

zná telefonní čísla tísňového volání

umí vyhledat požární závady

zhotoví a použije 3 plakáty s námětem požární ochrany


Cvi itel

Cvičitel

je nositelem odbornosti preventista a strojník

dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení

je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem

prokáže znalost vázání uzlů a smyček


Velitel

Velitel

je nositelem odbornosti cvičitel

ovládá požární signalizaci (zvukovou, optickou, lanem)

zná základní zásady průzkumu

zná práva a povinnosti velitele při zásahu

umí základní cviky s nářadím podle cvičebního řádu (nejméně tři)


Odznaky specializac

Odznaky specializací

Zdravotník

Zachránce

Spojka

Radista

Průzkumník

Táborník

Střelec

Kutil

Technik

Kuchař


Zdravotn k

Zdravotník

umí ošetřit běžná poranění

zná zásady osobní hygieny

zná obsah zdravotní brašny

zúčastní se nejméně tří akcí (výletů) ve funkci zdravotníka

umí ošetřit zlomeninu


Zachr nce

Zachránce

je držitelem specializace zdravotník

zná různé obvazové techniky

ovládá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž

umí zastavit tepenné krvácení

zná způsob ošetření popálenin

zná zásady ošetření uštknutí hadem, úpalu a úžehu


Spojka

Spojka

ujede na kole 5 km a uplave 25 m

zapamatuje si 8 z 10 předmětů po dobu 1 hod.

umí nakreslit situační náčrtek a pochodovou osu

zná způsoby vyhlašování požárního poplachu

ovládá signalizaci

zná morseovu abecedu


Radista

Radista

zná zásady radioprovozu a obsluhu radiostanice

ovládá morseovu abecedu

umí se orientovat v jízdních řádech

umí zapojit polní telefon

zná zašifrování delší zprávy minimálně pěti způsoby

vydrží nemluvit 24 hodin


Pr zkumn k

Průzkumník

umí se orientovat podle mapy

ovládá topografické značky

umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu

ovládá nejméně 3 druhy tajného písma

určuje světové strany podle přírodních jevů

zná 20 zvířat a 5 jejich stop

přenocoval sám v přírodě


T born k

Táborník

ví, jak a kde postavit stan

umí zacházet se sekerou

zná 5 druhů ohnišť

umí správně připravit ohniště a zamaskovat po něm stopy

pozná 10 ptáků, 10 zvířat, a 5 jejich stop

zná pochodové a turistické značky

umí se uživit 1 den v přírodě

umí uložit věci do torny a vlastní KPZ (krabičku poslední záchrany)


St elec

Střelec

umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu

zasáhne míčkem kruh o průměru 3 m na 15 m 3 × z 5 ran

ovládá střelbu z luku

nastřílí ze vzduchovky minimálně 25 bodů z 5 ran na 10 metrů v poloze v leže

zná bezpečnostní předpisy při střelbě

zná zásady práce na střelnici a povelovou techniku při střelbě


Kutil

Kutil

umí přišít knoflík a zalátat ponožku

zhotoví nejméně 3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.)

umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou

dovede opracovat samorost

umí zabalit balíček a odeslat ho poštou


Technik

Technik

ovládá povinnosti strojníka

zná údržbu požárního čerpadla (pod dohledem dospělé osoby)

prokáže znalosti o způsobech dodávky vody k požáru

umí smontovat překážky pro soutěž PLAMEN

dokáže sešroubovat 10 šroubových spojů v časovém limitu

zná postup navázání půlspojek na hadici


Kucha

Kuchař

zná 5 způsobů úpravy jídel doma i v přírodě

zná zásady správného stolování

zná způsoby obživy z přírodních zdrojů

určí v přírodě 10 druhů rostlin, které se mohou použít k přípravě jídel

ovládá zásady hygieny


  • Login